Întronizarea noului Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Duminică, 26 iulie, în istoria Bisericii de pe meleagurile Bucovinei s-a mai scris o pagină. ­În incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, credincioși, alături de oficialități locale și centrale, au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Înalt­prea­sfinţitul Părinte Teofan, Mitro­politul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi, urmată de ceremonia de întronizare a Preasfințitului Părinte Calinic ca noul Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Ierarhul, fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost ales în această nouă slujire în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 21 iulie 2020.

 

În cadrul întrunirii, după citirea referatului Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, s-a trecut la alegerea unui nou chiriarh pentru slujirea de Arhiepiscop al ­Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Cei doi ierarhi candidaţi pentru slujirea de ­Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor au fost: Prea­sfinţitul Părinte Calinic ­Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi Preasfinţitul Părinte ­Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. În urma votării, Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a fost ales în demnitatea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, cu 30 de voturi din 46 valid exprimate.

 

Actul votării reprezintă expresia
libertăţii responsabile a sinodalilor

După alegeri, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a preluat preşedinţia şedinţei Sfântului Sinod, evidenţiind faptul că actul votării reprezintă expresia libertăţii responsabile a sinodalilor. „Ambii candidaţi sunt foarte bine pregătiţi. Este o diferenţă de vârstă evidentă, dar aceasta nu este întotdeauna un criteriu pentru alegeri. S-a constatat că unul dintre candidaţi are aproape 30 de ani de arhierie, iar celălalt trei ani de arhierie, şi cred că aceasta a contat foarte mult. Ei sunt foarte destoinici, capabili şi responsabili. Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a câştigat prin faptul că la ierarhul existent acolo ca Episcop-vicar a mai venit unul din afara Bucovinei, dar nu cu totul străin de Bucovina, pentru că Preasfinţitul ­Părinte Calinic a fost călugăr de Putna la începutul vieţii sale monahale. Ca atare, eparhia are acum doi ierarhi foarte dinamici în ceea ce priveşte activitatea pastorală şi organizatorică”, a spus ­Preafericirea Sa.

 

În continuare, Patriarhul României a semnalat o problemă cu care se confruntă Arhi­episcopia Sucevei şi Rădăuţilor, dată de numărul mare de neoprotestanţi. „Aceasta trebuie să dea de gândit, mai ales că sunt sate de penticostali, baptişti şi adventişti tocmai în apropierea Sfintei Mănăstiri Putna. Aceşti neoprotestanţi s-au impus nu atât prin slujbele frumoase, cât prin partea financiară, creând locuri de muncă şi oferindu-le unor ortodocşi în schimbul renunţării la credinţa ortodoxă, ceea ce este un lucru foarte păgubitor de suflet. În acelaşi timp, Arhiepiscopia ­Sucevei şi Rădăuţilor are un potenţial foarte mare din punctul de vedere al voluntariatului. În Bucovina, oamenii sar în ajutor, sunt foarte harnici şi darnici. De aceea sunt şi exigenţi. Ei vor ca preotul să fie harnic şi activ în general şi din acest motiv trebuie ţinut cont de specificul zonei. Zona are şi multe aşteptări de la ierarhi, să fie harnici, să fie bine pregătiţi şi în acelaşi timp să fie cu suflet părintesc, deoarece, dacă nu există o dragoste ­părintească pentru credincioşi, ei pleacă, se duc la alte culte. Este foarte important să reţinem faptul acesta! În acelaşi timp este important ca să se respecte moştenirea spirituală a ierarhilor dinainte, în cazul nostru concret a Înaltprea­sfinţitului Părinte Pimen (…). Trebuie întotdeauna cu respect faţă de înaintaşi să continuăm ceea ce a fost bun, luminos şi să arătăm o unitate a clerului”, a sub­liniat Preafericirea Sa.

 

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre a precizat că este necesar ca acești doi ierarhi din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor să contribuie mai mult la armonizarea mănăstirilor Putna şi Sihăstria Putnei. „Adesea, aceste mănăstiri au fost prezentate într-o stare de concurenţă, de competiţie, ceea ce nu este duh bisericesc, ci duh lumesc. Sihăstria Putnei a fost un schit al Mănăstirii Putna şi trebuie să aibă tot timpul respect faţă de mănăstirea istorică, această reprezentativă ctitorie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare (…). Este foarte important să avem acolo nu un duh sectar, pentru că există suficient duh sectar în zonă, ci un duh fratern de cooperare, de coresponsabilitate şi de recuperare a ceea ce s-a pierdut ca număr de credincioşi ortodocşi. Este nevoie mare de cooperare, nu de competiţie între cei doi ierarhi, ci de un model de frăţietate, pentru că este necesară consultarea. Când lucrurile se fac împreună, însuşi faptul că se fac în armonie este edificator pentru cler şi credincioşi. Oamenii nu se uită ­totdeauna doar la ceea ce spunem, ci mai ales la ceea ce facem ca lucrare publică. De aceea, frumoasa Bucovină este şi mai frumoasă atunci când este armonioasă din punct de vedere duhovnicesc şi al ­lucrării misionare, pastorale pe teren”, a îndemnat Patriarhul României.

    

Mulţumire înălţată lui Dumnezeu
şi recunoştinţă ierarhilor sinodali

Apoi, a luat cuvântul noul ales în ­slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi ­Rădăuţilor, Preasfinţitul Părinte Calinic. „Mulţumesc Preamilostivului Dumnezeu pentru toate pe care le-am primit în viaţă, însă astăzi Îi mulţumesc şi pentru că, ­după aproape trei decenii de slujire în ascultarea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, m-a chemat precum odinioară pe Petru, prin cei 30 de ierarhi care m-au votat, să arunc mreaja de cealaltă parte a corăbioarei şi să ­vâslesc în marea învolburată a Ortodoxiei din dulcea Bucovină, considerată a fi un fel de pământ al făgăduinţei românesc. Preafericirea Voastră, aş vrea să îmi permiteţi să vă mulţumesc pentru trei motive. În primul rând, pentru că în iarna anului 1991 m-aţi recomandat Sfântului Sinod în ascultarea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. În al doilea rând, pentru cei aproape 18 ani de împreună-slujire în Arhiepiscopia Iaşilor, timp în care aţi ctitorit şi rectitorit întreaga eparhie prin programul intitulat «Nici un sat fără biserică». În al treilea rând, aş vrea să vă mulţumesc pentru că aţi binecuvântat înscrierea mea pe lista candidaţilor eligibili pentru demnitatea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor”, a spus ierarhul. În continuare, noul Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pentru cei 12 ani de împreună-lucrare în Arhiepiscopia Iaşilor, precum şi pentru binecuvântarea pe care i-a acordat-o pentru a candida. De asemenea, ierarhul şi-a exprimat recunoştinţa şi faţă de membrii Sfântului Sinod care i-au acordat votul de încredere. „Port în suflet cu recunoştinţă bucuria miilor de slujbe săvârşite în parohiile şi mănăstirile din Arhiepiscopia Iaşilor în cele trei decenii de slujire şi a construirii celor 400 de biserici şi 1.000 de case parohiale şi sociale în cadrul programului «Nici un sat fără biserică». Dar port în suflet în egală măsură şi satisfacţia desfiinţării multor grupări parabisericeşti care bântuiau prin Eparhia ­Iaşilor. Vă asigur de toată dăruirea mea în slujirea eparhiei pentru care am fost ales şi unde, împreună cu Preasfinţitul Părinte Damaschin, cu preoţii şi credincioşii din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, vom încerca să reparăm mrejele Ortodoxiei care au fost rupte de schismele şi dezbinările consumate ca rezultat al libertăţii de exprimare de după 1989, respectând totodată cu toată seriozitatea canoanele rânduite de ­Sfinţii Părinţi, legiuirile Bisericii, precum şi hotărârile Sfântului Sinod”.

Preasfinţitul Părinte Calinic
Botoşăneanul, scurtă biografie

Preasfinţitul Părinte Calinic Dumitriu, Arhiepiscop ales al Sucevei şi Rădăuţilor, s-a născut la 18 noiembrie 1957, în oraşul Iaşi. În 1980 s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în anul 1984 a fost tuns în monahism cu numele de Calinic. În perioada 1985-1989, a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care le-a absolvit în 1989 cu lucrarea de licenţă „Parabolele lui Iisus, de Joachim Jeremias”. La 14 mai 1986 a fost hirotonit diacon, iar la 15 august, acelaşi an, a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Putna, unde a avut ascultări de muzeograf, slujitor, mare eclesiarh.

În octombrie 1990, a fost numit stareţ al Mănăstirii Râşca, iar la 25 ianuarie 1991, a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, fiind hirotonit la 25 martie în Catedrala Mitropolitană din Iași.

În perioada 1992-1995 a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul ­Academiei Mihăilene, iar în perioada 1994-1998 a frecventat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. În perioada 1996-1998 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Istoria Filosofiei, catedra Istoria ­Filosofiei şi Axiologiei, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu tema: „Tanatologia în proiecţiile sale teologice şi filosofice”, sub îndrumarea prof. univ. dr. Petre ­Dumitrescu. În perioada 2000-2004 a ­frecventat ­cursurile de doctorat, specializarea Epistemologie şi Filosofia Ştiinţei, catedra Logică şi Filosofie Sistematică „Petre ­Botezatu” a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, cu tema „Logica Trinităţii”, sub îndrumarea acad. prof. univ. dr. Teodor Dima.

Ierarhul are o bogată activitate editorială, publicând peste 40 de volume şi având alte titluri în curs de editare. De asemenea, a semnat şi 150 de articole în diverse publicaţii de specialitate sau prefeţe la alte lucrări.

Clericii și credincioșii din Suceava și-au primit noul Arhiepiscop

În Duminica a 7-a după Cincizecime, Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe un podium special amenajat în curtea Catedralei Arhiepiscopale de către Înalt­preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al plaiurilor; Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, ­Arhiepiscopul Tomisului; Înaltprea­sfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului; Preasfințitul ­Părinte Calinic, Arhiepiscop-ales al Sucevei și Rădăuților; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți; Prea­sfințitul Părinte Veniamin, Episcopul ­Basarabiei de Sud; și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

De asemenea, pentru a încununa acest moment prin împreună-rugăciune, părtași la eveniment au fost demnitari de stat, reprezentanți ai autorităților locale, civile și militare, personalităţi din lumea ­academică și culturală, dar și o parte din diaconii și preoții suceveni, alături de ­stareţii şi stareţele de la mănăstirile din zonă. Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, coordonat de pr. Dan ­Magdalena.

În cuvântul adresat credincioşilor prezenţi după citirea Sfintei Evanghelii, Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit ­Teofan a vorbit despre esenţa lucrării ­arhiereşti, subliniind faptul că bucuria oricărui ierarh o reprezintă preoţii şi ­credincioşii din parohii, iar cununa acestuia – vieţuitorii sfintelor mănăstiri.

„Pentru arhiereu, preoţii şi credincioşii sunt «fraţii săi iubiţi şi mult doriţi, bucuria şi cununa sa» (Filipeni 4, 1). Ei sunt angajaţi în aceeaşi luptă pentru Evanghelia Împărăţiei. La ei, arhiereul se raportează în mod special prin cuvintele: «Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: ­Bucuraţi-vă» (Filipeni 4, 4). Stăruinţa ­arhiereului în rugăciune şi în lucrare este aceea ca «pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte», să păzească inimile credincioşilor şi «cugetele lor, întru Hristos Iisus» (Filipeni 4, 7) […]. Ca prim monah între monahii şi monahiile eparhiei, arhiereul este primul la ascultare, sărăcie şi curăţie, primul la rugăciune, jertfă, cuget duhovnicesc. Arhiereul se adresează vieţuitorilor sfintelor mănăstiri spunându-le: «Cu duhul fiţi fierbinţi, Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi […]. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc […]. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi spre cele smerite» ­(Romani 12, 11-16). În lucrarea sa, arhiereul are parte de multă cinstire, onoruri din partea oamenilor şi laude multe. Pe toate le primeşte cu mulţumire, discernământ şi rezervă, bine ştiind că taina Crucii îi este veşmânt permanent”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

După otpustul Sfintei Liturghii, a urmat întronizarea noului Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul ­Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a dat citire Gramatei mitropolitane de înscăunare a Preasfințitului Părinte Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan i-a oferit ierarhului în­semnele slujirii arhiepiscopale: mantia, crucea și engolpionul, precum și camilafca, după care l-a condus pe noul Arhiepiscop la tronul arhieresc, unde i-a înmânat cârja arhipăstorească, rostind formulele liturgice speciale. În continuare, Înalt­prea­sfințitul Părinte ­Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat poporul dreptcredincios cu dicherul, tricherul și crucea de binecuvântare primită din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne.

În continuare, Înaltpreasfințitul ­Părinte Arhiepiscop Ioachim a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe ­Române.

Totodată, Victor Opaschi, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, a adresat un mesaj de felicitare pentru noul Arhiepiscop, iar părintele inspector Nicolae Horga a dat citire unui mesaj din partea clericilor și credincioșilor din ­Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

 

Gând de recunoștință
pentru noua slujire încredințată

La rândul său, în cuvântul de final, noul Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților a mulțumit lui Dumnezeu pentru acest moment din viața sa, după care a evocat portretele luminoase ale unor ierarhi și sfinţi din istoria Bisericii noastre, adresând și câteva gânduri legate de noua sa slujire.

„Doresc să-mi exprim bucuria de a fi, începând de astăzi, în duh de rugăciune, împreună cu clerul şi cu cinul monahal, precum şi cu toţi credincioşii şi credincioasele, de orice vârstă, din dulcea Bucovină. Îi am în vedere îndeosebi pe tineri, pe care îi pomenesc la fiecare Sfântă Liturghie şi în a căror tinerețe şi entuziasm cred, mai ales atunci când sunt în slujba lui Dumnezeu şi a comunităţii din care fac parte. Nu-i trec cu vederea nici pe părinţii şi ­bunicii lor, care sunt chemaţi să continue, în duhul cuminţeniei şi bunei-aşezări bucovinene, trăirea şi vieţuirea creştinească a înaintaşilor. Vreau să vă asigur că, dincolo de severitatea mea, veţi găsi un suflet cald, care cu patru decenii în urmă a lăsat haina trupului acestei lumi la porţile Mănăstirii Putna pentru a o primeni cu haina Duhului, sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Iachint Unciuleac şi a Înaltprea­sfinţitului Pimen, stâlpi ai Ortodoxiei bucovinene în a doua jumătate a secolului XX. Vă îmbrăţişez pe toţi deopotrivă în ­Iisus Hristos şi vă asigur că veți găsi în persoana mea un ierarh cu care veţi putea lucra eficient în via Domnului, respectând întru totul Canoanele Sfinţilor Părinţi, ­Legiuirile Bisericii şi Hotărârile Sfântului Sinod”, a sub­liniat Înaltpreasfințitul ­Părinte Arhi­episcop Calinic. 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns