Întâlnire pentru îmbunătățirea legislației bisericești

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a prezidat în zilele de 12 şi 13 iunie lucrările Comisiei pentru statut și regulamente a Sfântului Sinod. Au fost discutate proiectele de texte ale Regulamentelor organismelor centrale ale Bisericii Ortodoxe Române  și ale Regulamentului administrării bunurilor bisericești.

 

La ședința prezidată de Patriarhul României au participat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; Înaltpreasfin­țitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramu­reșului și Sălajului; Înalt­prea­sfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; Înalt­preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; Înalt­prea­sfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; Înalt­prea­sfințitul Părinte Casian, Arhiepis­copul Dunării de Jos; Prea­sfințitul Părinte Lucian, Epis­copul Caran­sebe­șului; Prea­sfinți­tul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Prea­sfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei; Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Epis­cop-vicar patriarhal; pr. Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal; arhid. George Grigo­riță, consilier patriarhal.

 

„Legiuiri bisericești clare, precise și bine argumentate”

În prima parte a întrunirii a fost analizat proiectul de text al Regulamentului organismelor centrale ale Bisericii Ortodoxe Române împreună cu propunerile formulate de Sinoadele mitropolitane pe această temă. În continuare, proiectul de text al Regulamentului administrării bunurilor bisericești a fost analizat articol cu articol împreună cu propunerile formulate de Sinoadele mitropolitane.

În deschiderea ședinței de lucru a Comisiei pentru statut și regulamente, Patriarhul României a vorbit despre impor­tanța întocmirii cu responsabilitate a legislației bisericești. „Este foarte important să avem legiuiri bisericești clare, precise și bine argumentate scripturistic, canonic și pe baza tradiției sinodale ortodoxe românești. O mulțime de hotărâri sinodale de-a lungul anilor ale Patriarhiei Române au devenit o tradiție care trebuie respectată și tot timpul înnoită cu fidelitate, ținând seama de contextul social. Legiuirile bisericești din timpul Patriarhului Justinian și mai ales Statutul de organizare și funcționare a Bisericii noastre au fost, așa cum spunea vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, o pavăză în vremuri grele. Statutul acela a fost aprobat de prezidiul Marii Adunări Naționale, condus de I.C. Parhon, fiind de mare folos în multe situații dificile. De aceea, regulamentele trebuie întocmite bine, având drept criteriu de seamă conformitatea cu sfintele canoane și cu tradiția Bisericii, iar adaptarea trebuie să se facă în contextul actual, ținând cont de scopul Bisericii, potrivit misiunii sale de a conduce poporul pe calea mântuirii. Toată legis­lația bisericească trebuie să fie interpretată în contextul tradiției noastre sfinte, iar Dreptul bisericesc nu trebuie să devină o disciplină izolată, ci una corelată cu dogmele, cu viața sacramentală, liturgică și cu toată îndrumarea pastorală. De aceea spunem că noi păstrăm unitatea dogmatică, sacramentală și de disciplină canonică cu toate celelalte Biserici Ortodoxe”, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Regulamentele întăresc responsabilitatea

Prin regulamentele bine întocmite se întărește responsabilitatea clericilor și mirenilor care slujesc în diferite funcții în Biserica Ortodoxă Română: „Sfinții Părinți, mari dascăli ai lumii și ierarhi, au fost tâlcuitori ai Sfintei Scripturi, trăitori ai Sfintelor Taine și îndrumători de comu­nități pe calea mântuirii. De aceea, am cerut ca la regulamente și mai ales la Statutul pentru organizarea și funcțio­narea Bisericii Ortodoxe Române să avem în notele de subsol argumentare canonică, biblică, patristică, în tradiția noastră românească sinodală. Aceasta este o obser­vație foarte importantă pentru credibilitatea, valabilitatea și actualitatea permanentă a legiuirilor bisericești. Toate sfintele canoane sunt inspirate din Sfânta Scriptură, mai ales din Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, iar în unele canoane sunt citate texte din Scriptură. Ca atare, nu sunt reguli abstracte, ci reguli pentru viață. Dacă nu ar fi patimi omenești egoiste, individualiste și colective, nu ar mai trebui norme. Dar patimile, dorința de stăpânire, de slavă deșartă, de lăcomie au dus la impunerea de norme canonice. Toate canoanele sunt bazate pe experiența dramatică a Bisericii atunci când a fost confruntată cu ereziile, pe de o parte, și cu indisciplina clerului și a credincioșilor mireni, pe de altă parte. Este important ca prin organismele centrale bisericești, cei care slujesc Biserica să știe nu doar că sunt liberi, ci și că sunt foarte responsabili. Regulamentele întăresc responsabilitatea la nivel de Patriarhie, de eparhie, de parohie și de mănăstire”, a spus Preafericirea Sa.

În ceea ce privește administrarea bunurilor bisericești, Preafericitul Părinte Daniel a arătat că acestea asigură suportul material pentru lucrarea misionară a Bisericii. „Regulamentele se îmbu­nătățesc, nu sunt elaborate o dată pentru totdeauna, pentru că viața Bisericii într-o lume schimbătoare trebuie să țină cont de unele schimbări. Dar nu facem o adaptare la duhul lumii, ci o reafirmare a Duhului lui Dumnezeu într-un context nou. În privința averilor bisericești, administrarea lor implică o foarte mare responsabilitate. În baza libertății iresponsabile au fost risipite în mod ilegal și incorect averi bisericești imediat după schimbările din 1989, încât au fost păgubite eparhii și parohii de bunuri care atunci când lipsesc și nu aduc nici un venit, lipsește de fapt un suport pentru lucrarea misionară a Bisericii. Unele dintre ele sunt greu de recuperat astăzi”, a subliniat Patriarhul României.

Lucrările şedinţei de lucru a Comisiei pentru statut şi regulamente a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au încheiat joi, 13 iunie.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns