În perioada 28 octombrie – 2 noiembrie 2019 a avut loc întâlnirea Grupului „Theology for Mission” al Comisiei pentru Misiune și Evanghelizare (CWME) a Consiliului Mondial al Bisericilor. Această întâlnire a fost găzduită de Consiliul Bisericilor (KCC) din Kerala, India, și a avut ca scop îmbo­gățirea reflecției teologice și misionare prin observarea realităților locale și identificarea formelor de injustiție, violență și opresiune, în contextul inițiativei ­„Pelerinaj pentru Dreptate și Pace” ­(Pilgrimage of Justice and Peace) a ­Consiliului Mondial al Bisericilor. Pe de altă parte, la această întâlnire au fost discutate mai multe aspecte organizatorice referitoare la cea de a XI-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor care va avea loc la Karlsruhe, Germania, în perioada 8-16 septembrie 2021, cu tema „Dragostea lui Hristos mișcă lumea spre reconciliere și unitate” (Christ’s love moves the world to reconciliation and unity).

O atenție aparte a fost acordată documentului pe care Comisia pentru Misiune și Evanghelizare îl va elabora cu ocazia acestei adunări, cu scopul de a oferi o explorare misiologică a temei mai sus-menționate. Proiectul documentului prezentat spre dezbatere se bazează pe documentele recente ale Comisiei pentru Misiune și Evanghelizare menite să aducă un nou suflu misionar în cadrul mișcării ecumenice: „Together towards Life, The Arusha Call”, respectiv „The Arusha ­Report”. La această întâlnire a participat părintele conf. dr. Radu Petre Mureșan, membru al Comisiei pentru Misiune și Evanghelizare a Consiliului Mondial al Bisericilor și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter