Întâlnire despre misiunea creștină la Kerala, India

În perioada 28 octombrie – 2 noiembrie 2019 a avut loc întâlnirea Grupului „Theology for Mission” al Comisiei pentru Misiune și Evanghelizare (CWME) a Consiliului Mondial al Bisericilor. Această întâlnire a fost găzduită de Consiliul Bisericilor (KCC) din Kerala, India, și a avut ca scop îmbo­gățirea reflecției teologice și misionare prin observarea realităților locale și identificarea formelor de injustiție, violență și opresiune, în contextul inițiativei ­„Pelerinaj pentru Dreptate și Pace” ­(Pilgrimage of Justice and Peace) a ­Consiliului Mondial al Bisericilor. Pe de altă parte, la această întâlnire au fost discutate mai multe aspecte organizatorice referitoare la cea de a XI-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor care va avea loc la Karlsruhe, Germania, în perioada 8-16 septembrie 2021, cu tema „Dragostea lui Hristos mișcă lumea spre reconciliere și unitate” (Christ’s love moves the world to reconciliation and unity).

O atenție aparte a fost acordată documentului pe care Comisia pentru Misiune și Evanghelizare îl va elabora cu ocazia acestei adunări, cu scopul de a oferi o explorare misiologică a temei mai sus-menționate. Proiectul documentului prezentat spre dezbatere se bazează pe documentele recente ale Comisiei pentru Misiune și Evanghelizare menite să aducă un nou suflu misionar în cadrul mișcării ecumenice: „Together towards Life, The Arusha Call”, respectiv „The Arusha ­Report”. La această întâlnire a participat părintele conf. dr. Radu Petre Mureșan, membru al Comisiei pentru Misiune și Evanghelizare a Consiliului Mondial al Bisericilor și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns