In memoriam Jean Tchékan, cofondator al Service Orthodoxe de Presse (SOP)

Miercuri, 21 iulie 2021, a trecut la viața veșnică, după o boală îndelungată, teologul ortodox și jurnalistul bisericesc Jean Tchékan, „călăuză a Ortodoxiei secolului 20”. Slujba Înmormântării a fost săvârşită marți, 27 iulie 2021, la mănăstirea ortodoxă Protection de la Mère de Dieu din Bussy-en-Othe, Franța.

Născut în anul 1933, din părinții Alexandre și Marie de Miller, Jean s-a căsătorit cu Xenia, care i-a dăruit doi fii, Grégoire și Serge, și care i-a fost alături cu devotament în toată lucrarea desfășurată în și pentru Biserica lui Hristos.

După ce a obținut o diplomă în admi­nistrație, Jean Tchékan a urmat cursurile de teologie ortodoxă la Institutul Saint-Serge din Paris, devenind unul dintre ucenicii apropiați ai cunoscutului teolog ortodox Nicolas Afanassieff. Ulterior, a predat limba rusă la Universitatea de Limbi Orientale (astăzi Inalco) din Paris. În paralel, încă de la o vârstă foarte tânără, a descoperit „jurnalismul ortodox”, în care s-a implicat cu multă dăruire prin crearea și participarea activă la diferite reviste și buletine informative.

Astfel, în anul 1975, a fondat împreună cu părintele Michel Evdokimov revista Le Service Orthodoxe de Presse (SOP), care avea să devină foarte curând o „referință în Ortodoxie, nu doar în lumea francofonă, ci la nivel internațional”. Găzduită la începuturile ei, cu mult sacrificiu, de către Jean într-o cameră a locuinței personale, această revistă a apărut cu regularitate, aproape lunar, până în anul 2011, cuprinzând în total 363 de numere. În tot acest răstimp, SOP a rămas fidelă vocației ei inițiale, aceea de a oferi o informare precisă și obiectivă asupra vieții Bisericii Ortodoxe în Franța și în lume. În anul 2000, la împlinirea a 25 de ani de la fondarea ei, revista cuprindea 38 de pagini, apărea într-un tiraj de 2.000 de exemplare, era distribuită în 62 de țări, iar informațiile și documentele ei erau traduse în mai mult de 15 limbi.

Referitor la contribuția remarcabilă a acestei reviste, Carol Saba, purtătorul de cuvânt al Adunării Episcopilor Ortodocși din Franța, face următoarea mărturisire: „Nimeni nu-și poate imagina Ortodoxia în Franța fără Jean, care a fost, pe merit, părintele fondator al informării ortodoxe din Franța prin înființarea celebrului SOP (Serviciul Ortodox de Presă), unde antiohienii, grecii, rușii, românii, sârbii etc., precum și francezii ortodocși se grăbeau să scrie articole, cronici și informații despre Bisericile noastre. SOP nu a fost doar o revistă lunară din epoca tirajului pe hârtie, ci a fost o adevărată diaconie a informării ortodoxe și, mai mult, a informării creștine! Timp de mulți ani, SOP a fost esențial pentru diseminarea informațiilor și reflecțiilor, înainte de apariția internetului. Jean nu a fost preocupat doar de mărturia Bisericii Ortodoxe în Franța, ci și de mărturia ei în întreaga lume. Astfel, SOP, pruncul lui Jean, a articulat această dublă dimensiune: localul și universalul Ortodoxiei”.

Trebuie precizat aici că SOP a găzduit și articole ale unor teologi ortodocși români, ca părintele Dumitru Stăniloae, părintele Ion Bria și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Dintre publicațiile tânărului teolog Dan-Ilie Ciobotea în SOP, din vremea studiilor doctorale la Strasbourg și a activității lui ca profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey, putem menționa: „La théologie roumaine contemporaine”, „Créés à l’image de Dieu, unis à l’image de Dieu”, „Résurrection et Pâques dans l’Orthodoxie”, ­„Jésus-Christ, vie du monde”, „Les tâches de la théologie orthodoxe aujourd’hui”, „La participation des baptisés au processus préconciliaire”, „Le père Dumitru Stăniloae: la dimension ultime de la foi”. Astfel, prin prisma legăturilor personale și a colaborării profesionale roditoare, Părintele Patriarh îi păstrează lui Jean Tchékan o prețioasă amintire și-i poartă o adâncă recunoștință pentru amabilitatea, solicitudinea și deschiderea lui în susținerea și promovarea Ortodoxiei.

Despre atașamentul constant al lui Jean Tchékan față de valorile Ortodoxiei și despre dăruirea lui în slujirea Bisericii prin opera jurnalistică ne oferă mărturie și părintele Michel Kubler, fostul redactor-șef al jurnalului La Croix: „Am cunoscut puțini oameni în lumea eclesială atât de credincioși și, totodată, atât de liberi. Ca fost jurnalist religios, responsabil în special de Ortodoxie, am o recunoștință infinită față de Jean, atât pentru pozi­ționarea exemplară și fiabilitatea remarcabilă ale SOP, cât și pentru disponibilitatea lui de a explica în orice moment, cu o răbdare meritorie, misterele Răsăritului creștin și arcana interortodoxă unui heterodox inveterat ca mine”. Prin trăirea mărturisitoare a credinței ortodoxe, Jean Tchékan s-a dovedit a fi un adevărat misionar, întrucât nu puțini au fost cei care, în urma întâlnirilor și discuțiilor cu el, au fost introduși în cunoașterea Ortodoxiei.

Pe lângă activitatea jurnalistică, el a fost implicat activ, încă din anii 1970, și în Frăția Ortodoxă din Europa Occidentală, unde a participat cu devotament și fidelitate la realizarea multiplelor proiecte. Michèle Nikitine, președinta Frăției Ortodoxe de Vest, dă mărturie în acest sens: „Dacă există un lucru pe care ni l-a insuflat prin exemplul și sfaturile lui solide, acesta este slujirea necondiționată, dezinteresată și creatoare a Bisericii”.

Astfel de creștini angajați prin cuvânt și faptă în mărturisirea lui Hristos, într-o lume indiferentă sau chiar ostilă, rămân repere și referințe pentru implicarea și rolul laicatului în Biserica Ortodoxă, fiindu-ne exemple nemuritoare de slujire jertfelnică.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să așeze sufletul robului Său Jean Tchékan în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi!