Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit luni, 30 septembrie 2019, în şedinţă de lucru, în Sala Sinodală din Reșe­dința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În cadrul şedinţei au fost pre­zentate Regulamentul organismelor centrale ale Bisericii Ortodoxe Române şi Regulamentul  administrării bunurilor bisericeşti şi s-a hotărât completarea programului-cadru „2020 – Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”.

 

În deschiderea şedinţei de lucru a Sfântului Sinod, Întâistătătorul Bisericii noastre a amintit faptul că „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Române a apărut într-un format editorial şi tipografic nou, conţinând 16 pagini, începând cu data de 30 septembrie. În continuare, Patriarhul României a vorbit despre cele două regulamente amintite: „Aceste regulamente sunt foarte necesare pentru timpul prezent şi mai ales pentru timpurile care vor veni. Regulamentul organismelor centrale ale Bisericii Ortodoxe Române se referă la unitatea bisericească, iar celălalt regulament se referă la modul de administrare a bunurilor Bisericii. Avem mare nevoie de texte precise, pentru că, în avalanşa aceasta de informaţii, este foarte greu să culegi din hotărâri ale Sfântului Sinod şi din canoane, lucruri pe o anumită temă, dacă nu există o lucrare deja făcută pentru orientarea concretă. Considerăm că, aşa cum pe timpul Patriarhului Justinian, Statutul Bisericii Ortodoxe Române a fost de un real folos pe parcursul perioadei comuniste, tot aşa, aceste texte juridice sunt foarte importante. Textele juridice, deşi nu sunt atractive tot timpul, precum cele filocalice, ele au o dimensiune a teologiei responsabilizării noastre ca slujitori în Biserică. Astăzi, cea mai dificilă atitudine pentru români, de la schimbările din 1989, este îmbinarea sau unirea dintre libertate şi responsabilitate. Responsabilitatea nu trebuie să fie o îngrozire, o teroare, dar nici libertatea nu trebuie să fie o rătăcire”, a reliefat Preafericirea Sa.

În continuare, Patriarhul României a precizat că regulamentele sunt necesare pentru buna funcţionare a Bisericii. „În Dreptul Canonic, un teolog este liber să lucreze, dar limita lucrării canonice este căderea din comuniunea bisericească (…). Este foarte important să ştim conţinutul acestor lucrări, pentru că va veni o vreme când vom fi traşi la răspundere despre modul cum am gestionat parohia, mănăstirea, eparhia şi atunci noi trebuie să arătăm că am lucrat conform regulilor aprobate de Sfântul Sinod (…). Legile sunt un fel de pavăză împotriva patimilor. Sfintele Canoane sunt geamanduri care îţi arată să nu mergi mai departe că te îneci în erezie, în schismă, în neascultare şi în dezbinare. Ele au fost făcute de Sfinţii Părinţi adunaţi în sinoade pe baza experienței şi, astfel, ei au făcut reguli, pentru că au văzut cât de prezente erau patimile egoiste, dorinţa de stăpânire, dorinţa de lăcomie, a slavei deşarte ş.a. În concluzie, Adam a căzut în Rai, iar Lot s-a mântuit în Sodoma. Adică, nu depinde totdeauna de context, ci de spiritul, de tăria credinţei, de tăria caracterului şi de­sigur priceperea sau competenţa administrativă”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

De asemenea, s-a dispus organizarea de evenimente și acțiuni cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la căderea regimului comunist din România, privind comemorarea jertfei creștinilor care și-au sacrificat viața în decembrie 1989 și în timpul regimului comunist pentru libertatea și demnitatea poporului român.

S-a hotărât și evidențierea modului responsabil în care Biserica Ortodoxă Română a folosit libertatea dobândită după căderea regimului comunist pentru a mărturisi prin cuvânt și faptă Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos, prin întreaga sa lucrare misionară, educațională, social-filantropică și edilitară.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter