În ziua de 11 septembrie 2018, la Reşedinţa mitropolitană din Iaşi s-a întrunit, în şedinţă de lucru, sub preşedinţia IPS Părinte Mitropolit Teofan, Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Au participat: IPS Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, PS Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat mai multe subiecte privind viaţa bisericească din Moldova, care sunt de competenţa Sinodului mitropolitan. Dintre hotărârile luate cu acest prilej, amintim:

– Analiza propunerilor formulate de către eparhiile din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei cu privire la modificarea şi completarea proiectului de „Metodologie pentru primirea, dăruirea, aducerea şi ducerea în procesiune a sfintelor moaşte în Biserica Ortodoxă Română”. Aceste propuneri vor fi înaintate către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

– Analiza propunerilor privind modificarea sau completarea textului broşurii „Familia binecuvântată”, întocmit de către Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

– Desemnarea membrilor titulari şi supleanţi în Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru mandatul 2018-2022;

– Aprobarea organizării unei Consfătuiri catehetice anuale la care să participe inspectorii pentru cateheză din cadrul eparhiilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în vederea dezvoltării unor proiecte comune;

– Abordarea problematicii privind susţinerea iniţiativei civice a Coaliţiei pentru Familie de modificare a art. 48 din Constituţia României, în sensul precizării că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie.

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au mai aflat şi evaluarea unor activităţi misionare desfăşurate pe cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, precum şi unele probleme de ordin administrativ-bisericesc, patrimonial sau disciplinar.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter