Preasfinţitul Părinte Benedict Bistriţeanul, noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a fost hirotonit duminică, 23 februarie, în cadrul Sfintei Liturghii din Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne), la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sâmbătă, 22 februarie, după încheierea Vecerniei Mari, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a avut loc slujba ipopsifierii – solemnitatea vestirii şi chemării la treapta arhieriei a Preasfinţitului Părinte Benedict Vesa.

 

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte ­Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul ­Clujului, Maramureşului şi Sălajului, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Prea­sfin­ţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte ­Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul ­Devei și Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ­Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, preoţi şi diaconi. La Sfânta Liturghie a fost prezent şi Preasfinţitul Părinte Vasile ­Someşeanul. Răspunsurile la slujbă au fost oferite de corul Catedralei Mitropolitane, sub conducerea pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, care a amintit semnele anunţate în Sfânta Scriptură privind venirea Mântuitorului Iisus Hristos la Înfricoşătoarea Judecată şi care va oferi fiecăruia răsplată după faptele sale.

Gramata transmisă de către Prea­fericitul Părinte Daniel, Patriarhul ­Bisericii Ortodoxe Române, a fost citită de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învăţătură, intitulat „Episcop misionar şi cunoscător al problemelor din lumea actuală”.

„Părintele Episcop-vicar Benedict ­Vesa Bistriţeanul porneşte astăzi la misiune într-o lume cu multe probleme şi dificilă, însă avem nădejdea că Cel ce ­l-a chemat la misiune îl va ajuta, de aceea mi-am pus începutul cuvântului cu acest verset: «Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi», cuvintele Păstorului celui mare, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos care ne cheamă la misiune pe noi, păstorii cei mici”, a spus ierarhul.

Părintele Mitropolit Andrei a amintit, între altele, cu nostalgie, cum l-a remarcat, pe vremea când a păstorit Eparhia Alba Iuliei, pe tânărul Valentin Vesa şi pe familia sa, în care tatăl său, preotul Ioan Vesa, slujea într-o localitate de pe Valea Arieşului.

„Toate i le punem la suflet Părintelui Benedict Bistriţeanul acum, când a primit dumnezeiescul har al arhieriei şi îi urăm, în calitate de Arhiepiscop şi ­Mitropolit al său, să se lupte lupta cea bună, şi-i zicem, dimpreună cu Sfântul Pavel: «Nimeni să nu dispreţuiască ­tinereţile tale şi fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia» ­(1 Timotei, 4:12). Îl rugăm pe Dumnezeu ca armonioasa noastră lucrare să fie spre folosul clerului şi credincioşilor din această arhiepiscopie”.

De asemenea, Părintele Mitropolit Andrei a citit un mesaj din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care i-a oferit Preasfinţitului Părinte Benedict Bistriţeanul o cruce şi care i-a urat o păstorire frumoasă şi o misiune rodnică.

Au mai transmis mesaje Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu, Episcopul ­greco-catolic de Cluj-Gherla, secretarul de stat Victor Opaschi din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte şi acad. dr. prof. Aurel Pop, preşedintele Academiei ­Române şi rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”. La final, a vorbit Preasfinţitul Părinte Benedict Bistriţeanul, care a mulţumit tuturor celor care l-au ajutat în formarea sa duhovnicească şi intelectuală şi a remarcat că l-a luat drept model şi protector în slujirea sa arhierească pe Sfântul Nicolae Velimirovici, care „cu o educaţie teologică, dar şi laică desăvârşită, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu asemenea Sfântului Ioan Gură de Aur, care a slujit cu belşug de dragoste frăţească şi care s-a rugat cu inimă de părinte pentru păstoriţii săi: «Doamne, miluieşte-mă pe mine, păcătosul, şi lumea ta». Cele trei direcţii îmi doresc să fie şi ­coordonate ale misiunii mele pastorale atât cât îmi va fi cu putinţă”.

Preasfinţitul Părinte Benedict Bistri­ţeanul a mulţumit Părintelui ­Mitropolit Andrei, căruia, după cum a mărturisit, îi datorează formarea sa duhovnicească, pastorală, intelectuală, familiei, precum şi celor care i-au fost alături, ierarhilor, preoţilor, monahilor, credincioşilor şi celor care au fost ­prezenţi la eveniment.

„Le făgăduiesc tuturor că mă voi strădui, că le voi fi părinte, atunci când va fi nevoie de îmbrăţişare şi îndreptare, frate, atunci când e de lucrat împreună, umăr la umăr, şi prieten, atunci când e nevoie de părtăşie sinceră”. De asemenea, ierarhul a subliniat că un loc special în păstorirea sa îl va dedica tinerilor, „socotind că tinereţea mea este un dar de la Dumnezeu, tocmai pentru o bună lucrare cu şi pentru ei. Îmi doresc mult să fiu prietenul vostru şi mă voi strădui din răsputeri pentru acest lucru”.

Preasfinţitul Părinte Benedict Vesa – repere biobibliografice

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în data de 13 februarie pe arhimandritul Benedict Vesa ca ­Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, prin vot secret (cu 35 de voturi din 51 valid exprimate), și va purta titulatura „Bistriţeanul”.

Preasfinţitul Benedict Vesa, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, ­Feleacului și Clujului, s-a născut la 13 februarie 1984 în orașul Abrud, județul Alba, ca al doilea copil al preotului Ioan Vesa şi al prezbiterei Elena-Mărioara. A urmat cursurile Seminarului Teologic „Mitropolit Simeon Ștefan” din Alba Iulia în perioada ­1999-2004. După terminarea studiilor seminariale a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, absolvind cursurile de licenţă (2004-2008) şi un program de master (2008-2010) sub coordonarea Înalt­prea­sfințitului Părinte Mitropolit Andrei.

În timpul cursurilor universitare a ocupat postul de redactor la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În perioada 2009-2011 a urmat al doilea program de master, la Institutul ­Ecumenic de la Bossey, Elveția, perioadă de studiu finalizată cu o disertație ­dedicată spiritualității ortodoxe și rolului său în dialogul ecumenic, sub coordonarea părintelui prof. dr. Ioan Sauca.

În 2013 a obţinut titlul de doctor în teologie cu calificativul „summa cum ­laude”, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu o lucrare despre ­mistica Sfântului Isaac Sirul. În anul 2016 a obţinut titlul de doctor în studii istorice şi istorico-religioase la ­Universitatea din Padova, Italia, sub coordonarea profesorului dr. Paolo ­Bettiolo.

În anul 2012 a fost numit secretar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, ­Feleacului și Clujului, funcţie pe care o ocupă şi în prezent. În anul 2014 a devenit și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la Catedra de spiritualitate. La 17 ianuarie 2015 a fost tuns în monahism la Mănăstirea ­Nicula, județul Cluj. La 24 ianuarie a fost hirotonit ierodiacon, iar la 30 ianuarie ieromonah pe seama Catedralei ­Mitropolitane din Cluj-Napoca. La 1 ­ianuarie 2016 a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar la 25 decembrie 2017 a fost hirotesit arhimandrit.

Este autorul a cinci volume dedicate spiritualității siriace și a două mici volume de eseuri dedicate personalităților duhov­nicești contemporane. În ce privește cercetarea academică, a publicat 50 de articole științifice în reviste sau volume colective, în țară și ­străinătate, atât în limba română, cât și în limbile engleză, respectiv italiană și a participat la 50 de simpozioane naționale și internaționale, în ­Europa şi Asia.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter