Formarea spirituală a tinerilor – rodul rugăciunii şi al acţiunii

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la Congresul naţional catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, ediţia a XV-a, Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce”-Caraiman, 5 octombrie 2022

 

Cea de-a XV-a ediţie aniversară a Congresului naţional catehetic Hristos împărtăşit ­copiilor ne oferă oportunitatea evaluării şi ­sărbătoririi împreună, mulţumind lui Dumnezeu pentru harul şi binecuvântarea Sa în întreaga lucrare misionară, catehetică şi pastorală a Bisericii noastre, de-a lungul celor 15 ani de activitate a Biroului pentru cateheză parohială din cadrul Sectorului teologic-educaţional al Administraţiei Patriarhale.

Cu acest prilej, îi evidenţiem, îi felicităm şi le transmitem un cuvânt de apreciere şi de încurajare celor care au contribuit la această lucrare în toţi aceşti ani, cu dăruire de sine, rugăciune şi trudă stăruitoare, dar şi reprezentanţilor tinerilor din ţară, participanţi în premieră la această ediţie a congresului, care se deschid cu bucurie, iubire şi entuziasm prieteniei cu Hristos Domnul Cel veşnic Tânăr. Jertfa şi dragostea tinerilor nu rămân fără roadă, iar iubirea ne­sfârşită a lui ­Dumnezeu se descoperă mereu în Crucea lui Hristos, prin care El, Domnul, ne arată că iubirea este mai tare decât moartea.

Tinerii manifestă receptivitate pentru formarea lor în credinţă, atât în familie, cât şi în şcoală, şi acest fapt se întregește prin activitatea catehetică susţinută la nivelul parohiilor. Scopul activităţii catehetice şi al lucrării ­pastoral-misionare cu tinerii este multiplu, de la formarea caracterului la creşterea duhovnicească, în lumina ­Evangheliei iubirii jertfelnice a lui Hristos Domnul.

De aceea, este necesar să fim alături de tineri, încurajându-i, sfătuindu-i şi, mai ales, ascultându-i. Să-i întâmpinăm mereu cu bucurie şi iubire, aşa cum ne întâmpină Dumnezeu în jertfa euharistică a Fiului Său!

Celor care lucrează cu tinerii le spunem că munca lor dă roade peste generaţii, chiar dacă la început rezultatul este tainic şi nevăzut: „Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și-l face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, aşa va fi cuvântul Meu care iese din gura Mea; el nu se întoarce către Mine fără să dea rod, ci el face voia Mea și își îndeplinește rostul lui” (Isaia 55, 10-11).

În contextul secularizării actuale, Biserica împreună cu Familia şi Şcoala sunt chemate să-şi dezvolte adecvat vocaţia lor pentru formarea duhovnicească a tinerilor, cultivând iubirea faţă de Dumnezeu prin rugăciune, şi faţă de semeni, prin slujire şi fapte bune.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să-i binecuvânteze pe toţi participanţii la Congresul naţional catehetic Hristos împărtăşit copiilor şi pe cei care încurajează, sprijină şi săvârşesc lucrarea sfântă de formare duhovnicească a tinerilor, dăruindu-le tuturor sănătate deplină, bucuria rugăciunii şi a faptei bune, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române