Festivitatea de premiere a lucrărilor înscrise în concursul „Lăudaţi pe Domnul!”

Patriarhia Română a organizat, în perioada 15 iulie – 27 octombrie 2021, cea de-a XIII-a ediţie a Concursului naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”. La începutul lunii octombrie, lucrările înscrise în concurs au fost evaluate și rezultatele au fost anunțate.

 

Ediţia a XIII-a a Festiva­lu­lui-concurs de muzică bisericească a fost organizată cu ­binecuvântarea Preafericitului Părinte ­Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul teologic-educaţional al Administrației Patriarhale, fiind dedicată Anului omagial şi comemorativ 2021. Obiectivele ediţiei din acest an a competiţiei au constat în: contribuirea la cunoașterea lui Dumnezeu prin muzica bisericească; eviden­țierea rolului muzicii în parohiile românești din diasporă; susţinerea interpretării autentice a muzicii bisericești; facilitarea accesului publicului larg la acest gen de muzică şi îmbogă­țirea repertoriului liturgic și muzical românesc prin stimularea creativităţii compozitorilor de muzică.

Concursul a fost împărţit în două secţiuni. Prima a fost dedicată interpretării, în cadrul ei fiind invitate să concureze coruri, grupuri vocale sau grupuri corale din diaspora românească la cele trei categorii: lucrări psaltice cu ison, lucrări religioase armonice, respectiv lucrări folclorice sau de inspiraţie folclorică, şi lucrări patriotice. Concurenţii înscrişi la cea de-a doua secţiune, de compoziţie, au fost compozitori de muzică din România care au realizat lucrări unitare pentru cor mixt sau voci egale, cuprinzând cântări din slujba Înmormântării: „Aliluia”, tropare, Binecuvântările morţilor, irmoase, idiomele sau cântarea „Veşnica pomenire”.

Câștigătorii primei secțiuni, de la fiecare din cele trei categorii, au obținut ­Diploma 2021 „Anul omagial al pastorației românilor din afara României”, cu medalie comemorativă. Aceasta va fi acordată fiecărui cor în parte în cadrul unui eveniment organizat la nivelul Cen­trului eparhial, respectiv, după 27 octombrie. Compozitorii clasați pe primele trei locuri în urma participării în cea de-a doua secțiune au fost premiați în cadrul festi­vității desfășurate la Palatul Patriarhiei, primind diploma festivalului-concurs, cărți și premii în bani. Lucră­rile câștigătoare vor fi publicate în reviste centrale biseri­cești și pe site-ul Patriarhiei Române.

Ca în fiecare an, festivitatea a fost marcată prin prezența și interpretarea a două coruri de renume din țara noastră. Au concertat, astfel, Corul „Psalmodia” al Univer­sității Naționale de Muzică din București și Corul de copii și tineret „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române. La finalul momentelor muzicale, părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal coordonator, a anunțat câștigătorii Secți­unii A. Interpretare și ai Secțiunii B. Compoziție. Diploma Anului omagial 2021 cu medalie a fost oferită, de asemenea, și corurilor invitate, „Psalmodia” și „Symbol”. Ulterior, cei trei compozitori câștigători ai Secțiunii B au fost pre­miați de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și președinte de onoare al juriului. La final, ierarhul a dat citire cuvântului de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Comuniune cu românii din țară și din străinătate prin intermediul muzicii biseri­cești”.

Despre încheierea acestei ediții a Festivalului-concurs de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!” a vorbit ulterior Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul: „Câști­gă­torii celei de a doua secțiuni au fost premiați în cadrul ceremoniei din această seară, însă premiile corurilor participante la cele trei categorii ale secțiunii de interpretare vor fi oferite în cadrul unor evenimente organizate în eparhiile din care fiecare dintre acestea provine. Ediția din acest an a concursului, inclusiv premierea, s-a desfășurat în condiții speciale, fără prezență fizică, motiv pentru care bunii noștri credincioși s-au bucurat de ea într-un mod deosebit, prin intermediul posturilor de televiziune și de radio TRINITAS ale Patriarhiei ­Române”.