Felicitări şi binecuvântări pentru evenimente solemne la Caransebeş

Mesaj transmis cu prilejul sărbătoririi unui deceniu de la sfinţirea noii catedrale a Episcopiei Ortodoxe Române a Caransebeşului, a 50 de ani de viaţă şi a 20 de ani de slujire arhierească a Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, sâmbătă, 12 septembrie 2020

 

Anul acesta, 2020, Episcopia Caransebeşului se află în sărbătoare, organizând o serie bogată de manifestări liturgice, teologice şi cultural-spirituale, în zilele de 12-13 septembrie, dedicate împlinirii a 10 ani de la sfinţirea noii Catedrale Episcopale a Caransebeşului (2010), a 50 de ani de viaţă şi 20 de ani de slujire arhierească a Prea­sfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului.

Ca semn al continuităţii vieţuirii creştine şi simbol al cetății şi al eparhiei, noua Catedrală Episcopală Ortodoxă a Caransebeşului, cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, a fost edificată în apropierea ruinelor celei mai vechi bazilici creştine din vechea cetate Tibiscum.

Înălţarea catedralei a fost o năzuinţă de secole a episcopilor ortodocşi români ai Caransebeşului, care au luptat în condiţii istorice grele pentru afirmarea duhovnicească, culturală şi ­naţională.

Primul Patriarh al României, Miron Cristea, în vremea păstoririi sale la Caransebeş (1910-1919), a vorbit de nenumărate ori despre necesitatea ridicării unei noi catedrale, însă, din cauza condiţiilor politice de dinaintea datei de 1 Decembrie 1918, acest edificiu nu s-a putut realiza. Mai târziu, din pricina greutăţilor cauzate de anii războiului şi de instaurarea regimului comunist ateu, catedrala nu a mai fost construită, iar la 14 februarie 1949, istorica Episcopie a Caransebeşului a fost desfiinţată. Însă, prin voia şi cu ajutorul lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat, Episcopia Caransebeşului a fost reîntemeiată în anul 1994. Restauratorul Episcopiei Caransebeşului, Episcopul Emilian Birdaş, a întocmit planul noii catedrale, iar piatra de temelie a fost pusă la data de 27 octombrie 1996 de către Prea­sfinţitul Părinte Episcop ­Laurenţiu Streza, astăzi Mitropolitul Ardealului.

Construcţia şi înfrumuseţarea noii catedrale au fost ­desăvârşite prin strădania Preasfinţitului Părinte Lucian, iar în data de 12 septembrie 2010 am săvârşit personal slujba de sfinţire, împreună cu mai mulţi ierarhi.

Astfel, cunoscând din istorie pătimirile şi răstignirea Episcopiei Caransebeşului, care au durat timp de 45 de ani (1949-1994), înţelegem de ce hramul principal al acestei Catedrale Episcopale este „Învierea Domnului”, dar şi pentru că Ortodoxia este prin excelenţă Biserica Învierii sau a ­biruinţei Crucii prin Înviere.

Totodată, anul acesta este unul important şi pentru Prea­sfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, care sărbătoreşte 50 de ani de viaţă şi 20 de ani de slujire arhierească rodnică în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei ­Timişoarei, în perioada 2000-2006, şi de Episcop al Caran­sebeşului din anul 2006 până în prezent.

Chemat de Dumnezeu la înalta slujire a arhieriei când avea vârsta de 30 de ani, Preasfinţitul Părinte Lucian a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei în ziua de 12 septembrie 2000 şi hirotonit arhiereu în ziua de 1 octombrie 2000. După ce a slujit peste cinci ani în această demnitate, în anul 2006 a fost ales şi instalat ca Episcop al Caransebeşului.

Cu multă osteneală şi zel misionar, Prea­sfinţitul Părinte Lucian a desfăşurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos din această parte a ţării.

Astăzi, în Eparhia Caransebeșului vedem roadele bogate ale acestei slujiri dinamice. Prin grija sa părintească şi multă ­osteneală în Episcopia Caransebeşului, în plus faţă de noua Catedrală Episcopală, au fost edificate zeci de biserici noi şi au fost restaurate, consolidate şi înnoite mai multe biserici sau mănăstiri vechi, monumente ­istorice. De asemenea, au fost înfiinţate protopopiate, mănăstiri şi parohii noi, ca expresie a responsabilității pastorale şi a misiunii eclesiale.

Deodată cu zidirea noilor locașuri de cult, Preasfințitul Părinte Lucian a intensificat lucrarea de conservare şi restaurare a bisericilor şi mănăstirilor monumente istorice, chemând astfel clerul şi credincioşii la mai multă responsabilitate pentru conservarea şi punerea în valoare a tezaurului patrimonial din această zonă a ţării.

Îmbinând armonios activitatea pastorală, liturgică şi culturală cu lucrarea social-filantropică, Preasfinția Sa a împlinit și a înmulțit faptele iu­birii milostive, prin fondarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice.

La ceas aniversar, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, ­„Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să dăruiască Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, ani mulţi cu sănătate şi bucurii, precum şi aceeași râvnă plină de evlavie pentru slujirea arhierească pastorală şi socială, spre binele Bisericii noastre şi al poporului român dreptcredincios.

Întru mulţi şi fericiți ani, Preasfinția Voastră!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns