Fapte ale credinţei şi iubirii milostive

Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015, proclamat în Patriarhia Română Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral‑liturgic, cultural‑misionar şi social‑filantropic.

 

I. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ

Printre evenimentele importante din viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015, din punct de vedere pastoral‑liturgic, evocăm:

– vizita la Patriarhia Română a unei delegații de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, care a adus, spre închinare, racla cu moaștele Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24‑29 octombrie);

– organizarea unor procesiuni‑pelerinaj cu moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Efrem cel Nou sau ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina în București și în țară;

– înscrierea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul (12 iulie) şi a Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul din Drama (4 noiembrie) în calendarul Bisericii Ortodoxe Române;

– mai multe vizite ale unor ierarhi din alte Biserici Ortodoxe surori;

– 208 sfințiri de biserici noi și 241 resfințiri de biserici restaurate;

– alegerea de către Sfântul Sinod a Preasfințitului Părinte Andrei Făgărășeanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Sibiului, în demnitatea de Episcop al Covasnei și Harghitei, în ziua de 5 februarie 2015; întronarea sa a avut loc în ziua de duminică, 15 februarie 2015, la Miercurea Ciuc, în Catedrala Episcopală;

– alegerea de către Sfântul Sinod, în ziua de 3 iunie 2015, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ilarion (Ioan) Urs, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, în postul vacant de Episcopvicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titulatura Făgărăşeanul, hirotonia acestuia întru arhiereu fiind oficiată în data de 7 iunie 2015, la Mănăstirea Brâncoveanu, din localitatea Sâmbăta de Sus, județul Braşov, de către un sobor de arhierei în frunte cu Înaltprea­sfinţitul Părinte Laurenţiu, ­Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului;

– vizitele canonice ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel: în Arhiepiscopia Clujului, Mara­mureșului și Sălajului (Cluj, 4‑7 septembrie), în Arhiepiscopia Iașilor (Botoşani şi Zosin, 7‑8 noiembrie) și în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților (Rădăuţi, 6‑7 noiembrie), când a oficiat slujba de sfințire a Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie“ (Rădăuți, județul Suceava), slujba de târnosire a bisericii Mănăstirii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică“ (Rădăuți, județul Suceava) şi slujba de târnosire a bisericii Mănăstirii Zosin (judeţul Botoșani);

– declararea de către Sfântul Sinod a anului 2017 ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti și Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.

În cadrul Oficiului canonicojuridic s‑au elaborat: documentaţii, propuneri de amendamente şi intervenţii către Parlament, Guvern, ministere și alte instituții competente, în ceea ce privește diferite proiecte de acte normative aflate în dezbatere în cadrul acestora (privind Consti­tuția României, ora de religie, ­cimitirele etc.).

 

II. ACTIVITATEA CULTURALMISIONARĂ

Principalele activități ale Bisericii Ortodoxe Române desfă­șurate prin Sectorul relații bisericeşti şi interreligioase, pe plan extern, au vizat, pe de o parte, legăturile sale tra­diționale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar pe de altă parte, promovarea relaţiilor de respect şi cooperare intercreştină şi interreligioasă, inclusiv prin in­termediul comu­nităților orto­doxe române din străinătate, după cum urmează:

– Participări ale unor ierarhi şi profesori de teologie la evenimente organizate de celelalte Biserici Ortodoxe surori: lucrările Comitetului special interortodox pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Chambésy, Elveția, 29 martie – 3 aprilie şi Atena, Grecia, 15‑19 decembrie); sărbătorile dedicate împlinirii a 1.150 de ani de la creștinarea bulgarilor (Pliska, Bulgaria 1‑3 mai); congresul dedicat Sfântului Apostol Pavel (Veria, Grecia, 26‑29 iunie); comemorarea solemnă a 1.000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Vladimir, Botezătorul Rusiei (Moscova, Federaţia Rusă, 27-28 iulie); lucrările celei de‑a 5‑a Conferinţe Panortodoxe Presinodale (Chambésy, Elveţia, 10‑17 octombrie); sărbătorirea a 400 de ani de existenţă a Academiei Teologice din Kiev (Kiev, Ucraina, 8‑9 noiembrie).

– Participări ale unor reprezentanţi ai Patriarhiei Române la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice şi întâlniri bilaterale intercreştine: lucrările celei de‑a 16‑a întruniri a Comisiei Mixte de Dialog Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Federaţia Luterană Mondială (Rhodos, Grecia, 28 aprilie – 5 mai); întâlnirea Comitetului mixt al Conferinţei Bisericilor Europene (KEK) şi al Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), (Roma, Italia, 6‑8 mai); întrunirea Comisiei pentru Credinţă şi Constituţie a Consiliului Mondial al Bisericilor (Mănăstirea Caraiman, 17‑24 iunie); întrunirea Comisiei Internaționale de Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă și Comuniunea Anglicană (Buffalo, SUA, 19‑25 septembrie).

Grija şi preocuparea Bisericii pentru diaspora ortodoxă română s‑a concretizat şi în anul 2015 prin: sprijinirea
construirii de biserici noi sau reabilitarea celor existente, prin hirotonirea de clerici care să răspundă nevoilor spirituale, prin organizarea de evenimente religioase şi culturale pentru promovarea valorilor creştine şi a identităţii româneşti
.

Între realizările şi nevoile diasporei ortodoxe române enumerăm:

– Edificarea unui locaş de cult, care a fost sfinţit, la Dubocica, în Protopopiatul Ortodox Român al Episcopiei Dacia Ripensis şi construirea unei săli multi­funcționale în Malainiţa. De asemenea, a fost târnosită Biserica Sfântul Mucenic Ioan Valahul din Negotin şi au fost efectuate lucrări de consolidare, renovare şi pictare la bisericile din Negotin, Bor şi Isacova.

– În Episcopia Ortodoxă Română a Italiei au fost sfinţite 3 biserici româneşti şi s‑a pus piatra de temelie pentru construirea unui nou locaş de cult; au fost efectuate lucrări de renovare şi amenajare la 28 de parohii, un schit şi o mănăstire; au fost organizate diferite activităţi social‑filantropice, culturale, educaţionale şi catehetice.

– În Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei au continuat lucrările de construcţie la Catedrala ortodoxă română de la Madrid (ajunsă la cota + 16,75) şi la alte două biserici.

– Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord a obţinut statutul de Corporaţie de drept public în landul Nordrhein‑Westfalen şi a reuşit cumpărarea unei proprietăţi în Leipzig pentru edificarea unei biserici şi a unui aşezământ multifuncţional. Totodată, a finalizat lucrările de amenajare a bisericii mari din Berlin. Este necesară continuarea demersurilor pentru identificarea de fonduri pentru edificarea Aşezământului bisericesc din München, care a primit autorizarea de construire la data de 1 decembrie 2015.

– În anul 2015, în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, a avut loc sfinţirea bisericilor din Las Vegas, Nevada, şi Philadelphia, precum şi achiziţionarea unui spaţiu pentru organizarea de tabere pentru copii şi tineri, în Allegan, Michigan.

– Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande a reuşit amenajarea proprietăţii achiziţionate în anul 2014 pentru Parohia Ortodoxă Română din Auckland, Noua Zeelandă, şi au fost iniţiate demersuri pentru construirea bisericii şi a unui centru pastoralmisionarcultural la această parohie. Este necesară intensificarea demersurilor pentru obţinerea finanţării atât pentru construirea Centrului eparhial al Episcopiei Australiei şi Noii Zeelande, cât şi pentru parohiile din Auckland (Noua Zeelandă) şi Sydney (Australia).

– Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Așezământul Românesc de la Ierusalim şi Așezământul Românesc de la Ierihon) a desfășurat o bogată activitate pastoral‑liturgică şi filantropică pentru pelerini, precum şi una de reprezentare. De asemenea, se continuă lucrările de renovare a spațiilor interioare şi acoperiș la Așezământul de la Ierusalim şi de finisare la Așezământul de la Ierihon, pentru care este necesară identificarea unor noi surse de finanțare.

– În anul 2015 a fost semnat acordul de prelungire a contractului de folosire a Bisericii Sfânta Muceniţă Paraschevi, a Comunităţii Ortodoxe Române din Turcia (Istanbul), pentru perioada 2015‑2020.

– Comunitatea Ortodoxă Română din Africa de Sud (Johannesburg) a finalizat edificarea bisericii parohiale, care a fost dotată cu mobilier bisericesc, cu sprijinul integral al unui binefăcător din România. În prezent, sunt necesare fonduri pentru demararea lucrărilor de pictură la această biserică.

– În anul 2015 au început, iar acum trebuie continuate demersurile pentru achiziționarea, de la Arhiepiscopia Romano‑Catolică din Tokyo, a unui imobil, care cuprinde un spaţiu liturgic şi un centru social‑cultural, pentru Comunitatea Românească din Tokyo, Japonia.

Dintre activitățile Sectorului teologiceducațional în anul 2015 menționăm:

– elaborarea documentului Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase;

– alcătuirea, împreună cu Cancelaria Sfântului Sinod, a Regulamentului pentru organizarea şi funcționarea seminariilor teologice ortodoxe din cuprinsul Patriarhiei Române, aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 357/2015;

– revizuirea programelor școlare pentru disciplinele teologice de către grupurile de lucru constituite prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 205/2014;

– publicarea Îndrumătorului tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale;

– Concursul național de ma­teri­ale didactice Educația reli­gi­oa­să – tra­diție și actualitate (2 februarie – 7 iunie 2015);

– Concursul național Icoana ortodoxă – lumina credinței, ediția a IV‑a (2 februarie – 21 mai 2015);

– Simpozionul național de pedagogie creștină Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația BisericăFamilieȘcoală din contextul contemporan (Centrul naţional pentru formare continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 27‑30 aprilie 2015); publicarea volumului corespondent;

– Congresul internațional de teologie Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual (Centrul naţional pentru formare continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 18‑21 octombrie 2015); publicarea volumului corespondent;

– Concursul național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul!, ediția a VIII‑a (1 martie – 27 octombrie 2015); etapa finală a avut loc la Sala Radio a Societății Române de Radiodifuziune;

– continuarea proiectului Alege şcoala!, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care a ajuns la etapa a treia;

– desfăşurarea proiectului Calea Mântuirii, adresat catehizării adulţilor, în toate eparhiile din ţară;

– organizarea Concursului naţional de miniproiecte cu caracter misionar‑filantropic Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu (15 decembrie 2014 – 21 mai 2015), la care au participat aproximativ 100.000 de copii, în trei etape de desfăşurare: protopopiat, eparhie şi naţională;

– organizarea Congresului naţional Hristos împărtăşit copiilor, ediția a VIII‑a (Mănăstirea Caraiman, 22‑23 septembrie 2015);

– în anul şcolar 2015‑2016 predau disciplina religie 6.559 de profesori, dintre care 4.216 titulari, 156 titulari de altă specialitate care au avut în completarea normei ore de religie și 2.187 suplinitori; 1.297 profesori de religie sunt clerici, 5.089 laici cu studii teologice şi 173 laici cu alte studii. Dintre profesorii de religie, 1.076 sunt debutanți, 1.718 au obţinut definitivarea în învăţământ, 1.653 gradul didactic II, 1.961 gradul didactic I, iar 151 au doctoratul în teologie. În inspectoratele școlare județene şi‑au desfăşurat activitatea specifică 42 de inspectori de specialitate, dintre care 40 au studii teologice şi 2 alte studii;

– pentru dezvoltarea cooperării în vederea susținerii și îmbu­nătățirii orei de religie, la nivelul întregii ţări s‑au încheiat 5.642 de parteneriate între parohii și școli, în cadrul cărora s‑au desfășurat activități școlare și extrașcolare diverse;

– în cadrul Patriarhiei Române funcţionează 28 de seminarii teologice, cu diferite speciali­zări – Teologie pastoralăTeologie patrimoniu culturalGhid turism religiosFilologieŞtiinţele naturii, Ştiinţe sociale7 licee teologice ortodoxeun liceu pedagogic şi un liceu tehnologic, având clase de teologie. În anul şcolar 2014‑2015 au fost şcolarizaţi 5.650 de elevi la nivel liceal; din 1.462 de elevi în clasa a XII‑a, 1.095 au obţinut diplomă de bacalaureat. În şcolile teologice preuniversitare au fost şcolarizaţi 75 de elevi din afara graniţelor României57 provenind din Republica Moldova, 14 din Ucraina, 2 din Serbia, 1 din Spania şi 1 din Statele Unite ale Americii. În anul şcolar 2015‑2016 au fost înscrişi în clasa a IX‑a 1.416 elevi, iar pentru anul şcolar 2016‑2017 au fost solicitate 1.794 de locuri;

– în cadrul unităţilor de învăţământ teologic ortodox preuniversitar îşi desfăşoară activitatea didactică 898 de profesori; dintre aceştia 491 sunt titular şi 407 sunt suplinitori. Fondurile alocate acestor
şcoli în anul şcolar 2014‑2015 au fost în valoare totală de 1.812.338 de leidintre care 1.049.338 de lei au fost alocaţi de centrele eparhiale;

– în cuprinsul Patriarhiei Române funcţionează 11 facultăţi de teologie (Bucureşti, Constanţa, Târgovişte, Piteşti, Iaşi, Sibiu, Alba Iulia, Cluj‑Napoca, Oradea, Craiova, Arad) şi 4 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăţi (Galaţi, Baia Mare, Timişoara şi Reşiţa);

– în anul universitar 2014‑2015, au fost şcolarizaţi 5.363 de studenţi. În anul 2015 au absolvit 1.163 de studenţi, iar în anul universitar 2015‑2016 s‑au înscris 1.501. În cadrul specializării Teologie pastorală au fost şcolarizaţi 3.831 stu-
denţi
, iar 758 absolvenţi au obținut diplomă de licenţă. În anul universitar 2014‑2015, numărul masteranzilor a fost de 2.122, dintre care 881 absolvenți, iar în anul universitar 2015‑2016 s‑au înscris 1.149 masteranzi. Studiile de doctorat se organizează în opt centre universitare, fiind înscrişi în prezent 335 doctoranzi, dintre care 158 în anul universitar 2015‑2016. În anul universitar 2014‑2015, 72 de doctoranzi au obţinut titlul de doctor în teologie;

– în anul universitar 2014‑2015, 372 de cadre didactice au activat în cadrul învăţământului teologic superior, dintre care 88 profesori, 75 conferenţiari, 134 lectori, 67 asistenţi.

În contextul Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi în Patriarhia Română și al Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhiiSectorul cultură şi patrimoniu religios a realizat mai multe emisiuni tematice la Radio TRINITAS şi TV TRINITAS, iar în cooperare cu Sectorul teologic-educațional a fost organizat Concursul „Icoana ortodoxă – lumina credinței“, ediția a IV‑a; în domeniul formării profesionale, în cadrul Centrului pentru patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu“ a fost reacreditat cursul Conservator bunuri culturale de către Agenția Națională de Calificări.

Laboratorul de restaurare icoană și lemn policrom al Centrului pentru patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu“ a realizat intervențiile de conservare‑restaurare și documentația tehnică aferentă pentru 29 de icoane aparținând Așezământului Brâncovenesc Biserica Domnița Bălașa, Paraclis Patriarhal, și 3 tablouri pe pânză din Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale.
În cadrul Laboratorului de restaurare carte veche au fost restaurate 4 volume de carte veche aparținând Arhi­episcopiei Bucureștilor și un document pe pergament, Hrisovul Mănăstirii Cernica.

În Patriarhia Română fun­­c­țio­nează, în prezent, 317 unităţi cu activitate în domeniul patrimoniului bisericesc mobil, cu peste 600 de angajaţi, din care 277 sunt muzee şi colecţii muzeale şi 42 centre de ocrotire a patrimoniuluiComisia de pictură bisericească a organizat în anul 2015 două sesiuni de examene pentru pictorii bise­ricești.

În perspectiva organizării evenimentelor prilejuite de Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul s‑au desfășurat multiple activități legate de valorificarea patrimoniului aflat în muzeul și depozitul din incinta Mănăstirii Antim.

În anul 2015, Radio TRINITAS şi‑a desfășurat activitatea în patru studiouri: București, Iași, Craiova și Sibiu, cu 31 de angajați și 26 de colaboratori. În cadrul proiectului „Identitatea românească în lume“, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, au fost prezentate, în cadrul emisiunilor și buletinelor informative, 21 de comunități ortodoxe românești din 3 țări: Italia, Marea Britanie și Austria. Au fost difuzate peste 200 de interviuri și reportaje realizate de reporterii Radio TRINITAS în cele trei țări.

Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române a informat opinia publică despre evenimentele bisericeşti, lucrarea pastoral‑misionară, socială, educaţională şi culturală a Bisericii, aducând în atenția publicului istoria, cultura şi tezaurul de credinţă şi spiritualitate creștină românească în context european. Din categoria emisiunilor sociale, grila TRINITAS TV a fost îmbogățită cu trei emisiuni noi: România creștină, Să cultivăm recunoștința! și Magazin folcloric. De asemenea, a continuat emisiunea Pre­oți slujitori în parohii sărace, care se bucură de o atenţie deosebită, fiind realizate peste 50 de ediții în diferite parohii din țară. Au fost realizate mai multe transmisiuni în direct de la hramuri, pelerinaje, sărbători, precum şi transmisiunea directă de la Mormântul Domnului din Ierusalim a momentului Pogorârii Sfintei Lumini de la Ierusalim.

Activitatea Publicaţiilor LUMINA din anul 2015 s‑a materializat prin ediţiile tipărite şi prezenţa virtuală pe site‑ul www.ziarullumina.ro. În anul 2015 a fost publicat suplimentul lunar „Lumina Educaţiei“, în cooperare cu Sectorul teologic‑educaţional şi susţinerea campaniei pentru ora de religie în şcolile publice, mediatizarea activităţii APOR; au fost realizate noi versiuni ale site‑urilor Ziarul LuminaVestitorul Ortodoxiei şi Fototeca Ortodoxiei; De asemenea, s‑a încercat o prezentare sistematică a aşezămintelor social‑filantropice ale unităţilor bisericeşti şi a activităţilor concrete de întrajutorare a semenilor.

Activitatea Agenţiei de ştiri BASILICA s‑a concretizat în numărul mare de ştiri, interviuri, documentare şi fotografii publicate pe site‑ul www.basilica.ro. Răspunzând cerinţelor jurnalistice actuale, Agenţia de știri BASILICA este prezentă, începând cu luna octombrie 2015, şi în reţelele de comunicare socială (social media). Paginile oficiale de Facebook (Agenţia de Ştiri Basilica; Basilica News Agency),Twitter(@AgentiaBasilica; Twitter@BasilicaNews), Instagram (@agentiadestiribasilica) şi Google+ (Agenţia Basilica) ajută la diseminarea evenimentelor religioase, sociale şi culturale, cu precădere în rândul tinerilor, sprijinind astfel misiunea mediatică a Bisericii.

Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române a redactat peste 80 de comunicate de presă, ştiri, documentare, drepturi la replică şi precizări. La 1 noiembrie 2015, Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc a desemnat consilier patriarhal coordonator al Biroului de presă şi relaţii publice şi purtător de cuvânt al Patriarhiei Române pe domnul Vasile Bănescu. În noul an 2016, Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române îşi propune promovarea unei comunicări publice prompte şi eficiente a mesajului Bisericii în spaţiul public, consolidarea cooperării cu birourile şi serviciile de presă ale eparhiilor Patriarhiei Române pentru o strategie de comunicare unitară a Bisericii Ortodoxe Române şi, nu în ultimul rând, o prezenţă mai susţinută a mesajelor şi a ştirilor despre misiunea şi activitatea Bisericii în societate, în mediul digital şi în special pe reţelele de comunicare socială.

Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA şi Editura TRINITAS) au publicat 13 volume noi consacrate Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi, precum şi 17 volume dedicate Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. În cursul anului 2015 au fost tipărite 109 titluri noi de carte şi 14 numere noi din revistele centrale. În total, Tipografiile Patriarhiei Române au tipărit, împreună, 448.584 de exemplare carte (256.914 exemplare carte şi 191.670 reviste).

Între lucrările mai importante de la Atelierele Institutului Biblic în anul 2015 menționăm: realizarea a două racle din argint de dimensiuni mari pentru Mănăstirea Neamț – racla Sf. Paisie Velicicovschi şi pentru Mănăstirea Tismana – racla Sf. Nicodim de la Tismana şi două racle din argint de dimensiuni medii pentru moaștele Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Efrem cel Nou de la Reședința Patriarhală. De asemenea, au fost realizate ferecături de Evanghelie din argint și argint filigran (pentru: Așe­zămintele românești din Țara Sfântă, Parohia Moncalieri – Italia, Mănăstirea Bogdana – Rădăuți, Parohia Valea Cetății – Brașov), precum şi alte comenzi speciale.

Sectorul pelerinaje a desfă­șurat în cursul anului 2015 activităţi misionare, de pelerinaje, cu destinaţii în ţară şi în afara graniţelor ţării (Israel, Iordania, Egipt, Turcia, Grecia, Bulgaria, Italia, Cipru, Malta), prin participarea a peste 32.500 de pelerini (422 pelerinaje interne şi 242 pelerinaje externe). De asemenea, au fost deschise două noi sedii, în Suceava şi Reşiţa.

Sectorul monumente şi construcţii bisericeşti al Patriarhiei Române a desfăşurat în anul 2015 importante lucrări pentru edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. În cursul anului 2015 au fost finalizate în proporție de 95% lucrările de realizare a suprastructurii catedralei între cotele +18,00m ÷ +27,00m și în proporție de 55% cele situate între cotele +27,00m ÷ +36,00m. Toate aceste lucrări sunt recepționate din punct de vedere calitativ, iar plățile efectuate corespund stadiilor fizice.

La Centrul de conferinţe – Palatul Patriarhiei au continuat lucrările de restaurare, consolidare şi protecție a Palatului Patriarhiei, cu fi­nanțare europeană. În conformitate cu prevederile contractului de finanțare și contractului de execuție, în data de 28 decembrie 2015, constructorul a anunțat finalizarea lucrărilor, iar în cursul lunii ianuarie 2016 a fost efectuată recepția. La această dată se lucrează la remedierea aspectelor menționate în procesulverbal de recepție. În același timp, spațiile interioare sunt pregătite în vederea inaugurării și introducerii în circuitul turistic.

Sectorul stavropighii patriarhale şi centre sociale, prin echipa de întreținere ARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare şi dotare tehnică la: Centrul socialcultural „Sfântul Apostol Andrei“, Reședința Patriarhală, Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul“ ş.a. De asemenea, au fost continuate lucrările de renovare şi modernizare la Centrul culturalmisionar „Familia“ – Casa „Sfântul Pantelimon“. În anul 2015 s‑au amplificat activităţile de renovare a spaţiilor interioare la Centrul socialpastoral „Sfânta Maria“ – Techirghiol şi de extindere a activităţilor în favoarea pelerinilor.

 

III. ACTIVITATEA SOCIALFI­LANTROPICĂ

În anul 2015, în lucrarea socialfilantropică și medicală la nivelul structurilor eparhiale au fost implicate 10.484 de persoane, după cum urmează: 29 consilieri eparhiali, 24 inspectori de specialitate și eparhiali, 440 asistenţi sociali, 1.475 personal cu diverse specializări (cadre didactice, cadre medicale, juriști, psihologi, personal administrativ), 8.516 voluntari.

În cursul anului 2015, atât în Bucureşti, cât şi în diferite localităţi din cuprinsul eparhiilor, s‑a desfășurat activitate filantropică în cadrul a 766 de instituţii și servicii sociale. Având în vedere diversificarea continuă a serviciilor oferite, precum şi extinderea şi acreditarea centrelor, s‑a impus o reorganizare integrată a activităţilor pe criterii de competenţă. Diagrama aşezămintelor social‑filantropice arată astfel: 150 cantine sociale și brutării, 52 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 97 centre de zi pentru copii, 16 centre de zi pentru vârstnici, 50 centre rezidențiale vârstnici, 25 centre comunitare, 37 centre de tip familial, 40 grădinițe sociale și afterschool, 14 locuințe protejate, 78 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 2 instituții de învățământ pentru adulți, 16 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 9 campusuri de tabără, 54 centre educaționale și alte 126 instituții cu specific diferit.

În cuprinsul eparhiilor se află în derulare 489 de proiecte și programe sociale, din care: 35 cu finanţare externă, 41 cu finanţare publică, 326 finanţate din fonduri proprii şi 87 cu finanţare mixtă.

Atât în cadrul aşezămintelor, cât şi prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au primit asistenţă 88.536 de beneficiari, după cum urmează: a) 31.498 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; b) 3.707 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; c) 21.010 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate; d) 23.934 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale; e) 8.387 alte categorii.

Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială este asigurată de 504 preoţi, dintre care: 19 în unități ale Ministerului Afacerilor Interne, 77 în unităţi militare, 25 în sistemul penitenciar şi 383 în spitale, aşezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ etc. În toate unităţile menţionate mai sus există în prezent 443 de biserici şi capele sfințite, altele 95 aflându‑se în diferite stadii de construcţie şi amenajare. De asemenea, au fost deblocate și bugetate 14 posturi de preot în sistemul penitenciar, care urmează să fie ocupate prin concurs la începutul anului 2016.

În cadrul activităţii filantropice s‑au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 11.605.048 lei şi ajutoare materiale în valoare estimată de 22.912.063 lei.

În total, pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române, sau cheltuit 122.807.914 lei și 1.231 euro.

Ca o concluzie la această prezentare succintă, putem spune că grija faţă de sănătatea sufletească şi trupească a omului a fost şi este o preocupare constantă a Bisericii noastre, urmând îndemnul Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos şi practica tradiţiei ortodoxe. Sfânta Evanghelie şi Tradiţia Bisericii subliniază cât de necesară este legătura dintre viaţa spirituală şi activitatea socială a omului, dintre rugăciune şi acţiune, dintre evlavie şi dărnicie, dintre Liturghie şi Filantropie. Astăzi, Biserica Ortodoxă Română încearcă să contribuie tot mai mult la alinarea suferinţei atât prin lucrarea ei liturgică, duhovnicească şi pastorală, cât şi prin lucrarea ei filantropică şi social‑medicală.

Mulțumim în mod deosebit tuturor celor care ajută Biserica noastră în lucrarea ei misionară, clerici şi credincioşi mireni, autorităţi centrale şi locale, sponsori şi voluntari. Totodată, îi îndemnăm să continue şi să sporească lucrarea lor socială şi misionară, pentru a‑i ajuta pe cei aflați în dificultate: bolnavi, bătrâni, orfani, săraci şi neajutorați.

Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască sănătate şi mântuire, ajutor şi bucurie tuturor celor care iubesc Biserica lui Hristos din poporul român şi sprijină activitatea ei de mărturisire şi slujire, prin cuvânt şi faptă, a iubirii milostive a lui Hristos pentru toți oamenii!

 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns