Familia creştină – binecuvântare a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate

Mesaj la Ziua Internațională a Copilului (1 iunie 2016) și la Duminica Părinților şi a Copiilor (5 iunie 2016)

 

Hristos a înviat!

 

Prima duminică după data de 1 iunie a fost numită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Duminica Părinţilor şi a Copiilor (Hotărârea nr. 629/2009), pentru a cultiva mai intens comuniunea de iubire şi respect dintre părinţi şi copii.

Familia creștină este binecuvântare şi icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spaţiu sacru al lucrării harului Preasfintei Treimi, orientat spre viaţă şi iubire eternă. În familie, relaţia părinţi‑copii se înţelege mai ales din perspectiva relaţiei omului cu Dumnezeu. Copiii nu se nasc doar pentru o viaţă terestră, ci se nasc şi ca să poată deveni, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu după har (cf. Ioan 1, 12‑13) şi să dobândească viaţa veşnică din Împărăţia Prea­sfintei Treimi. De aceea, creşterea copiilor trebuie realizată cu iubire părintească şi responsabilitate deplină, prin rugăciune şi educaţie pentru fapte bune. Cu ajutorul părinţilor şi al celorlalţi membri ai familiei, copilul îşi formează prima imagine despre lume şi societate, învață credința în Dumnezeu şi cultivă dragostea și respectul față de semeni.

Caracterul copiilor nu se formează doar prin cuvinte şi activităţi, ci şi prin exemplul de viaţă al părinţilor. Legătura armonioasă cu părinţii, intensă la vârsta copilăriei, este componenta principală a formării lor. Dimpotrivă, lipsa armoniei în relaţiile dintre părinţi influenţează negativ întreaga viaţă a copiilor.

Autoritatea părinţilor nu trebuie să se întemeieze pe constrângere sau violenţă, ci pe iubire, dialog şi sprijin. Conţinutul şi calitatea comunicării dintre părinţi şi copii constituie cheile reuşitei educaţiei creştine. Familia creştină, compusă din bărbat, femeie şi copii, reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii conjugale, părinteşti, filiale şi frăţeşti. Lipsa de iubire și de comuniune în familie duce la înstrăinare între membrii acesteia, la violenţă conjugală și domestică, la divorţ, la alcoolism, la abandon şcolar etc., cu efecte dramatice pentru copii.

Îndeosebi în societatea contemporană agitată şi în rapidă schimbare, care exercită o presiune puternică asupra copilului prin multiple noutăți şi tentaţii, dialogul părinţilor cu fiul sau cu fiica lor, în vederea înţelegerii corecte a valorilor, este deosebit de necesar. Copilul nu este chemat să urmeze în viaţă un drum întâmplător, ci trebuie să‑şi aleagă propriul drum dintr‑o mulţime de posibilităţi care i se oferă. În societatea secularizată de astăzi, aflată în criză economică, morală şi spirituală, în care familia creştină se confruntă cu grave probleme de ordin financiar şi social, moral şi spiritual, apărarea, promovarea şi consolidarea instituţiei sacre a familiei pe temelia valorilor evanghelice perene trebuie să fie o misiune permanentă a Bisericii şi o responsabilitate a societăţii în ansamblul ei.

Anul 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, este un bun prilej pentru evidenţierea unor repere spirituale, ca lumini pentru viaţă, constituind un act de mărturisire a identității familiei autentice şi a tradiţiei învăţământului românesccare a început în şcolile înfiinţate de Biserică.

Cu prilejul Duminicii Părin­ți­lor şi a Copiilor, îi îndemnăm pe părinţi să acorde mai mult timp copiilor, să‑i ajute să‑şi păstreze sănătatea sufletească și trupească, să cultive libertatea de a face binele şi de a aduce bucurie celor din jurul lor. Pe copii îi îndemnăm să îşi iubească părinţii şi să se roage pentru ei, întrucât prin ei Dumnezeu le‑a dăruit viaţa şi tot prin ei îi ajută să‑și împlinească vocația lor de‑a crește spiritual în iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe toți copiii şi părinții și să le dăruiască sănătate şi bucurie, pace şi ajutor, întru mulți și fericiți ani!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns