Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara are un nou sediu

Învățământul teologic universitar timișorean a sărbătorit luni, 5 octombrie, Ziua educa­ției, prin inau­gurarea noului sediu al Facultății de Teologie Ortodoxă, situat într-o locaţie centrală, din imediata vecinătate a
Memorialului Revolu­ției, a Facultății de Arte și a Centrului de Cercetare al Universității de Vest din Timișoara.

La festivitatea de inaugurare a noului sediu au participat Înaltpreasfințitul ­Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, cadre didactice și studenți de la cele două facultăți: Teologie și Istorie.

Momentul a debutat cu tăierea panglicii inaugurale și cu slujba de binecuvântare a noului sediu, oficiată de părinții profesori de la Facultatea de Teologie din Timișoara. Răspunsurile liturgice au fost date de corul facul­tății.

În cuvântul său, rectorul Marilen ­Gabriel Pirtea a subliniat eforturile depuse de universitate pentru finalizarea acestui important proiect, așteptat de trei decenii, eforturi care s-au bucurat de sprijinul Înalt­prea­sfințitului Părinte Mitropolit Ioan. Înaltpreasfinția Sa a mul­țu­mit rectorului, colaboratorilor și miniștrilor educației națio­nale și secretarilor de stat care au finanțat lu­crarea din fonduri publice și din fonduri proprii.

În această clădire, fostă cazarmă militară, stu­denții teologi vor avea un paraclis cu hra­mul „Sfinții Trei Ierarhi” pentru rugăciune zilnică și prac­tică liturgică, paraclis în care vor fi pomeniți și eroii martiri căzuți în Revoluția din decembrie 1989. De asemenea, Mitropolitul Banatului a arătat că, pe lângă Facultatea de Teolo­gie Ortodoxă, se mai află în acest areal și facultățile de Istorie și de Arte, care le vor fi de folos viitorilor preoți pentru însușirea unor cunoștințe de arhitectură și artă bisericească, necesare în activitatea lor pastoral-misionară.

În finalul cuvântului său, ierarhul a evidențiat că prin funcți­o­narea Facultății de Teologie în acest spațiu, care este o școală pentru veșnicie, abia acum se desăvârșește decretul regal de înființare a Universității de Vest Timișoara cu cele trei facultăți, Istorie, Litere și Teologie, semnat de regele Mihai I al României în anul 1944.

La finalul evenimentului, toți cei prezenți au vizitat noul sediu, cu o arhitectură impresionantă, pe două niveluri și cu mansardă, situat în zona centrală a Timi­șoarei, care are numeroase săli de curs luminoase și spațioase, săli de conferințe și seminarii în care pot studia peste 600 de studenți, precum și cabinete pentru profesori.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns