Expoziție dedicată lui Tudor Vladimirescu la Biblioteca Sfântului Sinod

La Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București a avut loc vineri, 22 ianuarie 2021, vernisajul expoziției „Tudor Vladimirescu – un credincios martir pentru dreptate” dedicată împlinirii a două secole de la declanșarea mișcării revoluționare din anul 1821, condusă de Tudor Vladimirescu. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

Expoziția a fost prezentată de părintele arhimandrit Policarp Chițu­lescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, și a cuprins izvoare istorice și literare care reflectă lupta lui Tudor Vladimirescu, liderul mișcării revoluționare de la 1821, precum și o colecție de cromolitografii cu Bucureștiul și bisericile din Capitală din epoca acestui patriot, figură emblematică pentru istoria Țării Românești, de la începutul secolului al XIX-lea.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a evidențiat profunzimea cre­dinței lui Tudor Vladimirescu, precum și educația sa, marcată de valorile promovate de Biserică. „Personalitatea lui Tudor Vladimirescu a făcut întotdeauna obiectul diverselor omagieri organizate de către Biserica Ortodoxă Română, al unor simpozioane, al unor volume, motivate de anumite soroace ­care s-au împlinit, fie de la nașterea sau moartea sa, sau de la marele eveniment care a schimbat cursul istoriei moderne a României, Revolu­ția de la 1821. Tudor Vladimirescu a fost un om profund credincios, care a acumulat o cultură foarte vastă pentru vremea aceea, marcată, în primul rând, de valorile promovate de Biserică și de Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. (…) Persoanele care i-au dedicat studii cu privire la mișcarea sa socială au tras concluzia că acest spirit de dreptate pentru care s-a ostenit Tudor Vladimirescu, și în numele căruia a și ridicat flamura Revoluției de la 1821, își are rădăcinile în cultura pravilelor Bisericii din perioada medievală. De aceea, el a fost un vajnic luptător și, așa cum îl numește titlul expoziției de astăzi, «un credincios martir pentru dreptate»”, a spus Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

La final, ierarhul i-a felicitat pe organizatorii expoziției și a subliniat rolul pe care l-a avut Revolu­ția din anul 1821 în schimbările politice și sociale din deceniile care i-au urmat. „Felicităm pe părintele arhimandrit Policarp Chițulescu pentru această inițiativă și apreciem efortul de a identifica în Biblioteca Sfântului Sinod o mulțime de cărți și documente referitoare la mișcarea revoluționară din 1821 sau volume închinate personali­tă­ții lui Tudor Vladimirescu. În revis­tele noastre periodice biseri­cești sunt zeci de studii și articole închinate activității sale, precum și rolului pe care l-a avut în schimbarea societății românești de la începutul secolului al XIX-lea. În aces­te reviste, accentul s-a pus întotdeauna pe pregătirea sa profund creștină din tinerețe și pe atitudinea sa plină de evlavie față de biserici, mănăstiri și față de clerul în rândul căruia ideile sale sociale au găsit un mediu foarte rodnic. (…) Această revoluție, deși înfrântă, a marcat un început care se va dovedi luminos în deceniile care vor urma, înțelegând aici mișcarea revoluționară din anul 1848 și mai ales Unirea de bază, cum este numit mult mai expresiv și corect evenimentul de la 1859”, a precizat Preasfinția Sa.

De asemenea, în cadrul expozi­ției a fost prezentat, într-o formă reconstituită, și steagul adoptat de Tudor Vladimirescu, ca simbol al redeșteptării sociale și națio­nale.

„În vitrine și pe panouri au fost expuse și o serie de cromolitografii care înfățișează Bucureștii și bisericile sale din timpul lui Tudor Vladimirescu, un portret al acestuia realizat la jumătatea secolului al XIX-lea în gravură, precum și portretul Episcopului Ilarion Gheor­ghiadis, pe care l-am reprodus după originalul aflat în pinacoteca Mănăstirii Căldărușani, recent restaurată și extrem de bogată în lucrări de artă. Amintesc și o replică a ceea ce s-a putut reconstitui din steagul lui Tudor Vladimirescu. Pe de o parte, este vorba de o variantă imprimată pe pânză de dimensiuni mai mari, pentru că, în prezent, steagul original păstrat la Muzeul Național de Istorie a României nu mai este lizibil, partea picturală a căzut de pe suportul textil. Însă cei de acum 100 de ani au fost in­spirați și au reprodus, cu posibi­li­tă­țile de atunci, acel desen care s-a păstrat până astăzi și după care am putut face această reproducere. Pe de altă parte, este prezentă, ca o piesă unică și de mare frumusețe, o altă replică reconstituită a steagului lui Tudor Vladimirescu la o scară mai mică”, a precizat arhim. Policarp Chițu­les­cu, consilier patriarhal.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns