Pe tot parcursul anului 2018, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, în Biserica Ortodoxă Română au avut loc mai multe evenimente care au încununat Anul Centenar. Dintre acestea, cel mai important, ca o cunună a acestui răstimp aniversar, a fost cu siguranță sfințirea Catedralei Naţionale, în data de 25 noiembrie. Revista de informație bisericească a Patriarhiei Române dedică ultima ediție a anului 2018 acestui eveniment principal.

Cuvântul din deschiderea ediției speciale de sfârșit de an centenar a revistei „Vestitorul Ortodoxiei” aparține Patriarhului României și vorbește despre Catedrala Națională ca despre „o necesitate liturgică practică și un simbol al cinstirii eroilor români” (pp. 4-8). Apoi, evenimentul sfințirii catedralei, săvârșită de doi patriarhi, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și Preafericitul Părinte Daniel, ­Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sub ocrotirea Apostolului românilor, este prezentat pe larg. În cuvântul ținut în ziua sfințirii, Patriarhul Ecumenic a subliniat faptul că acum „locul în care se reparau și se depozitau arme s-a transformat în Dealul păcii și al sfințeniei, în Dealul harului și al binecuvântării nu numai pentru București, ci și pentru întreaga Românie” (p. 16). Cu această ocazie, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit ­Hrisostom de Patra a adus spre închinare la București mâna dreaptă a Sfântului Apostol ­Andrei, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţio­nale. Inaugurarea slujbelor în Catedrala Naţională vine să dea mărturie, o dată în plus, despre importanţa jertfei tuturor eroilor români  pentru unitatea, libertatea şi demnitatea poporului nostru. Evenimentele legate de sfințire au început cu Parastasul eroilor, săvârşit în ajun de Întâi­stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a arătat în cuvântul său că „Pomenirea Eroilor neamului este în acelaşi timp un act de cult şi de cultivare a comuniunii între generații” (p. 40).La cinci zile după sfințirea catedralei a fost serbat şi primul hram al acesteia, în ziua Sfântului Apostol Andrei. La primul hram al noii catedrale a slujit Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, ­Patriarhul Ierusalimului, venit la București pentru a participa la această sărbătoare. La revenirea în Ierusalim, Preafericirea Sa a menționat în ­scrisoarea de mulțumire adresată Preafericitului Părinte ­Patriarh Daniel pentru  participarea la prăznuirea primului hram al Catedralei Naționale faptul că aceasta este „o mărturie a ­Patriarhiei Române și un simbol al libertății și al unității ­neamului românesc” (p. 31).

Aducem cititorilor o serie de mărturii ale unor prestigioși autori, clerici, oameni de cultură şi jurnaliști despre importanţa zidirii catedralei şi despre reacțiile în societatea românească legate de această unică lucrare pentru creștinii ortodocși români de pretutindeni. Astfel, un ­concludent interviu cu academicianul ­Constantin Bălăceanu-Stolnici, despre istoria şi încadrarea culturală şi socială a Catedralei ­Mântuirii ­Neamului, îl găsim la paginile 36-37.

Un capitol aparte îl reprezintă cronica 
evenimentelor Centenarului Marii Uniri, desfă­șurate la Alba Iulia în preajma zilei de 1 decembrie 2018, la care a participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, însoțit de Patriarhul Ierusalimului. Acolo, în cetatea Marii Uniri, Întâistă­tătorul Bisericii noastre a rostit un 
cuvânt-îndemn către românii ortodocși, intitulat „Să apărăm şi să cultivăm libertatea şi unitatea naţională ca manifestări ale demnității poporului român” (pp. 47-48).

Revista conţine şi descrierea evenimentelor religioase şi culturale obişnuite pentru sfârşitul fiecărui an calendaristic, în eparhiile din ţară, în diaspora românească, precum și în lumea creștină. În finalul publicației, agenda de lucru a Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel prezintă concentrat multitudinea evenimentelor majore cu care Patriarhia Română a venit în întâmpinarea acestui an jubiliar din istoria poporului român.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter