Evenimente academice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Simpozionul internațional „The Significance of Theology in Today’s Society and Culture”

În zilele de 14 și 15 iunie 2022, la ­Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad s-a desfășurat Simpozionul internațional intitulat „The Significance of Theology in Today’s Society and Culture” („Semni­ficațiile teologiei în societatea și cultura de astăzi”). Manifestarea a debutat cu slujba de Te Deum, săvârșită în paraclisul facultății de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în prezența Înalt­preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a invi­ta­ților, a părinților consilieri de la Centrul eparhial, a preoților din mu­nicipiu și a studenților, maste­ranzilor și doctoranzilor.

Evenimentul a continuat în Aula Magna, cu deschiderea festivă. Părintele prof. dr. Cristinel Ioja, decanul instituției de învă­ță­mânt teologic, a mulțumit oaspeților veniți din țară și din străinătate: „Pre­zen­ța dumneavoastră onorează această școală, una care a avut statutul de singura școală superioară din Transilvania, la momentul deschiderii ei. În șirul bogat al evenimentelor dedicate bicentenarului teologiei arădene, prin care căutăm să arătăm bogata și valoroasa tradiție a învățământului teologic arădean, am proiectat și cele două evenimente academice de astăzi. Primul eveniment, încadrat într-un simpozion, privește retrospectiv, proiectiv și analitic implicațiile teologiei în societatea și cultura de astăzi. Al doilea eveniment îl reprezintă întrunirea Colegiului Decanilor facultăților de teologie din Patriarhia Română, unde vor fi dezbătute aspecte ce țin de buna funcționare a învățământului teologic ortodox din România”.

De asemenea, părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional al Admi­nistrației Patriarhale, a transmis mesajul de binecuvântare și felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru organizarea acestui moment aniversar special și pentru întreaga activitate pe care corpul profesoral arădean o depune pentru promovarea unei teologii academice integrate în sistemul universitar și care caută să răspundă multiplelor provocări ale societății actuale.

La finalul celorlalte luări de cuvânt, lucrările simpozionului s-au desfășurat în format onsite și online. Au prezentat referate profesori de teologie din nouă țări: Germania, Austria, Grecia, Polonia, Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia, Liban, precum și de la facultățile de teologie ortodoxă din România.

 

Colegiul decanilor facultăților de teologie din Patriarhia Română

În paralel, în cadrul facultăţii, s-au desfășurat şi lucrările Colegiului decanilor facultăților de teologie din Patriarhia ­Română. Evenimentul a fost organizat pentru a se marca bicentenarul teologiei arădene. În cadrul întâlnirii din prima zi dedicată lucrărilor, cei prezenți au primit din partea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad câte o diplomă aniversară cu medalie. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, cel care a prezidat prima zi a evenimentului, alături de ierarhul gazdă, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului

La prezidiul manifestării s-au aflat: Înaltprea­sfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal; pr. prof. dr. Nicușor Beldiman, con­silier patriarhal la Sectorul teolo­gic-educațional al Patriarhiei Române, și dr. Ramona Lile, rectorul Universității ­„Aurel Vlaicu” din Arad.

Pe ordinea de zi s-au regăsit subiecte de actualitate care privesc învățământul teologic ortodox universitar și postuniversitar. „S-au reafirmat necesitatea aplicării unitare a hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la învățământul teologic ortodox universitar și postuniversitar, precum și importanța respectării criteriilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Totodată, partici­pan­ții au fost informați cu privire la înființarea noilor programe de studii universitare de master – «Managementul economic și administrarea unităților bisericești» și «Spiritualitate creștină și viață sănătoasă» în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» a Uni­versității din București”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezentate informări specifice pentru eficientizarea și armonizarea învăță­mân­tului teologic cu provocările mediului universitar actual. „Cred că un punct foarte important pe ordinea de zi și în discuțiile și dezbaterile lucrărilor Colegiului decanilor de la Arad din acest an este identificarea unor oportunități de promovare a teologiei ortodoxe în universitate, cu metode noi pentru a răspunde atât provocărilor din domeniile știin­țifice și de cunoaștere, care sunt în universitățile din România, cât și provocărilor sociale și culturale actuale”, a spus pr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.