Eveniment istoric pentru românii ortodocși din cele două continente americane

Pentru comunitatea ortodoxă română de pe continentele americane, ziua de duminică, 30 aprilie 2017, va rămâne înscrisă în filele de istorie spirituală, întrucât Înalt­preasfințitul Părinte Nicolae Condrea a fost întronizat Mitropolit ortodox român al celor două Americi. Solemnitatea a avut loc în Catedrala Ortodoxă Română „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago. La acest eveniment a fost prezentă și o delegație a Patriarhiei Române, condusă de Înaltpreasfin­țitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, și din care au făcut parte Înaltpreasfin­țitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, și pr. Michael Tița, consilier patriarhal.

 

Congresul românilor ortodocși din cele două Americi

În ajunul evenimentului, sâmbătă, 29 aprilie, la Catedrala „Sfinții Împă­rați Constantin și Elena” din Chicago a avut loc cel de-al 81-lea Congres al arhiepiscopiei la care au participat preoții și delegații parohiilor și mănăs­ti­rilor din cadrul eparhiei. În cadrul lucrărilor a fost evidențiată și necesitatea misionară a ridicării la rang de mitropolie a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, atât pentru lucrarea misionară în dinamica diasporei, cât și pentru perspectiva unei mai bune reprezentări a Ortodoxiei româ­nești pe continentul american.

 

Proclamarea înființării Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi

Duminică, 30 aprilie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către un sobor de ierarhi români și străini, reprezen­tanți ai Patriarhiilor Ortodoxe de pe continentul american. La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreas­fințitul Părinte Mitropolit Nifon a subliniat semni­ficația deosebită a acestei ceremonii pentru comunitatea ortodoxă română, pentru istoria spirituală și culturală a neamului românesc de pe continentul nord-american. „Evenimentul de astăzi este unul de bucurie mare deoarece zidim Biserica lui Hristos fundamentată pe credința în Învierea Lui preamărită. De aceea, vreau să vă aduc mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, al tuturor românilor, pentru că aici este Biserica cu valorile ei nemuritoare care trebuie să se împlânteze în sufletele tuturor românilor, oriunde ar trăi. Diaspora românească și celelalte comunități care vin din Bisericile mari reprezintă un capitol mare al Ortodoxiei universale. De aceea, organizarea diasporei a fost discutată la Sfântul și Marele Sinod care a avut loc în Creta în iunie anul trecut. Iar evenimentul minunat de astăzi se încadrează tocmai în contextul acesta al înțelegerii și al dezvoltării co­mu­nității creștine ortodoxe în întreaga lume”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon.

În continuare, IPS Părinte Mitropolit Nifon a citit Tomosul sinodal al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind proclamarea înființării Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi (cu sediul la Chicago); modificarea teritorială a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi; schimbarea titulaturii acesteia în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii; ridicarea în rang a IPS Părinte Arhiepiscop Nicolae, ca Mitropolit; înființarea Episcopiei Ortodoxe a Canadei cu sediul la Montreal, ca sufragană a Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, prin desprinderea din vechea Arhiepiscopie Ortodoxă Română a celor două Americi (Episcop ales al noii Episcopii Ortodoxe Române a Canadei este Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina).

Întronizarea Mitropolitului ortodox român al celor două Americi

Totodată, a fost citit și Tomosul patriarhal privind ridicarea în rang a Înaltpreas­fințitului Părinte Nicolae Condrea ca Mitropolit ortodox român al celor două Americi. Ceremonialul a continuat cu înmânarea însemnelor rangului mitropolitan, și anume mantia, crucea, engolpionul, camilafca cu cruce și cârja arhierească, iar apoi IPS Nicolae a fost întronizat Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a rememorat, în cuvântul său, istoria emigrației românilor ortodocși în America, subliniind pericolul secularizării care pândește astăzi Biserica: „Vestim înțelepciunea Bisericii întregii lumi. Lumea este tulburată acum de un duh străin de creștinism, care ajunge până la negarea existenței lui Dumnezeu. Ceea ce până nu demult era recunoscut ca valoare a lumii și a societății acum este pus sub semnul întrebării. Vorbim aici de apărarea vieții, de familie, de educația copiilor. În această lume a cultului înstrăinării de Dumnezeu noi trebuie să demascăm falsele închinări și să ajutăm lumea să ajungă la chemarea sa. Educația religioasă a copiilor, tinerilor și adulților a fost preocuparea noastră în toți anii trecuți și va rămâne o prioritate”.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns