Episcopul Gurie Georgiu, cetățean de onoare al municipiului Deva – post-mortem

La sediul administrativ al Episcopiei Devei și Hunedoarei s-au desfășurat, sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Nestor, lucrările ședinței Consiliului eparhial și ale Adunării eparhiale, joi, 27 ianuarie.

Lucrările au început cu întrunirea membrilor Consiliului eparhial, cărora le-au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial pe anul 2021. În urma aprobării acestora de către membrii Consiliului eparhial, rapoartele au fost înaintate plenului Adunării eparhiale.

Ședința Adunării eparhiale a fost precedată de săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de o slujbă de pomenire a Preasfințitului Părinte Gurie, ctitorul și întâiul arhipăstor al eparhiei hunedorene. Lucrările ședinței Adunării eparhiale au început prin cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, care a evocat personalitatea vrednicului de pomenire Episcop Gurie, accentuând moștenirea spirituală și materială rămasă în urma trecerii la Domnul a vrednicului și blândului arhipăstor al credincioșilor hunedoreni.

În continuare au fost analizate rapoartele întocmite de către responsabilii sectoarelor Centrului eparhial în cele cinci comisii de lucru ale organismului deliberativ eparhial. În urma analizării acestora, comisiile de specialitate au înaintat rapoartele către Adunarea eparhială, care a luat act cu aprobare de acestea. De asemenea, au fost făcute propuneri în vederea dinamizării activității sectoarelor Centrului eparhial pentru anul în curs. Lucrările Adunării eparhiale s-au încheiat printr-un moment solemn, decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Deva – post-mortem – Prea­sfin­țitului Părinte Gurie Georgiu, întâiul Episcop al Devei și Hunedoarei. La eveniment au fost prezenţi consilieri locali ai Consiliului local al municipiului Deva, alături de primarul Nicolae Florin Oancea. Prof. Florin Ilieș, membru în Consiliul local, a prezentat temeiurile care au stat la baza acestei decizii a Consiliului local Deva, iar primarul Nicolae Florin Oancea a oferit distincția Prea­sfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, pentru a fi așezată în sala comemorativă Episcop Gurie Georgiu.

La final, Preasfințitul Părinte Nestor a adresat un cuvânt de mulțumire membrilor Adunării eparhiale pentru activitatea desfășurată în slujba Bisericii în cei patru ani de mandat.