Entuziasmul și statornicia credinței evidențiate de ziua Sfântului Ierarh Nifon la Târgoviște

Arhiepiscopia Târgoviştei a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia cinstirii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, care ocroteşte eparhia prin cinstitele sale moaşte, aflate în tezaurul sacru al Catedralei ­Arhiepiscopale din Târgovişte. Sfânta ­Liturghie a fost săvârşită miercuri, 11 august, de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Exarh patri­arhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, pe un podium amenajat la ­Mănăstirea Stelea din vechea capitală ­voievodală. Chiriarhul a oferit distincţii preoţilor care s-au remarcat în slujire şi a premiat elevii care au obţinut rezultate ­deosebite la examenele naţionale şi ­concursurile internaţionale.

Sărbătoarea ocrotitorului Eparhiei ­Târgoviştei a început marţi, 10 august, printr-un pelerinaj tradiţional, în cadrul căruia peste 1.000 de tineri din tot judeţul Dâmboviţa, elevi ai şcolilor târgoviştene, membri ai Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, studenţi teologi, elevi seminarişti, alături de credincioşi din Târgovişte, au însoţit racla în care se păstrează cinstitele moaşte ale Sfântului Ierarh Nifon de la Catedrala Arhiepiscopală până la Mănăstirea Stelea din oraş, unde au fost aşezate spre închinare pelerinilor şi credincioşilor. În aceeaşi seară, la aşezământul monahal târgoviştean a fost săvârşită slujba Vecerniei în cinstea sfântului pomenit.

Miercuri, 11 august, numeroşi tineri, credincioşi şi pelerini au participat la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la Altarul de vară amenajat în incinta mănăstirii.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat faptul că sfinţii sunt modele de comuniune, iar zilele lor de pomenire sunt prilejuri de cultivare a iubirii şi solidarităţii fraţeşti. „Sfântul Ierarh Nifon este primul sfânt canonizat pe pământul românesc, în anul 1517, de către Patriarhul Teolipt al Constantinopolului, când s-a şi mutat Reşedinţa Mitropoliei Ţării Româneşti de la Curtea de Argeş la Târgovişte. Sfântul Ierarh Nifon, asemenea tuturor celor care s-au făcut bineplăcuţi lui Dumnezeu, reprezintă lumini pentru ceaţa lumii contemporane. Mântuitorul Hristos a venit în lume, numindu-Se pe Sine «Lumină». Sfinţii sunt lumini pe cerul Bisericii. De aceea, aspiraţia către sfinţenie aparţine fiecărui creştin. Aceasta este învăţătura creştină sfântă, binecuvântată şi la obiect. Când aspirăm către aceste înalte idealuri, cinstim pe sfinţii care ne adună laolaltă, aşa cum suntem şi astăzi în comuniune. Sfinţii dau perspectiva sensului adevărat al vieţii, într-o lume care are atâta nevoie de o reînnoire a sensului autentic al comuniunii, al dialogului, al solidarităţii frăţeşti. Acesta este şi scopul pelerinajelor la sfinţi, anume să ne unească cu Dumnezeu pe verticală şi cu apropiaţii pe orizontală. În acest fel, Sfântul Ierarh Nifon ne-a unit pe noi astăzi, să fim una în mărturisirea luminii lui Dumnezeu, care înseamnă iubire, înseamnă tot ceea ce este frumos, drept şi bun. Dacă aceste virtuţi sunt practicate, nu vor mai avea loc duşmănia, răutatea, invidia, mândria”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

În încheierea cuvântului său, chiriarhul locului a prezentat ultimele apariţii editoriale ale Editurii Arhiepiscopiei Târ­go­viștei, subliniind faptul că învăţătura creştină, „folosind toate mijloacele uzuale omului contemporan, care sunt şi ele daruri ale lui Dumnezeu, pe lângă iubire, credinţă şi nădejde, propovăduieşte lumina cunoaşterii, deoarece nimeni din cei care zac în bezna necunoaşterii nu pot cunoaşte pe Dumnezeu”. De aceea, a arătat faptul că aceste lucrări au scopul de a aduce „lumină şi cunoaştere în credinţă, dar şi a personalităţilor care din punct de vedere creştin şi cultural au marcat Biserica şi naţiunea română”. Titlurile prezentate sunt: „Sfântul Ianache Văcărescu – mărturisitor al credinței străbune dimpreună cu Sfinții Martiri Brâncoveni”, „Voievodul Radu cel Mare – sprijinitor al Ortodoxiei, promotor al culturii și al tiparului” și „Voievodul Mihai Viteazul – apărător și mărturisitor al credinței strămoșești”, la care se adaugă şi broșurile misionare intitulate: „Sfânta Liturghie – centrul vieții pastoral-misionare ortodoxe” și „Înaintașii noștri – modele de viață și de credință. Pomenirea celor ador­miți – datorie spirituală și familială”.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte ­Nifon, Mitropolit onorific, a conferit Ordinul „Sfântul Ierarh Nifon” pentru vrednică slujire misionară, pentru propovăduirea şi întărirea credinţei şi slava Bisericii pentru trei preoţi. De asemenea, a oferit Diploma de excelenţă „Sfântul Ierarh Nifon” și daruri celor 12 elevi din eparhie care au obţinut media generală 10 la Evaluarea Națională și la examenul de bacalaureat, precum și un premiu special elevului Radu Laurenţiu Andrei din Găești, care a obți­nut medalia de aur la Campionatul inter­național de robotică organizat în acest an în Statele Unite ale Americii.

Pe tot parcursul Sfintei Liturghii, credincioşii şi pelerinii prezenţi s-au putut închina la racla care adăposteşte părticele din cinstitele moaşte ale Sfântului Ierarh Nifon, primind în semn de binecuvântare iconiţe cu chipul sfântului.