Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis celui de‑al VII‑lea Congres al facultăților de teologie ortodoxă din Patriarhia Română, intitulat „Misiune și educație religioasă. Rolul facultăților de teologie în contextul învățământului religios“ (10‑11 octombrie 2016, Alba Iulia)

 

Organizarea celui de‑al VII‑lea Congres al facultăților de teologie ortodoxă din Patriarhia Română, intitulat „Misiune și educație religioasă. Rolul facultăților de teologie în contextul învățămân­tului religios“, constituie un prilej de a ne exprima bucuria continuării și speranța valorificării acestor întâlniri academice, care contribuie la intensificarea misiunii Bisericii în societatea actuală, marcată de tendințe seculariste.

Pentru a oferi o alternativă duhovnicească la provocările actuale, în contextul anului 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Patriarhia Română a organizat mai multe evenimente și acțiuni dedicate educației religioase. Dintre acestea, amintim: Concursul național de creație Biserica și Școala din sufletul meu (decembrie 2015 – 21 mai 2016), taberele de tineret Tradiție și noutate (iulie‑august 2016), Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea (1‑4 septembrie 2016, București) și Congresul Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale (3‑7 septembrie 2016, Palatul Patriarhiei din București).

Prin organizarea acestor evenimente a fost evidențiată impor­tanța educației religioase, a celei teologice și rolul semnificativ pe care Biserica l‑a avut de‑a lungul istoriei poporului român, contribuind la îmbogățirea culturii naționale, în general, și a edu­cației copiilor și tinerilor, în special. În acest sens, considerăm că doar prin continuarea cooperării dintre Biserică și Școală poate fi susținută o educație integrală a tinerei generații.

Facultățile de teologie au rolul de a cultiva vocația personală a studenților care aspiră deopotrivă la o formare academică și duhovnicească. O educație teologică autentică presupune cultivarea dimensiunii informative, dar și a celei formative: cunoașterea informațională trebuie dublată de formarea duhovnicească, fiind esențial ca teologul să‑și asume și să mărturisească legătura dintre reflecția teologică și expe­riența eclesială. Prin urmare, sun­tem datori să valorificăm relația dintre știință și spiritualitate, dintre cultură și credință, evitând tendințele reducționiste, precum raționalismul și pietismul. Totodată, trebuie depășite atitudinile secularizate prin care autonomia universitară este folosită ca pretext de înstrăinare a teologiei de Tradiția și de viața Bisericii.

Cercetarea teologică trebuie să respecte standardele actuale și să fie unită cu viața eclesială, întrucât doar în acest fel se poate dezvolta o teologie dinamică, cu dimensiune practică pentru viața pastorală și misionară a Bisericii. Prin încurajarea și prin promovarea unei teologii vii, actuale, accesibile și formatoare se pot oferi răspunsuri adecvate la provocările cu care se confruntă societatea, în ansamblul ei.

Binecuvântăm și felicităm pe organizatori și pe toți partici­panții la lucrările Congresului facul­tăților de teologie ortodoxă de la Alba Iulia, având convingerea că acest eveniment academic va contribui la încurajarea cadrelor universitare pentru asumarea exi­gențelor academice din învăță­mântul teologic ortodox, în vederea creării unui cadru unitar de informare și formare a studenților pentru viață.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter