Educația creștină a tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții / Educating Christian youth to cultivate faith as light of life

Una din prioritățile slujirii patriarhale a Preafericitului Părinte Daniel este aceea a educației și formării tinerilor în spiritul tradiției creștin-ortodoxe strămoșești. În legătură cu aceasta, Preafericirea Sa a inițiat și binecuvântat programe de catehizare, proiecte legate de predarea religiei în școlile publice, semnate alături de instituții ale Statului, proiecte de susținere a copiilor nevoiași, a participat la simpozioane și întâlniri ale tineretului ortodox din țară și din străinătate.

 

Familia, Biserica şi Şcoala sunt chemate să ofere copiilor şi tinerilor, pe lângă cunoștințe intelectuale, şi o formare spirituală pentru a trăi viaţa în comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni.

 

 

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, la București

 

Provocările la care sunt supuși tinerii din partea unei societăți secularizate și globalizate – sărăcită de valori spirituale, supusă unor permanente schimbări, crize economice și morale: emigrația, consumul de alcool, droguri, libertinaj, violență etc. – reprezintă un motiv în plus de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în formarea tinerilor creștini. Aspirațiile spre bine și frumos ale tinerei generații trebuie susținute de întreaga societate, care are responsabilitatea de a-i orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale, morale și culturale perene. Familia, Biserica și Școala au datoria de a oferi o educație creștină tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții cotidiene, precum și a iubirii față de Dumnezeu și față de oameni.

 

În contextul anului 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română au organizat Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, la București, în perioada 1-4 septembrie 2016. Tema întrunirii a fost Iisus Hristos – bucuria Vieții, iar scopul: formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice, pentru a deveni la rândul lor formatori în comunitățile din care fac parte. La acest eveniment vor participa 2.500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani din toate eparhiile Patriarhiei Române, precum și reprezentanți ai unor Biserici Ortodoxe surori.

După festivitatea de deschidere din seara zilei de joi, 1 septembrie 2016, în zilele de vineri și sâmbătă, tinerii au participat la rugăciunile de dimineață în 10 biserici din Capitală, apoi la două ateliere de lucru în 10 unități de învățământ din București. În seara zilei de vineri, 2 septembrie, la Sala Palatului, a avut loc conferința duhovnicească Iisus Hristos – bucuria Vieții, în cadrul căreia tinerii au adresat conferențiarilor (părintelui diacon Sorin Mihalache și doamnei Liana Stanciu) o serie de întrebări care arată preocupările și căutările tinerei generații pentru o viață creștină autentică. La conferință a asistat și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Duminică, 4 septembrie, tinerii au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fața Catedralei Mântuirii Neamului. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Patriarh Daniel le-a adresat tinerilor un mesaj.

 

Proiectul național „Hristos împărtășit copiilor”

 

Acest proiect a fost inițiat de WORDIRECT, o organizație creștină non-profit, dezvoltată de „Gospel Light Worldwide” din S.U.A., cu scopul de a susține activitatea de catehizare a copiilor prin punerea la dispoziția preoților și a cateheților a unui set de instrumente catehetice pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învățăturile biblice, ajutându-i astfel să atingă maturitatea întru credință. Proiectul a fost început în anul 1996 și implementat în Europa mai târziu. Se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani și are ca obiectiv, pe de o parte, aducerea lor mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu și de Biserică, pe de altă parte, modelarea sufletelor după chipul lui Hristos. Prima hotărâre a Sfântului Sinod de implementare a acestui proiect a avut loc în luna ianuarie 2006, an în care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a sprijinit și preluat pentru prima oară proiectul propus de „World Vision“. Această primă hotărâre clarifica poziția orei de cateheză față de ora de religie, caracterul de complementaritate, și s-a propus încă de atunci conținutul catehetic al acestui proiect întregii Patriarhii. Sfântului Sinod a decis în iulie 2008 înființarea în cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române a unui Birou de catehizare a tineretului, în vederea dezvoltării proiectului `Hristos împărtășit copiilor”, început la noi în țară cu câțiva ani înainte. Prin proiectele sale educa­ționale „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege şcoala!”, Biserica Ortodoxă Română face eforturi multiple să-i educe p ae copii în spiritul iubirii de Dumnezeu și de oameni, prin promovarea rugăciunii, a prieteniei și a întrajutorării, și să prevină abandonul școlar cauzat de sărăcie sau de absența părinților plecați la muncă în străinătate. Prin birourile ei de cateheză parohială, prin taberele pentru copii pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se străduiește să suplinească, în viața multor copii, lipsa de afecțiune părintească și a atmosferei de familie, dar și să descopere copii talentați pe care îi încurajează să-și cultive talentul în folosul Bisericii și al societății românești de azi. Rezultatele sunt îmbucurătoare, dar nevoile prezente și viitoare sunt foarte mari.

Premierea participanţilor laproiectul „Hristos împărtăşit copiilor“ / The award ceremony for the participants in the project „Christ Shared to the Children“

 

Proiectul educațional „Alege şcoala!”

 

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu aprobarea Sfântului Sinod (450/2012 și 8913/2013), Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, în parteneriat cu Fundația World Vision România și cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, a inițiat și derulat, începând cu luna septembrie a anului 2009 și până în luna decembrie 2015, patru ediții ale proiectului `Alege școala!”. Având în vedere că o bună parte dintre copiii participanți la acest program sunt afectați de pericolul abandonului școlar, din cauza lipsei de motivație pentru a rămâne în sistemul educațional, precum și a lipsei de perspectivă, ideea proiectului „Alege școala!” implică promovarea valorilor creștine în vederea sporirii motivației edu­caționale. Din septembrie 2009 până în iunie 2012, Patriarhia Română, în parteneriat cu Fundația World Vision România, a început implementarea proiectului „Alege școala!” pe o perioadă de 34 de luni, în trei regiuni de dezvoltare – Nord-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov.

Din august 2010 până în iulie 2013, pentru o perioadă de 36 de luni, proiectul „Alege școala!” a fost extins și în celelalte cinci regiuni de dezvoltare – Nord-Vest, Sud-Vest, Sud-Est, Vest și Centru. Din aprilie 2014 până în decembrie 2015, pentru o perioadă de 21 de luni, Fundația World Vision România, în parteneriat cu Patriarhia Română, a derulat proiectul „Alege școala!“ în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest în 12 județe ale țării, în 3 regiuni de dezvoltare

Din martie 2015 până în noiembrie 2015, pentru o perioadă de 9   luni, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în parteneriat cu Patriarhia Română, derulează proiectul „Alege școala!” în 15 județe ale țării, în 4 regiuni de dezvoltare – Nord-Est, București-Ilfov, Sud Muntenia și Sud-Est.

Ceremonia de încheiere a proiectului „Alege școala!”, la finalizarea programului național, Palatul Patriarhiei, 23 Iulie 2013 / The closing ceremony of the „Choose School!“ project, on the completion of the programme nation-wide, The Patriarchal Palace, 23rd July 2013

 

Proiectul „Alege școala!” reprezintă o împlinire a tuturor celor care au crezut în el și au dăruit din sufletul lor toată dragostea jertfelnică izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu și sădită în inima copiilor, care au nevoie de ea.

 

Învățământul religios public

 

În data de 29 mai 2014, Patriarhul României a semnat, la Reședința Patriarhală, Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea în­vățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar. Protocolul a fost încheiat între Patriarhia Română, Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a deschis lucrările Consfătuirii naționale anuale a inspectorilor de religie (6 septembrie 2010) / His Beatitude Patriarch Daniel opened the proceedings of the Annual National Consultation of Religious Education Inspectors (6 September 2010).

 

Ora de religie este un apostolat educaţional, o misiune sfântă, deopotrivă spirituală şi socială, adică o chemare şi o trimitere din partea lui Dumnezeu pentru a modela suflete tinere în comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni, dar şi în comuniune cu toate generaţiile de sfinţi din toate timpurile.

 

Consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureştilor, Palatul Patriarhiei, 12 septembrie 2017 / The Consultation of Religious Education Teachers of the Archdiocese of Bucharest, Patriarchal Palace, 12 September 2017

 

APOR – cooperare şi coresponsabilitate pentru educaţia tinerei generaţii

 

În București a avut loc sâmbătă, 28 martie 2015, întrunirea națională a Asociației „Părinți pentru ora de Religie” (APOR). Reprezen­tanții celor 40 de filiale ale APOR din toată țara, pre­zenți la eveniment, au fost binecu­vântați, în a doua parte a întâlnirii, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Diploma și Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru personalități ale vieții publice românești, academicieni, profesori universitari, artiști și jurnaliști, implicați în susținerea educației religioase a tinerei generații, 2 iulie 2015 / The „Saint John Chrysostom“ Jubilee Diploma and Medal was awarded to prominent public figures of Romanian society, Members of the Academy, university lecturers, artists and journalists for their involvement in supporting the religious education of the younger generation, 2 July 2015

 

Elevii olimpici la disciplina religie premiați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, biserica Parohiei Parcul Călărași, Bucureşti, 21 martie 2016 / His Beatitude Patriarch Daniel rewards pupils who performed at the Religious Education Discipline Olympiad, „Parcul Calarasi“ parish church, Bucharest,
21 March 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Patriarhul României a inaugurat Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Ierarh Nectarie“, Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti, 15 septembrie 2016 / The official opening of the „Saint Hierarch Nectarios“ College of Nursing by the Patriarch of Romania, Bucharest Orthodox Theological Seminary, 15 September 2016.

 

 

 

Este de menționat faptul că, în lume, printre cele mai prestigioase instituții de învățământ, începând cu grădinițele și terminând cu universități de vârf, sunt cele patronate de diverse Biserici și confesiuni creștine, care urmăresc, prin educație, progresul spiritual și devenirea echilibrată și responsabilă a absolvenților lor, ca persoane de nădejde pentru construirea unor societăți performante și armonios dezvoltate.

 

 

 

 

La finalul serbării dedicate ocrotitorilor săi de elevii Școlii Gimnaziale „Sfinții Trei Ierarhi“ din București, 30 ianuarie 2014 / At the end of the school celebration organised by the pupils of the „Holy Three Hierarchs“ Secondary School, on the occasion of their patronal feast, Bucharest, 20 January 2014

 

 

 

 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat miercuri, 23 decembrie 2015, Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia“, unde a fost întâmpinat cu bucurie de copiii și angajații așezământului. Pentru a marca evenimentul, cei mici au pregătit un mic recital de colinde / On 23 December 2015, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, visited the „Holy Martyr Sofia“ Child Day Care Centre, where he was welcomed with joy by children and employees alike. To mark the event, the children prepared a short carol concert.

 

Lansarea proiectului social-cultural „Culori radiofonice în 1001 de voci”

 

 

 

Proiectul social-cultural dedicat copiilor nevăzători sau cu deficiențe de vedere din România a fost lansat marți, 5 aprilie 2016, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. Evenimentul a avut loc în Sala Mare a Ateneului Român.

 

 

Mici colindători în vizită la Patriarhul României

Grup de colindători de la Şcoala „Anastasia Popescu“ din Bucureşti / The group of carol-singers from the „Anastasia Popescu“ School in Bucharest

 

Apreciere pentru preoții cu mulți copii

 

 

În „Duminica Părinților și Copiilor”, 6 iunie 2010, Patriarhul României a oferit daruri familiilor preoților cu mulți copii din Arhiepiscopia Bucureștilor.

 

 

 

O sută de copii s-au întâlnit cu Patriarhul României

 

Ziua Copilului la Patriarhia Română, 1 iunie 2017 / International Children’s Day at the Romanian Patriarchate, 1 June 2017

 

Binecuvântare patriarhală pentru reprezentanții ASCOR și LTCOR

Reşedinţa Patriarhală, 27 martie 2016 / The Patriarchal Residence, 27 March 2016

 

Tineri pelerini din comunitatea Taizé, Franţa, s-au întâlnit cu Patriarhul României

Palatul Patriarhiei, 1 mai 2016 / The Patriarchal Palace, 1 May 2016

 

Sărbătoarea Tineretului Ortodox la Tirana

Patriarhul României a participat la sărbătoarea Tineretului Ortodox de la Tirana duminică după-amiază (1 iunie 2014), la Centrul Cultural al Catedralei Arhiepiscopale „Învierea Domnului”, aflat la subsolul locașului de cult. La eveniment au participat opt Întâistătători de Biserici Ortodoxe prezenți la sfințirea Catedralei din Tirana, dar și ierarhi și oficialități. Tineri și elevi din mai multe orașe ale Albaniei au susținut un program de cântece și dansuri tradiționale.

 

 

Tineri creştin-ortodocşi iordanieni în vizită la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, în data de 31 august 2015, la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, un grup de tineri creştin-ortodocşi iordanieni însoțiți de Preasfințitul Qais Sadiq, Episcop de Erzurum. Patriarhul României le-a vorbit despre rolul pe care îl au tinerii creștini în lumea de astăzi.

 

Copiii și tinerii considerăm că sunt un mare dar de la Dumnezeu pentru Biserică și pentru societate. De aceea, atât Biserica, cât și societatea trebuie să aibă o deosebită preocupare pentru educația tinerilor și pentru susținerea în formarea lor profesională. Lumea de astăzi este confruntată cu fenomenul secularizării, adică o construire a societății fără referință la Dumnezeu și la religie. Societatea este confruntată cu criza economică și financiară, dar și cu multe conflicte armate, cu războaie și cu violență, ceea ce cauzează un număr mare de refugiați. Vedem în aceste zile cum în Europa refugiații din Siria și din alte țări ale Orientului vin în țările europene pentru a scăpa de violență și pentru a supraviețui. De aceea, noi trebuie să educăm tineretul în spiritul păcii, al conviețuirii pașnice, al respectului reciproc între diferite religii și diferite culturi.

 

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu participanții la Congresul Național al Facultăților de Teologie din Patriarhia Română, 27 septembrie 2010 / His Beatitude Daniel together with participants at the National Congress of Theological Faculties in the Romanian Patriarchate, 27 September 2010

 

Ne bucurăm că avem în față tineri harnici și evlavioși, plini de zel misionar, de iubire față de Hristos și față de Biserica Sa. Avem speranța că aceste daruri pe care Dumnezeu le-a dat Bisericii prin acești tineri să fie cultivate și să devină roditoare în ogorul mi­sionar al Bisericii. Dacă reținem conform studiilor teologice că esența Evangheliei și a credinței creștine este iubirea față de Dumnezeu care se arată în rugăciune și iubirea față de semeni care se arată în fapte bune, atunci Evanghelia iubirii milostive devine conținutul oricărei misiuni, fie că este vorba de slujitorii Sfintelor Altare, de profesori sau profesoare de religie sau de cei care vor lucra în Biserică prin arta sacră arătând vizual și muzical ceea ce este profunzime și valoare eternă a Ortodoxiei.

 

Cursul festiv al studenților Facultății de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, la încheierea studiilor universitare de licență, Palatul Patriarhiei, 27 iunie 2016 / The final festive course for students of the Faculty of Orthodox Theology in Bucharest, at the end of the academic year, the
Patriarchal Palace, 27 June 2016

 

 

Educating Christian youth to cultivate faith as light of life

One of the priorities of His Beatitude Patriarch Daniel, as part of his patriarchal ministry, is the education and the formation of the youth in the spirit of the Christian-Orthodox tradition of our forefathers. To that end, his Beatitude has initiated and gave his blessing for catechetical programmes and programmes related to the teaching of religious education in state schools, which are run in partnership with governmental institutions, and for projects that support disadvantaged children. He has also attended several symposiums and meetings of the Orthodox youth from Romania and abroad.

 

Apart from intellectual knowledge, the Family, the Church, and the School are called to provide to children and young people the spiritual formation which will enable them to live their lives in communion of love with God and people.

 

The International Meeting of Orthodox Youth, in Bucharest

 

The challenges that a secular and globalised society impose on the youth – the paucity of spiritual values, the constant changes, and the economic and moral crisis: migration, alcohol and drug use, licentiousness, violence, etc. – are yet another reason to affirm the role and importance of the Family, the Church, and the School in the formation of Christian youth. The longing of the young generation for what is good and beautiful has to be supported by the whole of society, which has the responsibility to guide the youth and to cultivate their confidence so that they get to love the perennial spiritual, moral and cultural values. The Family, the Church, and the School have the duty to offer a Christian education to the youth, for the nurturing of faith as light for everyday life, as well as of the love for God and people.

 

In the spirit of the 2016 Jubilee Year, dedicated to the religious education of Christian Orthodox youth, the Archdiocese of Bucharest together with the Romanian Patriarchate organised the
International Meeting of Orthodox Youth, in Bucharest, between 1-4 September 2017.
The Meeting centred on the theme Jesus Christ – the Joy of Life and had as its declared aim: the formation of the youth through participation in educational, spiritual, cultural and artistic activities, to enable them to become, in turn, trainers in their own communities. 2,500 young people, aged between 16 – 35, are estimated to have attended this event, hailing from all the eparchies of the Patriarchate of Romania, joined by representatives from several sister Orthodox Churches.
The opening ceremony, on the evening of Thursday, 1 September 2016, was followed by the conference Jesus Christ – the Joy of Life which took place at the Palace Hall. During the conference, the young participants had the opportunity to ask the lecturers questions (Father Deacon Sorin Mihalache and Mrs Liana Stancu). Their questions showcased the interests and pursuits of the young generation in their search for an authentic Christian life. His Beatitude Patriarch Daniel also attended the conference.
On Sunday, 4th September, the young participants attended the Divine Liturgy, celebrated in front of the Cathedral of National Salvation, by His Beatitude Patriarch Daniel, surrounded by an assembly of hierarchs, priests and deacons. At the end of the Divine Liturgy, Patriarch Daniel gave an address to the young people in attendance.

 

The National Project „Christ Shared to the Children“

This project was initiated by WORDIRECT, a not-for-profit Christian organisation, deve­loped by „Gospel Light Worldwide“ in the USA, with the purpose of supporting catechetical activities for children by making available to priests and catechists a range of catechetical tools for imparting to children, from an early age, the teachings of the Bible, helping them reach maturity in faith. The project began in 1996 and was later implemented in Europe. The project is aimed at children aged between 6 and 17. The purpose is, on the one hand, to bring them closer to the Word of God and the Church and, on the other, to model their souls on the image of Christ. The Holy Synod made the initial decision to implement this project in January 2006 and, in the same year, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian ­Orthodox Church, then the Metropolitan of Moldavia and Bucovina, was the first to support and implement the project ­proposed by World Vision. This initial decision clarified the place of the catechesis class in relation to the religious education class as well as their complementary character, and recommended that the content of this catechetical project be applied throughout the Patriarchate. In July 2008, the Holy Synod made the decision to establish an Office for Youth Catechesis within the Theological-Educational ­Department of the Romanian Patriarchate to develop the „Christ Shared to the ­Children“ project, which had been trialled already a few years before.
By means of the educational programmes „Christ Shared to the Children’ and „Choose school!, the Romanian Orthodox Church is making multiple efforts to both educate children in the spirit of the love of God and people, by the promotion of prayer, friendship, and mutual help and to prevent school dropouts caused by poverty or by the absence of parents who have relocated abroad for work. By means of its Offices for Catechesis in the parishes as well as the Children Camps organised as part of these programmes, the Church endeavours to offset the lack of parental affection or of a family life that many children experience, but also to discover gifted children who, by being encouraged, can cultivate their talents for the benefit of the Church and of the Romanian society today. The results are heartening but the present and future needs are equally great.

 

The Educational Project „Choose School!“

With the blessing of His Beati­tude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, and as approved by the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church (450/2012 and 8913/2013), the Romanian Patriarchate, through its Theological-Educational Department, and in partnership with the World Vision Romania Foundation and the Metropolitanate of Moldavia and Bucovina, initiated and ran four cycles of the „Choose School!“ project, from September 2009 until December 2015.
Aware that the majority of the children participating in this programme are at great risk of abandoning school, due to a lack of motivation as well as a lack of perspective, the strategy of the „Choose School!“ project is to promote Christian values as an incentive for education. From September 2009 until June 2012, over a period of 34 months, the Romanian Patriarchate in partnership with the World Vison Foundation ran the „Choose School!“ project in three Development Regions of Romania: North-East, South-Muntenia, and Bucharest-Ilfov. From August 2010 until July 2013, over a period of 36 months, the „Choose School!“ project was extended to the other five Development Regions: North-West, South-West, South-East, West, and Central. From April 2014 until December 2015, over a period of 21 months, the World Vison Foundation in partnership with the Romanian Patriarchate ran the „Choose School!“ project in the Development Regions West, South-West Oltenia, and North-West, covering 12 counties.
From March 2015 until November 2015, over the course of 9 months, the Metropolitanate of Moldavia and Bucovina in partnership with the Romanian Patriarchate ran the project in four Development Regions: North-East, Bucharest-Ilfov, South-Muntenia and South-East, covering 15 counties.

 

The „Choose School!“ project is an achievement of all those who believed in it and who offered, from their heart, that sacrificial love which stems from the love of God. This love has been planted in the hearts of children, who are in need of it.

 

Public Religious Education

On 29 May 2014, at the Patriarchal Residence, the Patriarch of Romania signed a Protocol entitled „Religious
Education – the Orthodox Faith“, which addresses the issue of theological
education and its organisation at the pre-university and undergraduate level. The Protocol was produced jointly by the Romanian Patriarchate, the
Ministry of National Education, and the State Secretariat for Religious
Affairs.

His Beatitude Patriarch Daniel opened the proceedings of the Annual National Consultation of Religious Education Inspectors (6 September 2010).

 

The Religious Education class is an educational apostolate, a sacred mission, which is at once spiritual and social; in other words, it is both a calling and a sending out from God to form young souls in the communion of love with God and with all people, but also in communion with all the generations of saints from every age.

 

APOR – Cooperation and Co-Responsibility for the Education of the Young Generation

On Saturday, 28 March 2015, the national meeting of the Association „Parents for the Religious Education Class“ (Roma­nian acronym: APOR), took place in Bucharest. In the second part of the meeting, representatives from the 40 regional offices of APOR received the blessing of His Beatitude Daniel, the ­Patriarch of Romania.

 

It is worth mentioning that all over the world educational institutions that function under the aegis of Churches or of various Christian confessions – from kindergartens to top universities – tend often to be amongst the most prestigious. These institutions seek to foster their graduates, through
education, in a manner that is spiritual, balanced and responsible, encouraging them to become reliable individuals who would in turn help build competitive and harmoniously-developed societies.

 

The Launch of the Social-Cultural Project „Radiophonic Colours in 1001 Voices“

This social-cultural project aimed at helping blind or visually impaired children was launched on Tuesday, 2 April 2016, in the presence of His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania. The event took place in the Great Hall of the Romanian Athenaeum.

 

Little carol-singers visit the Patriarch of Romania

The group of carol-singers from the
„Anastasia Popescu“ School in Bucharest

 

Appreciation for the priests
with many children

On the „Sunday of Parents and Children“, 6 June 2010, the Patriarch of Romania offered gifts to the families of priests who have a large number of children and belong to the Archdiocese of Bucharest.

 

One hundred children met the
Patriarch of Romania

One hundred children met the Patriarch of Romania on the International Children’s Day at the Romanian Patriarchate, 1 June 2017.

 

A Patriarchal Blessing for Representatives of ASCOR (The Association of Romanian Orthodox Christian Students) and LTCOR (The League of Romanian Orthodox Christian Youth)

 

Young Pilgrims from the Taizé Community in France met the Patriarch of Romania

 

Orthodox Youth Festival in Tirana, Albania

In the afternoon of Sunday, 1 June 2014, the Patriarch of Romania attended the Orthodox Youth Festival in Tirana. The event took place at the „Resurrection of the Lord“ Cultural Centre which is located beneath the Archiepiscopal Cathedral. Eight other Orthodox Primates, together with several hierarchs and officials, attended the event which was occasioned by the consecration of the Tirana Cathedral. Young people and students from several cities of Albania performed a selection of traditional songs and dances.

 

Young Jordanian Orthodox Christians visit the
Romanian Patriarchate

On 31 August 2015, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, welcomed at the „Holy Great Martyr George“ Chapel in the Patriarchal Residence, a group of young Jordanian Orthodox-Christians led by His Grace Qais Sadiq, Bishop of Erzurum. The Patriarch of Romania spoke with them about the role of young people in today’s world.

 

We regard children and the youth as a great gift from God to the Church and society. Therefore, both the Church and society must take a special care for the education of the youth and for suppor­ting them in their professional development. Today’s world is confronted by the phenomenon of secularisation; i.e. the building of a society without reference to God and religion. Society is facing both economic and financial crises and numerous armed conflicts, violence and war, which results in a large number of refugees. We see nowadays how many refugees from Syria and other Middle Eastern countries make their way to different European countries to escape violence and in order to survive. That is why it is imperative we educate the youth in the spirit of peace, of amiable coexistence, and of mutual respect between different religions and cultures.

We rejoice seeing before us hardworking and devout young people, full of missionary zeal, of love for Christ and His Church. We nurture the hope that these gifts, bestowed by God through these young people, will be cultivated and bear fruit within the missionary field of the Church. If we keep in mind that, as shown through theological studies, the core of the Gospel and of the Christian faith is the love of God revealed in prayer and in the charitable love for our neighbour, then the Gospel of merciful love will become the mainstay of any missionary service, whether it concerns those serving at the Altar, teachers of religious education, or those who are called to work in the Church through sacred art – showcasing visually and musically those things that represent the eternal depth and value of Orthodoxy.

 

 

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns