Duminica Ortodoxiei la Catedrala Patriarhală

În Duminica Ortodoxiei din acest an s-au împlinit 25 de ani de când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit marele har al arhieriei. Cu acest prilej, Patriarhul României a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. La final, părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, a prezentat volumul „Iubirea Jertfelnică – lumină a Învierii. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2014“, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române.
Din soborul de ierarhi care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Patriarhul Bisericii noastre au făcut parte Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Epis-cop-vicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. În cadrul Sfintei Liturghii au fost rostite cereri speciale şi rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu la împlinirea a 25 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Întâistătătorului Bisericii noastre.
După citirea pericopei evanghelice de la Ioan, capitolul 1, versetele de la 43 la 51, în care se vorbeşte despre chemarea celor dintâi Ucenici ai Domnului Iisus Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat că numai mărturisirea dumnezeirii lui Hristos ne poate deschide intrarea în Împărăţia cerurilor. „Nu mărturisim ceea ce vedem cu ochii trupeşti, ci ceea ce este dincolo de vederea acestora, mărturisim ceea ce vedem cu ochii duhovniceşti ai credinţei primite de la Sfinţii Apostoli, care L-au văzut pe Mântuitorul Hristos“, a explicat Preafericirea Sa.

2
„Icoana ortodoxă îndeamnă la comuniune cu Dumnezeu şi cu sfinţii Lui“
În continuare, Patriarhul Bisericii noastre a arătat că sfintele icoane fac parte din mărturisirea dreptei credinţe şi că cine nu cinsteşte icoana nu mărturiseşte întruparea Fiului lui Dumnezeu. „Nimeni nu poate fi creştin ortodox dacă nu cinsteşte sfintele icoane. Ele nu se adaugă la credinţa ortodoxă ca o anexă, ci exprimă credinţa ortodoxă într-o formă completă, ca mărturisire de credinţă prin cuvânt şi imagine, prin rugăciune în faţa icoanei lui Hristos şi a sfinţilor Lui zugrăviţi pe icoane. Cinstirea icoanei este mărturisirea că Dumnezeu Cel nevăzut şi necuprins S-a făcut văzut şi cuprins în Iisus Hristos. Sfinţii Părinţi ne arată că Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut, Cel veşnic a luat trup pământesc, ca nouă să ne dăruiască duh ceresc, S-a coborât la noi pe pământ, ca să ne înalţe pe noi la ceruri. Acest adevăr îl vedem în icoană. În aceasta noi nu pictăm doar Trupul lui Hristos văzut cu ochii trupeşti, ci pictăm şi slava Sa, simbolizată de aureola din jurul capului, dar şi de fondul luminos al icoanei care este de aur. Pictăm deodată trupul, care a fost văzut cu ochii trupeşti, dar simbolizăm şi slava sau lumina necreată, care se vede numai cu ochii credinţei. De aceea, icoana este mărturisirea completă a Ortodoxiei“, a spus Preafericirea Sa. Întâistătătorul Bisericii noastre a mai subliniat faptul că sfintele icoane sunt o invitaţie sau o chemare permanentă la rugăciune. „Icoana ortodoxă este Evanghelie pictată, cuvânt, simbol vizibil, care îndeamnă la comuniune cu Dumnezeu şi cu sfinţii Lui. Noi nu privim icoanele ca şi cum ar fi piese de muzeu, ci ele sunt o invitaţie la rugăciune, sunt un semn al prezenţei rugăciunii sfinţilor pentru noi şi împreună cu noi. Icoana Mântuitorului este confirmarea făgăduinţei Lui: «Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor!» Când intrăm duminica în biserică, Hristos Cel înviat ne întâmpină prin icoana Învierii Sale, aşa cum le-a întâmpinat pe femeile mironosiţe“, a explicat Patriarhul Bisericii noastre.
„Înscrierea pentru ora de religie este un act de credinţă“
Preafericirea Sa a mai subliniat că Duminica Ortodoxiei se află în Postul Sfintelor Paşti, în urcuşul nostru spre Înviere, ca să ne arate că dreapta credinţă înseamnă şi dreaptă vieţuire. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că un mod deosebit de mărturisire a credinţei ortodoxe, într-o lume din ce în ce mai secularizată, este şi înscrierea şi frecventarea orei de religie la şcoală. „Înscrierea pentru ora de religie este un act de credinţă, de mărturisire publică a credinţei, a iubirii noastre faţă de Hristos şi a dorinţei noastre de a creşte spiritual. Biserica a botezat copiii pe care părinţii i-au născut şi i-au adus să fie botezaţi. Dacă Biserica i-a botezat, înseamnă că are şi datoria de a-i creşte în credinţă. Există, în primul rând, o formare a copiilor în credinţă în familie. În al doilea rând, există o formare duhovnicească a copiilor şi prin participarea la slujbe în biserică, prin viaţa liturgică, mai ales prin împărtăşirea lor. Dar este nevoie şi de o formare duhovnicească şi intelectuală a copiilor la şcoală, împreună cu alţi copii şi în dialog cu alte cunoştinţe, discipline pe care le studiază la şcoală. Participarea la ora de religie este deodată o creştere duhovnicească şi intelectuală şi o întărire a comuniunii cu ceilalţi copii, precum şi o mărturisire a legăturii care există între cunoaşterea duhovnicească şi cea ştiinţifică“, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a citit în continuare Apelul Consiliului Consultativ al Cultelor din România, intitulat „Lumină pentru viaţă. Importanţa orei de religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor“, cu privire la însemnătatea acestei discipline pentru toţi elevii.
În timpul chinonicului, arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către clerul şi credincioşii creştini din Patriarhia Română la Duminica Ortodoxiei.
La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a adresat Preafericirii Sale un cuvânt de felicitare şi de recunoştinţă. „Un sfert de secol de arhierie, 25 de ani de trudă, de muncă, pentru cel care şi-a unit destinul cu cel al Bisericii, pe care o slujeşte cu dăruire, nu foarte des întâlnită. Toate realizările Episcopului-vicar Daniel Lugojeanul, ale Mitropolitului Daniel al Moldovei şi ale Patriarhului Daniel al României au fost posibile datorită slujirii cu timp şi fără timp pe care Preafericirea Sa a înţeles să şi-o asume încă dintru început, dar şi pentru că a ştiut să insufle permanent colaboratorilor sentimentul strădaniei pentru ducerea la bun sfârşit a proiectelor, pentru continuarea şi îmbogăţirea activităţilor specifice. Aceşti 25 de ani pot fi definiţi simplu în câteva cuvinte: proiecte originale, de multe ori surprinzătoare, adecvate vremurilor în care trăim, şi putere pentru împlinirea lor; conştiinţa misiunii la care a fost chemat şi tăria corăbierului care duce către liman corabia lovită de valuri puternice, uneori chiar potrivnice; nădejdea în Dumnezeu mai mult decât în oameni. Împlinirea a 25 de ani de arhierie nu este un moment de bilanţ, ci unul de recunoştinţă adus lui Dumnezeu“, a subliniat Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.
Lansarea volumului „Iubirea Jertfelnică – lumină a Învierii. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2014“
În continuare, arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, a prezentat volumul „Iubirea Jertfelnică – lumină a Învierii. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2014“, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, anul acesta. „Lucrarea ilustrează prin text, dar şi prin foarte multe imagini bogata şi neobosita lucrare misionară, creatoare de valori şi de demnitate a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul 2014, an declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. În paginile lucrării de faţă sunt reunite textele cele mai reprezentative ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar şi textele actelor de sfinţire a unor instituţii, a unor biserici, texte ale pastoralelor sinodale şi patriarhale, ale scrisorilor irenice transmise de Preafericirea Sa cu ocazia sărbătorilor Învierii Domnului sau Naşterii Domnului, ale mesajelor transmise cu diverse ocazii unor personalităţi sau instituţii, ale cuvântărilor rostite în momente importante prilejuite de sărbători sau de întruniri publice, dar şi unele prefeţe la importante volume apărute la editurile Patriarhiei sau la alte edituri din ţară. Totodată, lucrarea de faţă ilustrează legăturile tradiţionale ale Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, precum şi activităţile de promovare a relaţiilor de respect şi cooperare intercreştine şi interreligioase. Mesajele adresate Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe şi cuvântările din cadrul unor simpozioane sau conferinţe internaţionale ne arată tuturor grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru comuniune, cooperare, dar şi responsabilitatea eclesială a clerului şi conştiinţa misionară a mirenilor, cu scopul intensificării prezenţei active a Bisericii în societate“, a spus arhim. Paisie Teodorescu.
La final, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit în semn de recunoştinţă Preafericirii Sale, din partea slujitorilor Catedralei Patriarhale, un buchet de trandafiri.
Patriarhul Bisericii noastre i-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Timotei pentru cuvântul pe care l-a adresat, le-a mulţumit preasfinţiţilor părinţi episcopi-vicari pentru slujire, precum şi tuturor credincioşilor care au participat la Sfânta Liturghie. „Acest cuvânt ne-a adus în memorie multe momente sfinte şi mult binecuvântate de Dumnezeu pentru lucrarea Bisericii. Anii au trecut foarte repede şi ne uităm înapoi doar pentru a mulţumi lui Dumnezeu şi celor care ne-au ajutat să împlinim lucrarea folositoare Bisericii. Totdeauna însă ne uităm cât mai este de făcut, cât de multe alte lucrări trebuie realizate, pentru ca să împlinim cu timp şi fără timp slujirea aceasta de a păstori Biserica lui Hristos din ţara noastră, împreună cu toţi ierarhii, membri ai Sfântului Sinod, împreună cu clerul şi mănăstirile noastre, spre binele credincioşilor care aduc de asemenea o preţioasă contribuţie. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, ne gândim cu recunoştinţă la părinţii noştri după trup care ne-au născut şi ne-au crescut, la toţi părinţii duhovniceşti, profesori şi duhovnici, care au contribuit la formarea noastră, şi la toţi cei care au fost colaboratori ai noştri la lucrarea bisericească la Timişoara, la Iaşi şi aici, la Bucureşti, pentru că nimeni în Biserică nu poate face lucruri mari sau bune decât împreună cu ceilalţi slujitori ai Bisericii. Lucrarea bisericească este o lucrare în comuniune şi cooperare“, a spus Preafericirea Sa.
În prima duminică din Postul Sfintelor Paşti, Duminica Ortodoxiei, la Catedrala Patriarhală precum şi în toate bisericile şi mănăstirile din Patriarhia Română s-a organizat colecta în bani pentru Fondul Central Misionar, destinat susţinerii parohiilor sărace din ţară şi străinătate şi altor activităţi misionare ale Bisericii Ortodoxe Române.1

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns