Două decenii de misiune ortodoxă

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, adresat la împlinirea a 20 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Românești „Sfântul Apostol Andrei” din Würzburg, Germania, 2 decembrie 2017.

 

Cu deosebită bucurie, ne adresăm tuturor credincioșilor ortodocși români din Würzburg, Germania, la împlinirea a 20 de ani de existență a parohiei ortodoxe române din această localitate, ocrotită de Sfântul Andrei, Apostolul românilor.

Acum două decenii, în anul 1997, la iniția­tiva unor credincioși ortodocși români din Franconia de Jos, dornici de a se ruga în tradiția străbună românească, a fost înființată parohia din Würzburg, păstorită de părintele Costel Hăbelea. La scurtă vreme, la cererea românilor din Aschaffenburg, a fost înființată și paro­hia-soră, cu hramul „Întâmpinarea Domnului”, aflată la mijlocul distanței între Würzburg și Frank­furt, slujbele duminicale fiind săvârșite alternativ pentru cele două mici, dar dinamice comu­nități parohiale românești din Germania.

Din iulie 2007, odată cu revenirea în România a părintelui Costel Hăbelea, slujirea preo­țească la cele două parohii, care necesita un efort misionar intens din cauza marilor distanțe de parcurs, a fost preluată de părintele protosinghel Ghelasie Păcurar de la Centrul eparhial din Nürnberg. Datorită strădaniilor părintelui Ghelasie Păcurar în misiunea pastorală și în dialogul cu autoritățile locale germane, în ultimii ani s-a reușit obținerea folosinței pe perioadă nedeterminată a bisericii spitalului din Aschaffenburg, care a îmbrăcat haine noi, potrivit rânduielii Bisericii Ortodoxe. Altarul, catapeteasma și pictura bizantină au fost sfințite în luna iunie 2016, motiv pentru care, în semn de apreciere și binecuvântare, i-am conferit părintelui Ghelasie Păcurar Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru clerici.

De asemenea, în urma creșterii numărului de români din aceste două parohii, la recomandarea părintelui Ghelasie Păcurar, a fost hirotonit un tânăr preot pentru parohia din Aschaffenburg, care azi se bucură de slujire săptămânală, ca toate bisericile din țara-mamă, România.

După cum am fost încu­noș­tințați, părintele Ghelasie și credincioșii români din Würzburg au fost găzduiți cu multă dragoste de Biserica Romano-Catolică în capela de rit bizantin Catholica Unio mai bine de un deceniu. În ultimul an, ca urmare a ecourilor pozitive ale sfințirii bisericii din Aschaffenburg, cu sprijinul părintelui Jürgen Vorndran, decanul romano-catolic al acestui oraș milenar german, parohia a primit în folosință exclusivă Biserica Sfânta Barbara, care va fi înfru­musețată potrivit tuturor rânduielilor creștine ortodoxe.

Anul 2018, care va începe în curând, este unul jubiliar, când vom sărbători unitatea de credință și neam a românilor, comemorând pe toți făuritorii Marii Uniri din anul 1918. La fel ca în România, și în diaspora română biserica este prin excelență locul unde românii cultivă unitatea lor și păstrează adevărata lor identitate spirituală. Biserica este, totodată, și ambasadă a credinței și culturii creștine a românilor. Toți cei care îi trec pragul, cetățeni germani sau de alt neam, întâlnesc aici spiritualitatea și arta liturgică a românilor.

Cu prilejul acestei sărbători deosebite a parohiei ortodoxe române din Würzburg, felicităm pe Înalt­preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și pe părintele protosinghel Ghelasie Păcurar pentru lucrarea lor pastorală și misionară, de păstrare și cultivare a cre­dinței creș­tine ortodoxe, a spiri­tua­lității și iden­tității românești. Totodată, felicităm pe toți cre­dincioșii acestei parohii, harnici și dinamici, luminați de credință și rugăciune, pe toți binefăcătorii și sprijinitorii care cultivă cu bucurie unitatea de credință și de neam, precum și prietenia cu poporul german.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ocrotească această parohie, pentru rugăciunile Sfântului Andrei, Apostolul românilor, și să vă dăruiască tuturor pace și bucurie, sănătate și fericire întru mulți ani!

Cu aleasă prețuire și părintești binecuvântări,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns