„Domnul a pus povățuitor fiecărui neam – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani”

Volumul „Domnul a pus povă­țuitor fiecărui neam – Prea­fericitul Părinte Patriarh ­Daniel la împlinirea a 70 de ani” a fost coordonat de un comitet editorial care s-a ocupat și de pregătirea sărbătorii de astăzi, alcătuit din Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor; părintele arhimandrit Paisie ­Teodorescu, vicar patriarhal, care în cadrul acestui comitet s-a remarcat prin devotament, angajament cu totul excepțional; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele ­arhimandrit Nectarie Șofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele ­Michael Tița, consilier patriarhal; părintele consilier Mihai Hau, care a asigurat imprimarea în condiții cu adevărat excepțio­nale a acestui volum; Ciprian Olinici, consilier patri­ar­hal, care s-a ocupat de ecranizarea filmului aniversar dedicat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la ­împlinirea vârstei de 70 de ani.

Titlul acestui volum – „Domnul a pus po­vă­țuitor fiecărui neam” – este un text din Cartea Înțelepciunii lui Isus Sirah, capitolul 17, versetul 14. A fost ales acest text pentru că el în­tărește convingerea fiecărui slujitor al Bisericii noastre și a fiecărui credincios al acesteia că păstorirea Patriarhului Daniel în fruntea ­Bisericii Ortodoxe Române nu a fost doar o alegere a oamenilor, ci o lucrare a providenței lui Dumnezeu de a ne pune povățuitor fiecărui neam, mai ales când acesta traversează momente delicate în istoria sa.

Volumul se deschide cu un prolog în care un editorial prezintă scurta istorie a apariției care este o adevărată poveste de dragoste sau de recunoștință a celor care au dorit să participe la el și firul roșu care îl traversează de la un capăt la altul este recunoaș­terea unanimă a faptului că ­Patriarhul Daniel este o personalitate proeminentă nu doar a vieții publice și bisericești din țara noastră, ci și la nivel european și chiar mondial.

Urmează un text care nu este altul decât Actul aniversar citit de către Înalt­preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitro­politul Moldovei și Bucovinei, la sfârșitul slujbei de Te Deum săvârșite joi, 22 iulie 2021, la Altarul de vară din apropierea Catedralei Patriarhale. Un mesaj din partea membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe ­Române a fost alcătuit tot de Înalt­prea­sfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit și miercuri seară, la momentul solemn, dar plin de lumina comuniunii și a frățietății care a marcat finalul lucrărilor Sfântului Sinod. Urmează mesajele patriarhilor și întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori, începând cu cel al Sanctității Sale, Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului și Patriarh Ecumenic, apoi cu mesajul Sanctității ­Sale, Papa Francisc, care a fost oaspetele Preaferi­ci­tului Părinte Patriarh Daniel la Palatul Patriarhiei și la Catedrala Națională, nu cu foarte mult timp în urmă, şi mesajele a numeroși ierarhi din lumea ortodoxă care l-au cunoscut îndeaproape pe Preafericirea Sa, fie în timpul unor vizite efectuate în România în ­Mitropolia Moldovei și Bucovinei, pe care a păstorit-o vreme de 18 ani, fie aici, la București. Mulți dintre ei, la solicitarea și rugămintea Preafericitului Părinte ­Patriarh Daniel, au venit în România cu moaște foarte prețioase pentru evlavia poporu­lui nostru binecredincios cu prilejul marilor sărbători, mai ales cele ale Sfintei Cuvioase Pa­rascheva la Iași și ale Sfântului Cuvios Dimi­trie cel Nou aici, la București.

De asemenea, există mesaje venite din partea unor mari stareți și mari părinți duhovnicești de la Sfântul Munte Athos, unde Preafericitul Părinte Patriarh Daniel se bucură de un prestigiu extraordinar, care decurge din fidelitatea scrupuloasă a Preafericirii Sale, mult apreciată de părinții athoniți, pentru tradiția dogmatică, liturgică și canonică a Bisericii ­Ortodoxe universale.

Totodată, un capitol îl reprezintă mesajele unor reprezentanți ai Bisericilor creștine din țară și din străinătate. De prezența unora ne bucurăm și în acest moment festiv în Aula Magna a Palatului Patriarhiei. Însă au contribuit și unii conducători sau slujitori ai Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma din România, în afară de Biserica Romano-Catolică și cea Apostolică Armeană – prezente aici prin Întâistătătorii lor, Biserica Evanghelică Luterană, Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană, Biserica Creștină după Evanghelie. Urmează două mesaje din partea a două culte necreștine din țara noastră: cultul mozaic, reprezentat aici de președintele Federației Comu­nităților Evreiești din România, și cultul musulman din România, al cărui şef, muftiul, ne onorează de asemenea cu prezența.

Un capitol amplu este cel al mesajelor venite din partea reprezentanților insti­tuțiilor statului român. Lista se deschide, fără îndoială, cu mesajul preșe­dintelui României, Klaus Iohannis, altul decât cel prezentat astăzi aici. Această lungă listă a reprezentanților autorită­ților este continuată de mesajele foarte elogioa­se și apreciative la activitatea academică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, venite din partea membrilor Academiei Române, în frunte cu Ioan-Aurel Pop, președintele institu­ți­ei. În finalul acestui volum se regăsesc mesaje adresate de o mulțime de oameni cu totul deosebiți din lumea științifică, universitară, jurnalistică, culturală și artistică.

Comitetul editorial al acestui volum mulțu­mește din inimă promptitudinii și mai ales dragostei și sincerității în a aprecia calitățile umane, pastorale, ­administrative, misionare, identitare ale Întâistătătorului Bisericii noastre.