Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit joi, 10 decembrie 2015, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii „Titu Maiorescu“ din Bucureşti. Ceremonia s‑a desfăşurat în Aula Magna a universităţii, în prezenţa corpului academic universitar, a unor perso­nalităţi marcante ale vieţii politice, religioase, culturale, sociale, academice şi ştiinţifice, precum şi a numeroşi studenţi.

Cuvântul de deschidere intitulat „Simbol al credinţei în Dumnezeu, în oameni, conducător şi slujitor al Bisericii Ortodoxe Române – Preafericitul Părinte Daniel“ a aparţinut prof. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universităţii „Titu Maiorescu“ din Bucureşti. „Personalitatea complexă a Preafericitului Părinte Daniel s‑a manifestat atât ca ierarh şi slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, cât şi ca promotor al învăţământului teologic românesc. Activităţile misionare şi social‑filantropice, liturgice, ştiinţifice, academice, de cercetare ştiinţifică şi publicistică sunt mărturii grăitoare ale valorii incontestabile a acestuia. (…) Este îndeobşte cunoscut rolul pe care Preafericitul Părinte Daniel, ca slujitor al Ortodoxiei româneşti, îl are în edificarea Catedralei Mântuirii Neamului, un locaş de rugăciune şi smerenie pentru credincioşii neamului, proiect grandios primit cu bucurie şi aşteptat de toţi cei care cred în Dumnezeu şi în puterea Sa“, a spus prof. dr. Smaranda Angheni. În continuare, a luat cuvântul prof. dr. Dan Florin Ungureanu, preşedintele Senatului Universităţii „Titu Maiorescu“, care a citit hotărârea Senatului universităţii privind conferirea titlului de Doctor Honoris Causa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

„Dezvoltând Biserica, a întărit structura de rezistenţă a acestei naţiuni“

Prof. dr. Iosif R. Urs, preşedintele Universităţii, „Titu Maiorescu“ din Bucureşti, a rostit Laudatio intitulat: „O călăuză spirituală pentru identitatea, demnitatea şi afirmarea românilor în lumea de azi“, în care a prezentat pe scurt opera administrativă, socială, misionară, teologică şi ştiinţifică a Întâistătătorului Bisericii noastre, operă apreciată ca fiind substanţială şi comprehensivă, făcută cu har, competenţă şi autoritate ştiinţifică. „Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, al şaselea Patriarh al României, a venit cu un suflu nou în fruntea Bisericii, cu gândul de a o întări şi de a o înnoi, de a o creşte, de a o face mai solidă şi mai puternică pentru astăzi şi pentru viitor. Întemeietor, ziditor şi înnoitor, a adus în fruntea Bisericii noastre o viziune nouă, construită pe conştiinţa şi demnitatea credinţei strămoşeşti, prin care a oferit un cadru nou de dezvoltare şi de evoluţie Ortodoxiei româneşti. Viziunea şi fapta Patriarhului se întemeiază pe conştiinţa că Biserica şi credinţa reprezintă un factor esenţial al identităţii spirituale a individului şi a societăţii. Întărirea şi dezvoltarea Bisericii înseamnă consolidarea identităţii şi conştiinţei de sine a poporului. De aceea a construit biserici, de aceea a vrut ca fiecare sat din România să aibă un locaş de rugăciune, laudă şi mulţumire către Dumnezeu. Dezvoltând Biserica, a întărit structura de rezistenţă a acestei naţiuni“, a spus prof. dr. Iosif R. Urs.

În continuare, preşedintele Universităţii „Titu Maiorescu“ din Bucureşti a precizat că Patriarhul României a refăcut legătura şi îngemănarea dintre școală şi religie, prin recuperarea acesteia din urmă din întunericul ateismului comunist şi aşezarea ei în programa şcolară ca disciplină obligatorie. „În spiritul acestei viziuni, Preafericitul Părinte Daniel militează şi duce o luptă susţinută pentru menţinerea religiei în şcoală, pentru prezenţa icoanelor în unităţile de învăţământ (…). Întoarcerea religiei în şcoală este un act de normalitate, într‑o lume care nu‑şi uită rădăcinile, fiinţa şi identitatea, pentru un popor născut creştin, aflat sub semnul întâiului chemat, Apostolul Andrei“, a mai spus prof. dr. Iosif. R. Urs. După ce i‑a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un discurs de recepţie intitulat „Originea religioasă a dreptului, secularizarea lui şi nevoia actuală de dialog interdisciplinar“.

Au urmat apoi mesajele de felicitare din partea: Preşedinţiei României – consilier prezidenţial Sergiu Nistor; Secretariatului de Stat pentru Culte – secretar de stat Victor Opaschi; Cultului Mozaic – dr. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România; Cultului Musulman – Muftiul Iusuf Murat; Bisericii Romano‑Catolice – Francisc Doboş, care a citit mesajul IPS Arhiepiscop Ioan Robu, și a Cultului Armean – PS Episcop Datev Hagopian. De asemenea, au transmis mesaje de felicitare și acad. Alexandru Surdu; acad. Eugen Simion; acad. Dan Berindei; acad. C. Bălăceanu-Stolnici; acad. Răzvan Theodorescu; acad. Mugur Isărescu; acad. Ioan‑Aurel Pop; prof. dr. Mircea Duţu; prof. dr. Adrian Severin; prof. dr. Sorin Ivan; prof. dr. Mihai Bârliba.

Titlul de Doctor Honoris Causa a fost oferit Preafericirii Sale din partea Universităţii „Titu Maiorescu“ din Bucureşti „pentru înţelepciunea dovedită în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, pentru misiunea asumată de păstor şi îndrumător spiritual al credincioşilor români, pentru contribuţia excepţională la dezvoltarea Bisericii şi asumarea rolului şi importanţei ei în viaţa societăţii, pentru activitatea complexă în plan social, educaţional, misionar, filantropic şi caritabil, pentru valoarea de teolog, profesor universitar şi cărturar, exprimate printr‑o operă prodigioasă, pusă în slujirea şi afirmarea identităţii poporului român prin credinţă şi demnitate în lumea de azi“, conform diplomei înal­tului titlu universitar.

La final, corurile „Cantate Domino“ şi „Cantus Domini“ au interpretat colinde tradiţionale româneşti.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter