Dinamică şi înnoire eparhială în cei 10 ani de Patriarhat / The dynamic and renewal of eparchies in 10 years of Patriarchate

Patriarhia Română cuprinde eparhii (arhiepiscopii şi episcopii) grupate în mitropolii, precum şi alte unităţi în interiorul sau în afara graniţelor României.

 

I. MITROPOLIA MUNTENIEI ȘI DOBROGEI

1. Arhiepiscopia Bucureștilor

2. Arhiepiscopia Tomisului

3. Arhiepiscopia Târgoviştei

4. Arhiepiscopia Argeşului și Muscelului

5. Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

6. Arhiepiscopia Dunării de Jos

7. Episcopia Sloboziei și Călărașilor

8. Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

9. Episcopia Giurgiului

10. Episcopia Ortodoxă Română Tulcea

 

II. MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

11. Arhiepiscopia Iaşilor

12. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

13. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

14. Episcopia Huşilor

 

III. MITROPOLIA ARDEALULUI 

15. Arhiepiscopia Sibiului

16. Arhiepiscopia Alba Iuliei

17. Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei

18. Episcopia Covasnei și Harghitei

19. Episcopia Devei și Hunedoarei

 

IV. MITROPOLIA CLUJULUI, MARAMURESULUI ȘI SĂLAJULUI 

20. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului 

21. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului 

22. Episcopia Sălajului

 

V. MITROPOLIA OLTENIEI 

23. Arhiepiscopia Craiovei

24. Arhiepiscopia Râmnicului

25. Episcopia Severinului și Strehaiei

26. Episcopia Slatinei și Romanaților

 

VI. MITROPOLIA BANATULUI

27. Arhiepiscopia Timişoarei

28. Arhiepiscopia Aradului

29. Episcopia Caransebeşului

 

VII. MITROPOLIA BASARABIEI

30. Arhiepiscopia Chişinăului

31. Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului)

32. Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail) 

33. Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria)

 

VIII. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A EUROPEI OCCIDENTALE ŞI MERIDIONALE 

34. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale 

35. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

36. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei

 

IX. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂA GERMANIEI, EUROPEI CENTRALE ŞI DE NORD 

37. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

38. Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

 

X. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI

39. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii

40. Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

 

XI. (41) Episcopia Daciei Felix, cu sediul administrativ în Vârşeţ, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XII. (42) Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul în Gyula, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XIII. (43) Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XIV. Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XV. Reprezentanţe și comunități ale Patriarhiei Române în străinătate: 

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Așezământul Românesc de la Ierusalim; Așezământul Românesc de la Ierihon cu Centrul de Studii și
Pelerinaje „Sfântul Cuvios Ioan Iacob”
Așezământul Românesc de la Iordan  

Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene (Bruxelles)

Reprezentanța Patriarhiei Române de la Sofia (Bulgaria) 

Reprezentanța Patriarhiei Române de la Tokyo (Japonia) și  Comunitatea Ortodoxă Română din Osaka (Japonia)

Comunitatea Ortodoxă Română din Turcia (Istanbul)

Comunitatea Ortodoxă Română din Africa de Sud (Johannesburg)

Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru (Nicosia) 

Comunitatea Ortodoxă Română din Siria (Damasc) și altele.

 

XVI. Unități ortodoxe române din străinătate care păstrează legături spirituale și culturale cu Patriarhia Română:

Așezămintele Românești din Sfântul Munte Athos (Prodromu, Lacu și alte schituri sau chilii), precum și alte unități asemănătoare acestora.

 

 

The dynamic and renewal of eparchies in 10 years of Patriarchate

 

 

I. METROPOLITANATE OF MUNTENIA AND DOBRUDGEA
1. Archdiocese of Bucharest
2. Archdiocese of Tomis
3. Archdiocese of Târgoviște
4. Archdiocese of Argeș andMuscel
5. Archdiocese of Buzău and Vrancea
6. Archdiocese of Lower Danube
7. Diocese of Slobozia and Călărași
8. Diocese of Alexandria and Teleorman
9. Diocese of Giurgiu
10. Romanian Orthodox Diocese of Tulcea

II. METROPOLITANATE OF MOLDOVA AND BUCOVINA
11. Archdiocese of Iași
12. Archdiocese of Suceava and Rădăuți
13. Archdiocese of Roman and Bacău
14. Diocese of Huși

III. METROPOLITANATE OF TRANSYLVANIA
15. Archdiocese of Sibiu
16. Archdiocese of Alba Iulia
17. Romanian Orthodox Diocese of Oradea
18. Diocese of Covasna and Harghita
19. Diocese of Deva and Hunedoara

IV. METROPOLITANATE OF CLUJ, MARAMURES AND SALAJ
20. Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj
21. Romanian Orthodox Diocese of Maramures and Satmar
22. Diocese of Sălaj

V. METROPOLITANATE OF OLTENIA
23. Archdiocese of Craiova
24. Archdiocese of Râmnic
25. Diocese of Severin and Strehaia
26. Diocese of Slatina and Romanați

VI. METROPOLITANATE OF BANAT
27. Archdiocese of Timișoara
28. Archdiocese of Arad
29. Diocese of Caransebeș

VII. MITROPOLIA BASARABIEI
30. Archdiocese of Chișinău
31. Diocese of Bălți (formerly of Hotin)
32. Diocese of Southern Basarabia (formerly Cetatea Albă-Ismail)
33. The Orthodox Diocese of Dubăsari and of all Transnistria (former Romanian Orthodox Mission of Transnistria)

VIII. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF WESTERN AND SOUTHERN EUROPE
34. Romanian Orthodox Archdiocese of Western Europe
35. Romanian Orthodox Diocese of Italy
36. Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal

IX. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF GERMANY, CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
37. Romanian Orthodox Archdiocese of Germany, Austria and Luxembourg
38. Romanian Orthodox Diocese
of Northern Europe

X. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF THE AMERICAS
39. Romanian Orthodox Archdiocese of the United States of America
40. Romanian Orthodox Diocese of Canada

XI. (41) Diocese of Dacia Felix, with the administrative headquarters in Varset, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XII. (42) Romanian Orthodox Diocese of Hungary, seated in Gyula, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XIII. (43) Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand, seated in Melbourne, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate:

XIV. Ukrainian Orthodox Vicarage, seated in Sighetul Marmatiei, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XV. Representations and communities of the Romanian Patriarchate abroad: Representation of the Romanian Patriarchate at the Holy Places (Romanian Settlement of Jerusalem; Romanian
Settlement of Jericho with the Centre of Studies and Pilgrimages of „Saint John Jacob“)
Romanian Settlement of Jordan
Representation of the Romanian
Patriarchate at the European Institutions (Brussels),
Representation of the Romanian
Patriarchate in Sofia (Bulgaria)
Representation of the Romanian Patriarchate in Tokyo (Japan) and the Romanian Orthodox Community of Osaka (Japan)
Romanian Orthodox Community of Turkey (Istanbul)
Romanian Orthodox Community of South Africa (Johannesburg),
Romanian Orthodox Community of Cyprus (Nicosia),
Romanian Orthodox Community of Syria (Damascus) and others.

XVI. Romanian Orthodox Units abroad maintain spiritual and cultural relations with the Romanian Patriarchate:
Romanian Settlements at the Holy Mount Athos (Prodromu, Lacu and other sketes or cells), as well as other similar units.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns