Dialog pentru sprijinirea românilor din Valea Timocului

Situația românilor din Valea Timocului, cuprinși în Episcopia Daciei Felix a Patriarhiei Române, ce își desfășoară pastorația pe teritoriul canonic al Patriarhiei Sârbe, a fost tema unei întâlniri între un ierarh român și doi ierarhi sârbi

 

Din luna august 2017, pe lângă păstorirea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Preasfin­țitul Părinte Episcop Siluan are în slujire, pentru o perioadă de 2 ani, și administrarea Episcopiei Daciei Felix, în calitate de locțiitor. De aceea, la inițiativa Preasfinției Sale, a avut loc vineri, 2 noiembrie, o întâlnire de lucru la sediul din Budapesta al ­Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria, la care au participat Preasfințitul Părinte Episcop ­Lukijan (Luchian) Pantelici, al Eparhiei Ortodoxe Sârbe din ­Ungaria și administratorul Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Timi­șoara, și Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie de Branicevo, care păs­to­rește una dintre cele două eparhii ale Patriarhiei Sârbe din sudul Dunării, în care trăiesc și românii din Valea Timocului.

„Întâlnirea a avut ca scop o analiză a situației românilor din sudul Dunării, în principal din Valea Timocului, cuprinși în Episcopia Daciei Felix, dar trăitori pe un teritoriu canonic aparținând Patriarhiei Sârbe, pentru a găsi căi comune de înțelegere și dialog. Astfel, să fie rezolvate, în măsura posibilităților, două deziderate importante, și anume, acoperirea nevoilor misionar-pastorale ale acestor credincioși și păstrarea comuniunii frățești interortodoxe între Bisericile Ortodoxe Română și Sârbă. A fost arătată, de asemenea, importanța eclesiologiei ortodoxe (a învățăturii despre Sfânta Biserică) și a respectării sfintelor canoane, dar și aceea de a constata evoluția lucrurilor și starea acestora la momentul actual, care ar putea fi îmbunătățită prin mai bună cunoaștere reciprocă și prin dialog. În acest sens, în cadrul Patriarhiei Sârbe a fost creată o comisie de dialog formată din Preasfințiții Părinți Ignatie de Branicevo, Ilarion de Timoc, Lukijan de Budapesta și Timișoara și Mitrofan din America, în vederea reluării unui dialog cu Patriarhia Română, în privința românilor din sudul Dunării, care ar urma să fie inițiat în viitorul apropiat. În curând, începând din data de 6 noiembrie 2018, va avea loc și o ședință de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe”, informează Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În cadrul întrevederii, au fost discutate și diferite aspecte care privesc viața Bisericilor Ortodoxe și misiunea lor astăzi. „A fost subliniată, de asemenea, situația misionară actuală atât în cadrul celor cinci eparhii ortodoxe care își desfășoară activitatea în Ungaria (românească, sârbească, bulgară, grecească și cea maghiară, care aparține de Patriarhia Moscovei), într-o țară majoritar catolică și reformată, în care Ortodoxia și populațiile ortodoxe, de diferite neamuri, reprezintă o minoritate, cât și în general, în România, Serbia și în alte locuri din lume. S-a reliefat necesitatea de a găsi căi comune de dialog pentru evidențierea provocărilor vremurilor și nevoia de bună înțe­legere pentru atragerea propriilor credincioși la Biserică, în contextul unei societăți secularizate, indiferente sau de multe ori potrivnice credinței. Totodată, a fost subliniată importanța ­dialogului și a întăririi comuniunii interortodoxe, prin slujiri ­comune și o mai bună cunoaștere reciprocă. De aceea, considerăm că întâlnirea poate contribui substan­țial la dezvoltarea unor bune relații între ierarhi, eparhii și cele două Biserici Ortodoxe surori, Română și Sârbă”, se mai arată în comunicatul eparhiei.

Întâlnirea ierarhilor român și sârbi de la Budapesta a fost precedată de vizitarea Cate­dralei Sârbe din Budapesta, unde, după închinare, a fost marcată această întâlnire pe filele Sfintei Evanghelii. Cu prilejul întâlnirii, PS Părinte Episcop Siluan i-a invitat pe cei doi ierarhi la sărbătorirea ocrotitorului Catedralei Episcopale din Gyula, Ungaria, și anume, Sfântul ­Ierarh Nicolae, Arhiepis­copul Mirelor Lichiei, ca semn concret al bunelor relații ale ierarhilor celor două Biserici Ortodoxe ­surori.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns