Delegațiile Patriarhiei Ecumenice și a Mitropoliei de Patra, întâmpinate în Catedrala Patriarhală

Vineri, 23 noiembrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a întâmpinat în mod solemn pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, în Catedrala Patriarhală, precum și pe Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, Grecia, care a adus racla cu mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

Primirea oficială a delegațiilor Patriarhiei Ecumenice și a Mitropoliei de Patra a avut loc în Catedrala Patriarhală, prilej cu care a fost rostită ectenia întreită, intonat troparul Sfântului Apostol Andrei și a fost săvârșit Polihroniul. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un cuvânt de bun venit Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă, Patriarhul Ecumenic, și Înaltprea­sfințitului Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, care a adus racla cu mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Na­ționale.

După cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a reveni în România, la invitația Patriarhului României, pentru a sfinți Catedrala Națională. „Ne bucurăm în mod negrăit să vedem chipurile minunate ale celor pre­zenți, atât clerici, cât și mireni. Întâlnirea noastră este rod al bucuriei comune și al recunoștinței față de Domnul Iisus Hristos, Cel Care dintâi și până la sfârșit ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi, deoarece dorește ca toți să fie una. Lui I se cuvin slava și cinstea pentru această sfântă întâlnire a noastră, precum și pentru binefacerile și darurile Sale revărsate asupra noastră. Construirea noii Catedrale Patriarhale știm că reprezintă sfânta făgă­duință a poporului român pentru libertatea națională, pe care i-a dăruit-o Dumnezeu și care datează încă din anul 1878, mai ales pentru formarea statului român în forma completă din anul 1918. Iată, după 100 de ani sau, dacă preferați, după 140 de ani, acea sfântă făgăduință, vis al evla­vioșilor părinți, fiii vrednici ai lor au transformat-o în fapt și au împlinit-o cu strălucire, cu vrerea și cu ajutorul dumne­zeiesc. Suntem chemați să o sfințim și să o dăruim Celui Care ne-a dat libertate sufletească și trupească, la 11 ani după ce s-a pus piatra de temelie. Ne stăpânește și pe noi o emoție nicidecum mai mică decât emoția, bucuria și veselia duhovnicească ale Preafericirii Voastre, deoarece legăturile du­hov­nicești, sfinte și străvechi unesc Biserica Preafericirii Voastre și pe întreg poporul român cu marea Biserică-mamă constantinopolitană a lui Hristos și a bine-credinciosului nostru neam”, a spus Patriarhul Ecumenic.

Sanctitatea Sa a vorbit apoi despre relațiile istorice dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română, reliefând încă de la începutul cuvântului contri­buția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la succesul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod Ortodox din Creta, care s-a datorat „nu doar pregătirii dogmatice și teologice bogate, mulțumită căreia a putut să aducă o contribuție sub­stanțială, tratând subiecte importante și delicate, ci și datorită orizontului larg pe care îl are și caracterului său conciliant și ­irenic. Acestea au fost apre­ciate foarte mult de către toți frații noștri arhierei sinodali, întâistătători și de către ceilalți”, a mai spus Sanctitatea Sa. La finalul cuvântului, a prezentat membrii delegației Patriarhiei Ecumenice prezenți la acest important eveniment, a mulțumit pentru primirea călduroasă și a adresat binecuvântări întregului popor român.

„Cunosc evlavia poporului român pentru Sfântul Apostol Andrei”

A urmat apoi cuvântul Înalt­prea­sfințitului Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, conducătorul delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei. „Cu multă bucurie și dragoste ne aflăm astăzi în acest loc binecuvântat. Tot aici ne-am aflat și în anul 2011, aducând împreună cu noi moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, în perioada când lucrările la Catedrala Națională se aflau la început. Mi-aduc aminte de frumoasa primire pe care ați organizat-o cu ocazia sosirii în România, la București, a sfintelor moaște ale Sfântului Apostol Andrei, de minunata procesiune, de Sfânta Liturghie, precum și de miile de credincioși care s-au închinat cu evlavie la cinstitele moaște. Atunci, Preafericirea Voastră ați spus că ne veți invita în România cu ocazia sfințirii Catedralei Naționale, pentru a aduce din nou în binecuvântata capitală a României capul Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. După cum cunoașteți, orașul nostru Patra se pregătește pentru a-și cinsti ocrotitorul, drept care cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei trebuie să fie acolo. Pentru bucuria Sfintei Biserici a României și urmare a aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, am adus racla din argint în care se păstrează mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, raclă păstrată în interiorul mormântului Sfântului Apostol în biserica veche din Patra. Mulțumim pentru această minunată ocazie de a ne afla împreună cu Preafericirea Voastră. Cunosc foarte bine evlavia poporului român pentru Sfântul Apostol Andrei, lucru care mă emo­ționează profund. Cu­noaștem, tot­odată, că ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului a fost un vis al Preafericirii Voastre, precum și al întregului popor român de pretutindeni”, a spus IPS Părinte Mitropolit Hrisostom de Patra.

La finalul cuvântului, Înalt­preasfinția Sa și-a exprimat bucuria de a fi alături și de Sanctitatea Sa Bartolomeu, a transmis cuvintele de mulțumire din partea Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii, și cuvintele de respect și ani mulți din partea clerului și credincioșilor Mitropoliei de Patra.

La evenimentul de întâmpinare din Catedrala Patriarhală au fost prezenți IPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgo­viștei și Exarh patriarhal; PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande; PS Episcopi-vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Ieronim Sinaitul; PS Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor; preoți consilieri patriarhali și eparhiali, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucu­rești, studenți teologi, elevi seminariști și credincioși.

Din delegația Patriarhiei Ecumenice au făcut parte IPS Părinte Emanuel, Mitropolitul grec ortodox al Franței; IPS Părinte Elpidofor, Mitropolit de Prousa; arhim. Visarion; arhid. Teodor Meimaris; Nicolae Papahristou, directorul Biroului de presă al Patriarhiei Ecumenice; Petros Bazgarlo, secretar patriarhal; pr. Sergiu Marcel Vlad, preotul comunității române din Istanbul, iar din delegația Mitropoliei de Patra din Grecia au făcut parte arhim. Artemios Argyropulos, pr. protoiereu Nikolaos Skiadaresis și diaconul Andreas Theodoratos.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns