„Dealul Arsenalului s-a transformat în Dealul păcii și al sfințeniei”

Cuvântul rostit de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, la finalul Sfintei Liturghii din Catedrala Națională, duminică, 25 noiembrie 2018

 

Acum, după ce ne-am înălțat pe culmile trăirilor duhovnicești prilejuite de săvârșirea slujbei de sfințire a acestei Catedrale Patriarhale și a Sfintei Taine a Dumnezeieștii Liturghii, încă o dată, din inimă dăm slavă lui Dumnezeu Cel în Preasfânta Treime lăudat și Îi mulțumim pentru binecuvântarea și harul din belșug revărsate peste noi toți. Totodată, Preafericitului Patriarh al României, Preafericitului Părinte Daniel, preaiubitului nostru frate întru Hristos, pe care îl apreciem în mod deosebit, care este și Arhipăstor al binecuvântatei capitale a României, dorim să-i aducem cele mai cordiale mulțumiri pentru faptul că și-a arătat cu prisosință dragostea și cucernicia sa și a Preasfintei Biserici Ortodoxe Române, al cărei Întâistătător este, față de Patriarhia Ecumenică, Biserica mamă a noastră, a tuturor.

Aceleași mulțumiri îi aducem și pentru amabila invitație pe care ne-a adresat-o cu frățească dragoste să venim și să ne facem părtași la marea bucurie trăită în acest ceas atât de important pentru binecredincioșii ortodocși români, frații noștri, și să cuvântăm duhovnicește împreună cu ei: „Doamne, iubit-am bunacuviință a casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Aliluia”.

Întotdeauna admirăm și elogiem după cuviință vasta cultură teologică a Preafericirii Sale și admirabila hărnicie în desfășurarea activităților sale bisericești, activități încununate cu reușite strălucite. Cu Preafericirea Sa ne leagă vechea noastră prietenie personală, curată și sinceră, încercată, dar nezdruncinată, frățească dragoste în Hristos și buna înțelegere. Acest fapt se reflectă direct și pozitiv în legăturile bisericești dintre Patriarhiile noastre.

Participarea în același duh la ospățul duhovnicesc de astăzi constituie încă o dată o dovadă evidentă în acest sens. Suntem încredințați că această legătură în Hristos plină de căldură sufletească, frățească, sinceră, desfășurată la nivelul relațiilor inter­per­sonale și interbisericești va continua pentru totdeauna. Se va reînnoi și se va revitaliza necontenit nu numai spre binele Bisericii Ortodoxe Române și Patriarhiei Ecumenice, dar și spre binele întregii Biserici Ortodoxe.

De altfel, Preafericirea Sa este și locțiitor Honoris Causa al Tronului străvechii Sfintei Mitropolii a Cezareei Capadociei, unde s-au născut mulți sfinți. Aceasta era Mitropolia păstorită de Sfântul Vasile cel Mare, cel între sfinți părinte al nostru, părinte de frunte al Bisericii și mare dascăl al lumii. Desigur, astfel de simțăminte de dragoste și prietenie au toți membrii cinstitei ierarhii a Patriarhiei Române. Aceștia, toți membrii Bisericii și întregul popor român vrednic de a fi numit aici, toți dețin întotdeauna un loc special în inima noastră.

Preafericirea Voastră, astăzi, prin sfințirea Catedralei cu hramul „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat”, Dealul Arsenalului, locul în care se reparau și se depozitau arme, s-a transformat în Dealul păcii și al sfințeniei, în Dealul harului și binecuvântării nu numai pentru București, ci și pentru întreaga Românie.

Marele far duhovnicesc a aprins pe culmea lui noua catedrală și Biserica Patriarhală va străluci până în depărtări lumina lui Hristos și va transmite mesajul speranței și al mântuirii celor de aproape și celor de departe. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l țină până la sfârșitul veacurilor, iar Preafericirea Voastră și cinstita ierarhie din jurul Preafericirii Voastre, sfințitul cler, demnitarii și toți fiii bisericești ai Bisericii Ortodoxe Române să aveți parte de zile îndelungate, sănătate trupească și sufletească, să vă bucurați de lumina acestui far.

Vă rugăm să primiți ca binecuvântare văzută din partea Patriarhiei Ecumenice și a noastră personal pentru noua Catedrală Patriarhală această sfântă icoană zugrăvită cu multă rugăciune, evlavie și dragoste în Sfântul Munte Athos la cererea noastră. Când o veți vedea și vă veți închina înaintea ei să simțiți dragostea fierbinte pe care o nutrim față de Preafericirea Voastră și adresăm rugămintea să vă rugați pentru greu încercata Biserica-mamă a Constantinopolului, pentru Patriarhul Ecumenic și pentru toți cei care împreună cu el ridică și aduc Crucea lui Hristos, așa cum Simon Cirineanul a ridicat-o și a dus-o pe Calea Golgotei.

Fraților, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi! Amin.

 

† Bartolomeu

Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și 
Patriarh Ecumenic

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns