Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a acordat marţi, 2 octombrie, în Salonul Sfinților Români al Reședinței Patriarhale, Crucea Patriarhală părintelui profesor universitar Ștefan Buchiu. Cea mai înaltă distincție acordată clericilor a fost conferită în prezența membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc. Totodată, Preafericirea Sa a anunțat că Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor i-a acordat părintelui Ștefan Buchiu titlul de vicar eparhial onorific.

 

După oferirea gramatei patriarhale și a crucii pectorale, Patriarhul României a anunțat noua misiune la care este chemat părintele profesor Ștefan Buchiu să slujească: „Ți­nând seama de pregătirea teologică temeinică a părintelui profesor doctor Ștefan Buchiu, de bogata sa experiență academică și de vasta activitate pastorală, marţi, 2 octombrie, am propus Perma­nenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor să i se acorde titlul de vicar eparhial onorific, cu atri­buții de consultare și reprezentare în domeniul teologic, edu­cațional și cultural, cooperând cu vicarul eparhial administrativ, cu Sectorul învățământ și activități cu tineretul, cu Sectorul cultural și comunicații media și cu Sectorul teologic-educa­țional al Patriarhiei Române. De aceea, în această ședință a Permanenței Consiliului Național Bisericesc, am dorit să-i conferim și cea mai înaltă distincție: Crucea Patriarhală. Prin aceasta dorim să încurajăm activitatea viitoare a părintelui profesor Ștefan Buchiu și să îi oferim șansa de a continua trei proiecte mari, cu titlul pe care i l-am acordat marți: continuarea demersurilor pentru începerea lucrărilor de modernizare a subsolului Facul­tății de Teologie «Justinian Patriarhul» din București, în care se va organiza specializarea Artă Sacră într-un mod corespunzător; continuarea demersurilor pentru începerea lucrărilor de construire a unei noi biblioteci, deoarece facultatea nu are o bibliotecă propriu-zisă, ci doar spații improvizate pentru bibliotecă; susținerea frumoasei lucrări a extensiei facultății din București în Italia, pentru a-i ajuta pe preoții din diaspora occidentală să se formeze prin deplasarea profesorilor la Roma. Aceste lucrări trebuie continuate, consolidate, valorificate și puse în slujba misiunii Bisericii noastre”.

Părintele profesor emerit Ștefan Buchiu a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru cea mai înaltă distincție acordată clericilor și pentru încrederea cu care l-a învestit în noua funcție onorifică reprezentativă: „Vă mulțumesc pentru binecuvântarea pe care timp de 10 ani și jumătate am primit-o din partea Preafericirii Voastre pentru conducerea Facul­tății de Teologie Ortodoxă din București. Cea mai înaltă distincție pe care mi-ați acordat-o astăzi, Crucea Patriarhală, mă face să mă gândesc la trecutul recent, la anii petrecuți în facultate și activitățile desfășurate. Am fost martorul implicării Preafericirii Voastre directe în înnoirea facultății, atât materială, cât și spirituală. A fost o întreită lucrare pe care ați condus-o cu multă înțelepciune: la clădirea facultății, care s-a restaurat aproape în întregime; la căminul Arhiepiscopiei Bucureștilor, înnoit cu totul și oferit spre cazare în condiții foarte bune studenților noștri; la Paraclisul «Sfânta Ecaterina», care acum arată cu totul înnoit și îmbie pe studenți la rugăciune, practică liturgică și pregătire pentru preoție. Sunt foarte multe lucrări desfășurate cu binecuvântarea, cu sprijinul și cu implicarea directă a Prea­fericirii Voastre”.

În baza acestui titlu de vicar eparhial onorific, părintele profesor Ștefan Buchiu poate reprezenta Arhiepiscopia Bucu­reștilor și Patriarhia Română la întruniri de ordin teologic, educațional și cultural.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter