Creștinii din întreaga lume, în luptă cu pandemia

Întrunire a Sinodului permanent al Partiarhiei Ecumenice, 18 martie

 

Creștinii din întreaga lume sunt în aceste zile (marcate de pandemia cu noul coronavirus, n.red.) în primele rânduri, în orice țară trăiesc, și pun în lucrare credința și fapta bună, așa cum au făcut-o înaintașii noștri în vremuri de epidemie, încă din primele veacuri.

 

Am extras din informațiile ­publicate pe site-urile oficiale ale Bisericilor și din știrile agențiilor de presă câteva date despre modul în care creștinii ortodocși sunt angrenați în lupta cu pandemia, cu speranța că iubirea răstignită a lui Hristos Cel înviat va aduce vindecare și solidaritate între oameni și popoare în fața ­încercărilor la care este supusă acum ­întreaga planetă.

 

„Vom trece prin această perioadă ­ca într-o călătorie prin deșert”

Patriarhia Ecumenică are comunități parohiale și mănăstiri nu doar în Turcia și Grecia, ci în mai multe regiuni ale lumii (Europa, America, Asia, Australia). ­
În mesajul transmis în 19 martie, ­Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, aduce mulțumiri medicilor, cercetătorilor și oamenilor de știință, ­tuturor celor aflați în primele linii ale ­bătăliei cu acest dușman care este noul coronavirus, nevăzut, dar atât de nociv pentru mulți oameni. Subliniază că sunt necesare cooperarea cu autoritățile ­publice din toate statele și respectarea măsurilor de apărare a sănătății oamenilor, însă aceste măsuri drastice nu subminează și nu dăunează credinței noastre. În mesajul său, Patriarhul Ecumenic afirmă: „Credința noastră este o credință vie și nici o împrejurare excepțională nu o poate limita sau suprima. Trebuie doar reduse sau suprimate adunările mari de oameni în această perioadă. Să rămânem în casele noastre, să fim atenți și să-i ­protejăm pe cei de lângă noi și din casele noastre, întăriți de unitatea noastră ­spirituală, fiecare dintre noi să se roage pentru toată omenirea. Vom trece prin această perioadă ca într-o călătorie prin deșert, ca să ajungem în Țara Făgăduinței, când știința, prin harul lui Dumnezeu, va depăși acest virus”.

 

Duminica Ortodoxiei, Patriarhia Ecumenică, 8 martie

 

„Fiți aproape de turma duhovnicească!”

Într-o scrisoare pastorală referitoare la Covid-19, Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, exprimă îngrijorarea, durerea și sprijinul pe care Biserica le nutrește în aceste vremuri de mare încer­care și-i îndeamnă pe fiii săi duhovnicești: „În calitatea noastră de creștini și păstori, nu ne pierdem nădejdea în Dumnezeu. Credem și propovăduim pe Atotputernicul Dumnezeu, Domnul Iubirii și Milostivirii. Există un singur punct pe care eu, ca ­părinte spiritual al vostru, aș vrea să vi-l cer: Fiți aproape de turma duhovnicească, mângâ­iați-i și susțineți-i pe prietenii noștri africani, învățați-i măsuri elementare de igienă și curățenie, deoarece mulți nu au acces la apă potabilă. Și, întrucât situația este gravă, vă recomand să respectați ordinele și deciziile țărilor în care slujiți, pentru ca Sfânta noastră ­Biserică să nu devină cauză de scandal, ci un exemplu de solidaritate socială și iubire”. În Africa, unde credința oamenilor este încercată în fiecare zi de sărăcie, epidemii și lipsa produselor de bază, ierarhii și slujitorii Bisericii îi îndeamnă pe credincioși să se mângâie cu ascultarea slujbelor, predicilor și cuvintelor duhov­nicești la stația de radio a eparhiei, acum, când bisericile sunt închise. ­Mitropolitul Teofil de Kananga (Congo) spune: „Îi ­îndemn să considere această încercare ca pe o cruce, pe care să o poarte cu răbdare, credință și dragoste. Am ­insistat asupra faptului că în Mineiul Bisericii noastre avem martiri, ierarhi, mărturisitori care au fost lipsiți mulți ani de slujbe și de Sfânta Împărtășanie, în exiluri și închisori. Dar, după cuvintele Sfântului Paisie Aghioritul, după norii negri va străluci lumina soarelui dumnezeiesc”.

După consultarea cu ierarhii din ­Sfântul Sinod al Patriarhiei Antiohiei, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea a transmis păstoriților săi hotărâri clare privind comportamentul în timp de pandemie: respectarea tuturor instrucțiunilor și măsurilor generale de prevenție sanitară anunțate de stat și de organizațiile interna­ționale competente; anularea ­tuturor întrunirilor, publice sau private; anularea activităților precum: festivaluri, excursii, manifestări, expo­ziții și concursuri; favorizarea posibilității de difuzare a ­slujbelor cotidiene pe site-urile web ale ­parohiilor. Pentru a nu priva credincioșii de Sfânta Împărtășanie, bolnavii, vârstnicii și cei aflați în situații dificile vor fi cuminecați individual, în condiții de ­maximă siguranță medicală.

 

Duminica Ortodoxiei, Ierusalim, 8 martie

 

Lumina Învierii va străluci peste toată lumea

În „Declarația comună a celor trei ­responsabili ai comunităților creștine de la Sfântul Mormânt” se face apel la respectarea instrucțiunilor medicale și administrative și se afirmă: „Sfântul Mormânt este locul suprem al speranței. Spe­ranța că credința va birui îndoiala, că lumina va învinge întunericul și că viața va triumfa asupra morții. De la acest loc sfânt și în această perioadă de pregătire spirituală pentru Sfintele Paști și în fața acestei crize mondiale, alăturăm rugăciunile noastre la ale credincioșilor tuturor religiilor, cerând încetarea pandemiei”. Patriarhul Teofil al III-lea a donat pachete cu alimente și a susținut cu importante sume de bani unități spitalicești din jurisdicția sa.

 

Țările majoritar ortodoxe și responsabilitatea pentru sănătatea oamenilor

În țările cu populație majoritar ortodoxă, Bisericile și-au adaptat cultul public și slujirea social-caritativă la situația de criză și la evoluția fenomenelor. Bisericile sunt alături de autoritățile civile și își aduc contribuția la alinarea suferințelor, prin rugăciune și fapte de milostenie. ­Într-un document aprobat de Sfântul ­Sinod al ­Bisericii Ortodoxe Ruse la 17 martie 2020, ținând cont de Tradiția canonică și liturgică, sunt formulate 22 de directive pentru parohii, metocuri și mănăstiri referitoare la împăr­tășirea cu Sfintele Taine, la săvârșirea Tainei ­Botezului și a Mirungerii și a Tainei Sfântului Maslu. Slujitorii și angajații unităților bisericești sunt îndemnați să fie atenți la starea lor de ­sănătate și să arate responsabilitate. În caz de indis­poziție, să-l informeze imediat pe conducătorul unității respective și să se adreseze serviciilor medicale ­specializate. În finalul documentului se solicită clericilor să explice credin­cioșilor că aplicarea acestor directive și restricții trebuie să fie considerată împlinirea ­cuvântului Mântuitorului Hristos: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău” ­(Matei 4, 7).

În Grecia, autoritățile au impus ­măsuri drastice, iar Biserica se adaptează la acestea, deși dorul de viață liturgică este greu de potolit. Călugării de la ­Sfântul Munte Athos fac privegheri ­pentru izbăvirea de boli molipsitoare și pentru chemarea milei lui Dumnezeu asupra oamenilor. În Bulgaria, Serbia, Georgia, Ucraina, Belarus, măsurile treptate luate de autorități sunt însușite și de comunitățile bisericești, ca datorie față de apărarea sănătății oamenilor în timp de pandemie.

Creștinii ortodocși de diferite naționalități din diasporă se aliniază, de asemenea, restric­țiilor privind adunările în grupuri și adoptă măsurile de protecție și izolare impuse de autoritățile civile și medicale, cu speranța că vom putea fi iarăși împreună în sfintele locașuri de închinare.

 

Sfântul Munte Athos

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns