La Palatul Patriarhiei, în Sala „Consilium”, s-a desfășurat marți, 31 ianuarie, ședința de constituire a Comisiei de Pictură Bisericească. Această şedinţă a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

Comisia de Pictură Bisericească își desfășoară activitatea la Patriarhia Română, iar președintele acesteia este Patriarhul României. În noua sa formulă, Comisia de Pictură Bisericească este compusă din șapte membri, cu atribuții specifice, numiți prin Decizie Patriarhală, pe o perioadă de patru ani. Noii membri ai comisiei sunt: pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, pentru probleme de teologie dogmatică; ­Ștefan Cătălin Ionescu-Berechet, istoria artei; Dan Mihai Ivanovici, pictor bisericesc, categoria I, restaurator; Daniel Codrescu, pictor bisericesc frescă și mozaic, categoria a II-a, restaurator; pr. Petre Brașoveanu, pictor bisericesc; Alexandru Nicolau, pictor bisericesc, categoria a II-a, și Cătălin Palamariu, restaurator, pictor bisericesc.

„Gândul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a înnoi Comisia de Pictură Bisericească, prin promovarea unor specialiști tineri, este un gând foarte vechi, însă el s-a realizat acum și este un lucru foarte îmbucurător. Așa cum știți, în ultimele două decenii, în țara noastră s-au construit foarte multe locașuri de cult. Unele au fost deja îmbrăcate în haina picturii, însă majoritatea dintre ele așteaptă să fie pictate. Astfel, era nevoie de o comisie tânără, capabilă să se deplaseze și pe teren, pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române. Era nevoie de o comisie care să fie animată de valorile pe care le propovăduiește Biserica noastră: onestitatea și dorința de a promova artiști cu adevărat talentați, într-un ritm firesc”, a precizat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Între atribuțiile Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române amintim: supraveghează și controlează modul de aplicare a prevederilor statutare și regulamentare bisericești, a hotărârilor organismelor centrale bise­ricești și ale Patriarhului României, privind păstrarea unității dogmatice, artistice și de execuție a lucrărilor de artă bisericească în Biserica Ortodoxă Română; aplică hotărârile Sfântului Sinod referitoare la arta bisericească și supraveghează din punct de vedere dogmatic-liturgic, artistic și tehnic realizarea lucrărilor de pictură bisericească ortodoxă; pregătește și autorizează spe­cialiști în arta bisericească, de credință ortodoxă, cu drept de lucru în bisericile ortodoxe și în edificiile de patrimoniu ortodox; pregătește și autorizează specialiști restauratori, de credință creștin-ortodoxă, atestați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, pentru a obține drept de lucru în bisericile ortodoxe și în edificiile de patrimoniu ortodox, indiferent de sursa de finan­țare (publică sau privată).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter