Consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureştilor

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc miercuri, 11 septembrie 2019, consfătuirea cu inspectorii și profesorii de religie de la unitățile de învăță­mânt din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea a fost prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care ­a rostit un cuvânt adresat profesorilor de religie. La eveniment au participat și repre­zentanți din cadrul Ministerului Educației Naționale.

 

Cuvântul Preafericirii Sale a fost urmat de un mesaj din partea ministrului educației naționale, Daniel Breaz, transmis de Ionel Florian Lixandru, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale. „Ora de religie constituie o oportunitate pentru școală de a exprima în fapt educația spirituală și formarea caracterului, aspecte ce contribuie la modelarea personalității elevilor, în special la dezvoltarea lor ca și cetățeni ai societății actuale. Dezvoltarea socio-afectivă și moral-spirituală a elevilor este o temă educațională de mare interes, de la modul în care sunt formulate com­petențele și obiectivele educa­ționale în aceste domenii de dezvoltare, continuând cu aspecte de conținut, aspecte legate de metodologiile de predare sau cele privind evaluarea. Calea cea mai eficientă de a face ora de religie parte din educaţia tinerilor este modul în care dumneavoastră o predaţi, modul în care interacţionaţi cu elevii, modul în care îi sprijiniţi în înţelegerea temelor şi conţinuturilor specifice acestei discipline, dar mai ales prin felul în care îi veţi încuraja să pună în practică, prin comportamentul lor în viaţa de zi cu zi, cele învăţate în cadrul orelor pe care le susţineţi”, se precizează în mesajul ministrului educaţiei naţionale.

Un mesaj a fost adresat și de Ioana Mihaela Neacșu, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. „Relația dintre Școală și Biserică este una de tradiție în societatea românească. Să ne amintim că primele școli s-au înființat pe lângă biserici și în ziua de astăzi această relație este una indispensabilă. Ca profesori de religie sunteți aceia care puteți crea acest liant. Dumneavoastră sunteți cei care sădiți în mințile și în sufletele copiilor noștri nu doar credința. Ora de educație religioasă nu se adresează doar intelectului copiilor noștri, se adresează, în primul rând, sufletelor acestora. Este singura disciplină din curriculumul nostru care se preocupă și de educația morală și spirituală a copiilor, direcționându-le într-un sens pozitiv comportamentele”, a spus inspectorul școlar general Ioana Mihaela Neacșu.

De asemenea, au urmat mesaje și din partea inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Gabriela Maria Ilisie, precum și din partea inspectorului școlar general al jude­țului Prahova, Oprea-Nicolae Angelescu.

Sesiunea a continuat cu referatul „Limbaj, comunicare și comuniune în cadrul orei de religie”, susținut de Vasile Timiș, inspector general pentru religie în cadrul Ministerului Educației Naționale, care a evidențiat faptul că activitatea profesorilor de religie este una care implică tot mai multe şi variate aspecte. „Ora de religie este un dar, este o binecuvântare și, ca orice dar, trebuie prețuit și cred că aceste consfătuiri se vor, într-o manieră foarte onestă și pragmatică, a fi susținute și organizate pentru a învăța unii de la alții. Putem să vedem în contextul acestei consfătuiri cum gândesc tinerii cu privire la divinitate și care este forma de religiozitate pe care o caută. Profesorii de religie cred că aveți și demnitatea, dar și obligația să spuneți că elevii nu sunt împotriva religiei, ci dimpotrivă, au căutările lor. (…) Atunci când vorbim de educația religioasă și căutări, ele sunt o constantă a ființei umane. Sigur, depinde de noi cum răspundem și depinde și de felul în care societatea răspunde căutărilor tinerilor. Îndrăznesc să spun că elevii și părinții lor caută cu plăcere ora de religie, dar îndrăznesc să spun că profesorii de religie nu au făcut eforturi puține pentru ca aceste lucruri să se întâmple”, a explicat inspectorul școlar general Vasile Timiș.

Au urmat referatul „Activități extracurriculare specifice orei de religie” susținut de Cristian Alexa, inspector școlar de specialitate la disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, și prezentarea „Mișca­rea personalului didactic în anul școlar 2019-2020: actualități și perspective”, susținută de inspectorul școlar de specialitate la disciplina religie în cadrul ISJ Ilfov, Vasile Bogus, care a prezentat informațiile cu privire la mișcarea personalului didactic din perspectiva legislației actuale, cu aplecare asupra categoriilor de personal didactic angajate în sistemul de învățământ preuniversitar şi a modului în care ele să ocupe catedrele sau posturile şi orele vacante.

Prima sesiune s-a încheiat cu prezentarea „Perfecționarea cadrelor didactice și formarea continuă la disciplina religie”, susți­nută de pr. Mihail-Sorin Spătaru, inspector școlar de specialitate la disciplina religie în cadrul ISJ Prahova.

Consfătuirea profesorilor de religie a continuat cu sesiunea a doua de lucru, care a fost condusă de părintele conf. dr. David Pestroiu, consilier la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cadrul sesiunii au fost dezbătute probleme curente privind predarea religiei, cu participarea inspectorilor, metodiștilor și profesorilor de religie.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns