La Cluj-Napoca a avut loc, în perioada 31 martie – 1 aprilie, Congresul Național de Istorie a Presei din România, ediția a X-a, cu tema „Tradiții ale presei religioase din Româ­nia”, ma­nifes­tare organizată de Aso­cia­ția Română de Istorie a Presei (ARIP), Universitatea „Ba­beș-Bo­lyai” din Cluj-Napoca, Mitropolia Clujului, Ma­ra­mu­reșului și Sălajului și Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla.

După conferințele inaugurale sus­ținute în Aula Magna a Universității clujene, au urmat, la sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, dezbaterile pe secțiuni, la care au participat peste 70 de repre­zentanți ai unor universități din România și din Republica Moldova, institute de cercetare, organe de presă, organizații religioase etc. Au fost prezentate comunicări despre istoria presei, contri­bu­ția unor per­sonalități la dezvoltarea presei religioase, presa eclesiastică, particu­larități culturale și politice ale presei religioase, limbajul presei religioase, presa religioasă și mediul on-line etc.

Părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul Publi­cațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române, a prezentat comunicarea „«Ziarul Lumina» – un cotidian bisericesc deschis către actualitatea socială”.

După dezbaterile pe sec­țiuni, ARIP a stabilit ca Aradul să găz­duiască ediția din 2018 a Con­gresului Național de Istorie a Presei. Cu această ocazie, pr. Florin Cătălin Ghiț a prezentat revista „Tabor” întemeiată de Mitropolitul Bartolomeu Anania și editată de Mitropolia Clujului, Mara­mu­reșului și Sălajului, publicație care a împlinit 10 ani de a­pa­riție. Apoi, par­ti­ci­panții la congres au prezentat cărțile de istorie a presei editate recent. În ultima zi a manifestării, parti­ci­panții au avut posibilitatea de a vizita Mănăstirea Nicula din județul Cluj și Mănăstirea Rohia din județul Mara­mureș. Comunicările prezentate în cadrul congresului vor fi publicate într-un volum colectiv, editat de ARIP.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter