Congrese eparhiale în SUA și Canada

Clerici și credincioși din parohiile Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii s-au întrunit în perioada 29
iunie – 1 iulie la Chicago, SUA, în cadrul celei de-a 82-a ediții a Congresului arhiepiscopiei. Invitat a fost IPS Părinte Irineu,
Arhiepiscopul Alba Iuliei.
În aceeași perioadă, s-au desfășurat la Windsor, Canada, lucrările celei de-a doua ediții a Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Invitat a fost IPS Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite 
ale Americii

Lucrările Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii au debutat vineri, 29 iunie, la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago, statul american Illinois, cu să­vârșirea Sfintei Liturghii, urma­tă de slujba de Te Deum și slujba Parastasului. Sfintele slujbe au fost săvârșite de IPS Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, împreună cu IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Au participat clerici și credincioși din parohiile arhiepiscopiei. La finalul Liturghiei, potrivit site-ului Arhiepiscopiei Alba Iuliei, reintregirea.ro, Înalt­prea­sfințitul Părinte Irineu a vorbit despre parcursul istoric al românilor spre devenirea lor ca popor.

În după-amiaza zilei de 29 iunie, lucrările Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii au fost deschise prin cuvântul de binecuvântare al IPS Părinte Mitropolit Nicolae, fiind urmat de cuvântul IPS Părinte Arhiepiscop Irineu, intitulat „Marea Unire din 1918, eveniment sublim al istoriei românești. Bucurie, biruință și responsabilitate”.

Lucrările congresului au continuat sâmbătă, 30 iunie, cu prezentarea unui cuvânt duhovnicesc al Înaltprea­sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu despre slujirea sfântă a preoției și despre provocări pastoral-misionare la care Biserica este chemată să ofere răspunsuri.

În cadrul lucrărilor congresului, delegații parohiilor și ai organizațiilor auxiliare AROLA (Asociația Ortodoxă Română a Doamnelor din America) și ROYA (Tinerii Ortodocși Români din America) au prezentat bilanțul acti­ vităților dedicate omagierii unității de credință și de neam, precum și comemorării făuritorilor Marii Uniri de la 1918.

Lucrările congresului s-au încheiat dumi­nică, 1 iulie, în Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago, unde cei doi ierarhi au coliturghisit. La finalul sfintei și dumne­zeieștii slujbe, Arhiepiscopul de Alba Iulia a precizat: „Împotrivindu-ne diavolului și manevrelor lui perfide, noi putem contribui mult la vindecarea marelui flagel al secularismului, care a adus în lume boala imoralității, egoismul nestăpânit, hedonismul, apostazia și idolatria. […] Degeaba există civilizație și progres, dacă nu stârpim răul din sufletele noastre și dacă nu avem busola călăuzitoare a credinței. Îi mulțumesc Înalt­preasfin­țitului Părinte Mitropolit Nicolae că m-a invitat să vin la congresul bisericesc al eparhiei, să vin din nou pe pământul Americii, unde Ortodoxia românească arde ca o torță, ca o flacără, răspândind lumina Adevărului evanghelic și căldura Harului divin sfințitor. Sunt impresionat de bogata activitate pastorală și misionară care se desfășoară în parohiile acestei arhiepiscopii. […] Îndrep­tându-mă spre toți care sunteți prezenți la Dumnezeiasca Liturghie, vă îndemn să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața personală și familială, să dați dovadă de o credință dinamică, lucrătoare prin iubire, și să iubiți mult ­neamul românesc, valorile noastre etnice și trecutul nostru glorios, căci, așa cum spunea marele poet național Mihai Eminescu, «patriotismul nu înseamnă numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci mai ales iubirea trecutului nostru, fără de care nu este adevărată iubire de țară»”, informează site-ul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, reintregirea.ro.

 

 

Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei

Clericii și delegații mireni ai parohiilor din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei s-au întrunit în perioada 29 iunie – 1 iulie la Catedrala ortodoxă română „Sfântul Gheorghe” din Windsor, Ontario (Canada), cu prilejul celei de-a doua ediții a Congresului episcopiei. Invitat a fost IPS Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Lucrările Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Cana­dei au fost precedate de ședința Consiliului eparhial, care a avut loc joi, 28 iunie.

În prima zi a întâlnirii, vineri, 29 iunie, au fost săvârșite Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum de către IPS Părinte Mitropolit Laurențiu și PS Părinte Episcop Ioan Casian, al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, încon­jurați de soborul de preoți și diaconi. Înainte de începerea lucrărilor congresului, IPS Părinte Mitropolit Lauren­țiu a susținut în cadrul unei conferințe pastorale prelegerea intitulată „Unitatea de credință și neam. Centenarul Marii Uniri”. Înaltpreasfinția Sa a reliefat legăturile bisericești din Țara Românească și Moldova cu Transilvania; tipărirea cărților bisericești și circulația lor; cultivarea unității de credință și neam prin slujirea cultică; jertfelnicia slujitorilor Bisericii în mărturisirea unității de credință și neam; reprezentarea Bisericii în actul Unirii din 1918, reliefând și rolul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, în făurirea Marii Uniri. „În societatea noastră de acum, care se află într-un proces profund de secularizare, iar valorile spirituale sunt marginalizate sau chiar dispre­țuite, noi, cei de astăzi, avem datoria sfântă de a păstra şi cultiva, prin credință, cultură și educație, darul unităţii naţionale, obţinut cu multe jertfe şi eforturi spirituale şi materiale pentru binele ţării şi al românilor de pretutindeni. Unitatea de credință și neam constituie moștenirea sfântă pe care am primit-o de la vrednicii noștri înaintași, pe care cu multă cinstire îi comemorăm în acest an. Cu deplină responsabilitate, acest dar, al unității și al dreptei credințe, trebuie să-l predăm mai departe urmașilor noștri, copiilor noștri”, a precizat IPS Părinte Mitropolit Laurențiu.

După rostirea cuvântului de deschidere a congresului de către Părintele Episcop Ioan Casian, au fost prezentate proce­sul-verbal al Congresului din anul 2017, rapoartele chiriarhului, ale preoților vicari, protoierei, secretar, inspector, ale repre­zentanților organismelor auxiliare AROLA și ROYA, rapoartele financiare pe anul 2017-2018, respectiv bugetul pe anul 2018-2019. Prima zi a congresului s-a încheiat cu întrunirea pastorală a preoților din parohiile episcopiei. A doua zi, sâmbătă, 30 iunie, au fost prezentate aspecte privind implementarea programelor cultural-misionare, filantropice și administrativ-organizatorice; au fost analizate situa­țiile parohiilor în ceea ce privește conformitatea lor cu noul Statut al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei; au fost numiți membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului mitropolitan și ai celui eparhial.

După încheierea lucrărilor congresului, evenimentele au continuat duminică, 1 iulie, cu slujba de resfințire a Catedralei „Sfântul Gheorghe” din Windsor de către cei doi ierarhi, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns