Congres de medicină și spiritualitate creștină la München

În perioada 16-18 noiembrie, la München, Germania, s-a desfăşurat prima ediție a Congresului de medicină și spiritualitate creștină, organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, în colaborare cu Centrul de cercetare în medicină și spiritualitate – Spitalul Pro­vidența din Iași, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Congresul a reunit 80 de parti­cipanți, mulți dintre ei medici, cercetători, asistenți sau doctoranzi angajați în aria medicinei sau în domenii conexe, din Germania, Elveția, Franța și România, se arată pe site-ul mitropolia-ro.de.
Au fost susținute nouă prelegeri și o conferință, în care au fost abordate diverse teme situate la confluența dintre medicină și spiritualitatea creștină.

 

Lucrările primului Congres de medicină și spiritualitate creștină au reprezentat un excelent prilej de evidențiere a poten­țialului imens pe care îl procură astăzi apropierea dintre științele medicale și spiritualitatea creștină. Trei dintre prelegeri au vizat valențele terapeutice ale vieții spirituale în îngrijirile paliative și relația dintre medic, pacient și preot în îngrijirea bolnavului aflat în stadiul terminal. Patru intervenții au vizat câteva din provocările existente astăzi în aria bioeticii, diversele reglementări stipulate în protocoalele medicale aflate în vigoare în țările europene, precum și dilemele etice întâlnite în mod obișnuit în actul medical. Cea de-a treia direcție de lucru a vizat înțelesurile edificatoare care se întrevăd la întâlnirea dintre științele medicale și spiritualitatea creștină.

Aşa cum s-a specificat în comunicatul emis de organizatori la finalul evenimentului, există importante contribuții de pe urma acestei apropieri, în privința unei relații mai adecvate între medic și pacient, o abordare integrativă a sănătății, care să acorde o atenție cuvenită tuturor aspectelor vieții şi, prin acestea, o perspectivă mai cuprinzătoare asupra actului medical. În același timp, dialogul dintre medicină și spiritualitatea creștină poate oferi înțele­suri edificatoare privitoare la persoana umană și la viața ei, în câmpul provocărilor apărute în aria bioeticii și a biotehnologiilor, care să reafirme prevalența vieții și a persoanei umane în contextul actual, marcat de provocările, poten­țialitățile și pericolele noilor tehnologii (biotehnologii, ingineria genetică, biologia sintetică). Dialogul dintre medicină și spiritualitatea creștină poate reprezenta o imensă oportunitate pentru structurarea unor politici de prevenție care să cultive deopotrivă viața sănătoasă și practicarea virtuților, comportamentele dezirabile, altruismul, generozitatea și voluntariatul.

Spiritualitatea creștină afirmă, prin viețile sfinților, și medicina recentă confirmă prin numeroase cercetări că viața deschisă spre semeni, înfrumusețată de virtuți și luminată de un sens mai înalt, reprezintă un cadru excelent de organizare interioară și o sursă de inspirație pentru comportamente sanogene. Viața luminată de credință, practicile specifice spiri­tualității creștine în special, promovează conduite și maniere de acțiune sănătoase, la nivel personal, familial și comunitar. Întâlnirea s-a constituit într-un argument pentru dezvoltarea dialogului și unor colaborări viitoare care să adâncească și să promoveze convergența dintre sănătate și spiritualitatea creștină, pentru edificarea vieții personale, familiale și comunitare.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns