Conferință pastoral-misionară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei au debutat luni, 6 iunie 2022, lucrările Confe­rinței pastoral-misionare semestriale a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. La întâlnirea prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au participat clerici din cele șase protopopiate ale Capitalei, din județul Ilfov, preoți de caritate, din instituțiile de învățământ, de la cimitirele de stat, precum și din cadrul MAI și MApN. Patriarhul României a rostit cuvântul intitulat „2022 – Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”. Ziua următoare, tot la Palatul Patriarhiei, s-au întrunit clericii din protopopiatele județului Prahova.

 

Conferința pastoral-misionară a fost precedată de Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, săvârșite în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, Paraclis Patriarhal, de Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În continuare, clericii au mers la Palatul Patriarhiei, unde au participat la lucrările conferinței. Sesiunea a fost deschisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a rostit un cuvânt introductiv în care a subliniat că rugăciunea este lucrarea cea dintâi a Bisericii, iar forma cea mai înaltă a rugăciunii Bisericii este Sfânta Liturghie: „În Sfânta Liturghie se vede că Biserica este conștiin­ța creației, pentru că mulțu­mește lui Dumnezeu nu doar pentru Biserică și activitățile sale, ci pentru toate cele create de Dumnezeu și se roagă pentru mântuirea lumii întregi. Trebuie remarcat faptul că Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, Se defi­nește ca fiind făcătorul cerului și al pământului. De aceea, trebuie să afirmăm dimensiunea cosmică a rugăciunii ortodoxe și apoi să învățăm diversitatea formelor de rugăciune în Biserică”.

De asemenea, Preafericirea Sa a amintit că anul acesta comemorăm trei sfinți isihaști, mari dascăli ai rugăciunii neîncetate. „Avem o șansă mare să aprofundăm ceea ce ei au învățat despre rugăciune. În volumul al șaptelea din Filocalie avem scrieri ale Sfinţilor Grigorie Sinaitul și Grigorie Palama, despre rugăciunea minții, a inimii sau a lui Iisus. Ei au fost mari înnoitori ai vieții duhov­nicești. Isihasmul are rădăcina în cuvintele Mântuitorului, Care a zis: «Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu» (Matei 5, 8). Această fericire este baza isihasmului și a vieții creștine, în general. Cură­țirea inimii este scopul principal al celor care se roagă, fie că sunt ­monahi, fie că sunt mireni. Aceasta ­presupune și o priveghere, o pază a minții și a inimii, o priveghere asupra gândurilor și asupra simțirilor. Inimii curate i Se descoperă Dumnezeu. De aceea, rugăciunea minții sau a inimii înseamnă rugăciunea cu atenție și simțire totală. Sfântul Grigorie Palama spune că atunci când omul se roagă, activitatea nu este a lui, singur, ci în rugăciune lucrează și Dumnezeu, Care trimite harul iubirii Sale milostive în inima celui care se roagă. Rugăciunea nu este o lucrare pur omenească, ci este o conlucrare a sufletului cu Dumnezeu. De aceea, Sfinții Pă­rinți, mari rugători, care s-au învrednicit să vadă pentru scurt timp în viața pământească lumina neînserată a slavei Împărăției cerurilor, sunt sfinții isihaști. (…) Am insistat asupra faptului că pomenirea Sfinților Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț este doar un prilej pentru a reflecta și asupra vieții și activității sfinților isihaști de pe teritoriul țării noastre”, a reliefat Întâistătătorul Bisericii noastre.

Apoi, Preafericitul Părinte Daniel a rostit cuvântul intitulat „2022 – Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”, iar în continuare a avut loc prezentarea unor referate, sub formă de rezumat, de către trei cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Primul referent al conferinței a fost diac. conf. dr. Alexandru Mihăilă, care a prezentat tema „Rugăciunea publică de pocăință în Vechiul Testament”, urmat de pr. lect. dr. Mihai Burlacu, cu referatul intitulat „Rugăciunea în lumina comuniunii cu Dumnezeu”. Ultima temă a confe­rinței, „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului – rodul rugăciunii minții în viața crești­nilor”, a fost susținută de pr. conf. dr. Gheorghe Holbea. Variantele integrale vor fi publicate în revista „Glasul Bisericii”, a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

La finalul conferinței, o parte din preoții participanți au prezentat activitățile educaționale, culturale și catehetice desfășurate în parohii în contextul Anului omagial şi comemorativ 2022.

Marți, 7 iunie, tot în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, a avut loc cea de-a doua sesiune a conferinței semestriale pastoral-misionare a slujitorilor Sfintelor Altare din Arhiepiscopia Bucureștilor cu clericii din cele cinci protopopiate ale județului Prahova. Lucrările au fost prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel după ce clericii prahoveni au participat la Sfânta Liturghie şi la slujba de Te Deum oficiate de Prea­sfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, în Catedrala „Sfântul Spiridon”-Nou, Paraclis Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La Palatul Patriarhiei, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a deschis lucrările conferinței, adresând un mesaj de bun venit preoților participanți, și a dat citire cuvântului intitulat „2022 – Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”. În continuare, aceleaşi cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, ca şi în ziua precedentă, au prezentat cele trei referate care au tratat aspecte privind rugăciunea în viața creștinilor la nivel comunitar și individual.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut aprecieri la adresa celor trei expuneri, subliniind aspecte privind importanța tradiției isihaste în istoria monahismului din țara noastră.

Fiecare cleric a primit la finalul celor două sesiuni ale conferinţei, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumele: Sfântul Ioan Scărarul, „Scara” (Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2020) și Adrian Lemeni, „Tehnicizarea inumană a vieții” (Editura BASILICA, 2022).