Peste 300 de specialişti în arta bisericească din întreaga ţară au participat în zilele de 12 şi 13 mai la Conferinţa naţională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească“, organizată de Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei Române cu scopul de a crea un spaţiu interdisciplinar, care să valorizeze contribuţiile şi experienţele participanţilor şi să le pună în dezbatere.

Întrunirea a fost deschisă, în Aula „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, preşedintele Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei Române, care a rostit cuvântul intitulat „Continuitate şi noutate în arta religioasă“, subiect care a reprezentat tema celei de-a IV-a ediţii a conferinţei naţionale.

De asemenea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că pictorii au menirea să transmită arta adevărată care dăruieşte bucurie curată, şi anume arta bisericească sau sacră, care are vocaţia trans-
miterii bucuriei Învierii lui Hristos. De aceea, pictorii, în calitate de misionari sau vestitori ai bucuriei Învierii lui Hristos prin reprezentarea dimensiunii pascale în fresce şi icoane, se detaşează de arta religioasă în general, marcată de dolorism.

Ca şi la ediţiile precedente, au avut loc mai multe sesiuni de comunicări şi dezbateri dedicate temei „Continuitate şi noutate în arta religioasă“, iar participanţi au fost pictori şi restauratori bisericeşti, stagiari, ucenici, studenţi de la facultăţile de artă sacră şi de la universităţile de arte din ţară.

Înainte de debutul primei sesiuni de comunicări, a avut loc vernisajul expoziţiei „Continuitate şi noutate în arta religioasă“, în cadrul căreia pictori şi restauratori bisericeşti au prezentat pe simeze postere cu lucrările realizate în şantierele de pictură din întreaga ţară. După vernisaj, au fost lansate şi două volume: „Pro Patrimonio. Studii de artă veche românească“, o culegere de articole şi studii pe care istoricul de artă prof. Victor Simion, consilier consultant al Patriarhiei Române, le-a publicat într-un interval de 35 de ani în diferite reviste laice şi „Dicționarul de conservare-restaurare a patrimoniului bisericesc“, realizat de pr. Viorel Barbu, Diana Barbu şi Gabriela Ştefăniţă, coordonatoarea lucrării.

În cadrul sesiunilor din 13 mai au fost prezentate prelegeri despre pictura biseri-
cească de la Mănăstirea Tismana, icoanele împărăteşti din Transilvania, cu studiu de caz secolele XVI şi ­XVIII, reprezentările Sfintei Treimi în istorie, extragerea şi replantarea picturii murale în timpul operaţiilor de consolidare structurală, restaurarea hrisovului Mănăstirii Cernica. „Orice întâlnire şi orice dialog sunt benefice. Au fost atinse multe probleme, altele au rămas suspendate, însă cred că ar fi bune chiar mai multe discuţii despre iconografie, în special despre reprezentarea iconografică a Sfintei Treimi“, a precizat Gabriel Toma Chituc, pictor autorizat categoria a III-a provizorie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter