Centrul de Studii Teologice-Isto­rice și de Prognoză Pasto­ral-Misionară al Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în cadrul unui proiect desfășurat în parteneriat cu Centrul Municipal de Cultură Arad, a găzduit, pe 3 iunie, o nouă conferință teologică pusă sub genericul „Patriarhul Iustin Moisescu, promotor al dialogului ecumenic”.

În deschiderea manifestării, la care a participat și Înalt­preasfințitul Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, după
salutul adresat de către pr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facul­tății de Teologie din Arad, au fost evocate două noi apariții editoriale ale Patriarhiei Române. Pr. prof. Viorel Ioniță, în calitate de coordonator, a prezentat primul volum al manualului de istorie bisericească universală, evidențiind beneficiile și impor­tanța proiectelor editoriale de acest gen, inițiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Pr. prof. Ștefan Buchiu a prezentat alte două apariții publicistice: Dicționarul de Teologie Ortodoxă și primul volum al manualului de teologie dogmatică ortodoxă, și a subliniat că „apa­riția dicțio­narului este rodul bunei conlucrări între facultățile de teologie ortodoxă din Bu­curești și Arad, la care s-au adăugat, pe parcurs, și alți reprezentanți ai școlilor teologice din Patriarhia Română”.

Cea de-a doua carte, volumul de teologie dogmatică, cuprinde cinci autori, doi dintre aceștia fiind cadre didactice la Arad. Într-o scurtă prezentare, pr. prof. Ștefan Buchiu a arătat că această carte este „o dogmatică vie, care încearcă să fie de ajutor unui public cât mai larg: teologi, profesori, jurnaliști, precum și altora care doresc să cunoască diferitele aspecte ale teologiei ortodoxe”.

După salutul reprezentaților conducerii Universității, a urmat prezentarea referatelor de către conferențiarii invitați: Prea­sfințitul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, conf. dr. Emilian Crișanul, Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Craiova: „Patriarhul Iustin Moisescu – teolog și ctitor al Bisericii luptătoare”; pr. prof. dr. Viorel Ioniță, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din București: „Patriarhul Iustin Moisescu – reprezentantul Bisericii noastre în cadrul CEB și CBE, informații inedite din arhivele CEB de la Geneva”; pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București: „Contribuții teologice ale pr. prof. univ. dr. Dumitru Popescu în timpul arhipăstoririi Patriarhului Iustin Moisescu”; pr. prof. dr. Valer Bel, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca: „Concepția Patriarhului Iustin Moisescu despre Biserica locală”; pr. prof. dr. Ioan Tulcan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad: „Aspecte esențiale ale dialogului inter­creștin în viziunea Patriarhului Iustin Moisescu”.

La finalul acestor disertații, Înalt­preasfințitul Arhiepiscop Timotei a evocat câteva momente istorice care au conturat personalitatea Patriarhului Iustin
Moisescu.

În cursul după-amiezii, pr. prof. dr. Viorel Ioniță a prezentat, în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, o conferință intitulată: „Bisericile Ortodoxe după Sinodul din Creta”.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter