Conferință dedicată artei bisericești la Palatul Patriarhiei

În Aula Magna ­„Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei au avut loc, în zilele de 14 şi 15 noiembrie, lucrările Conferinței Națio­nale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, organizată de Patriarhia Română prin Sectorul cultură pictură și restaurare, Comisia de pictură bise­ricească, în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte. Tema conferinței, care în acest an a ajuns la a IX-a ediție, s-a intitulat „Lumina isihastă în arta bisericească. Slava lui Hristos pe Muntele Tabor și aureola sfinților”.

Conferinţa a debutat marţi, 14 noiembrie, cu sesiunea de deschidere în cadrul căreia Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul „Slava Împă­răției cerurilor este vederea profetică a iconografiei ortodoxe”. Au urmat cuvintele rostite de acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, de Florinel Frunză, director cu atribuții de secretar de stat pentru culte, precum și de Valeria Oana Zaharia, manager interimar al Institutului Na­țional al Patrimoniului. Cu toții au felicitat Patriarhia Română pentru organizarea unei astfel de conferințe, sub­liniind impor­tanța întâlnirii unui mare număr de specialiști în arta bisericească și a dezbaterii unei teme consacrate Anului omagial și comemorativ 2022.

În continuare a fost lansat volumul „Norme și îndrumări unitare în iconografie și restaurarea patrimoniului bisericesc”, care a fost prezentat de părintele asist. dr. Silviu Tudose, moderatorul sesiunii de deschidere a conferinței. Volumul, apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române, reu­nește lucrările științifice prezentate la ediția de anul trecut a confe­rinței, unele dintre acestea fiind expuse într-o formă extinsă. În după-amiaza aceleiaşi zile s-a desfăşurat secțiunea 1, Pictură bisericească, a cărei temă s-a intitulat „Tra­diție și înnoire în pictura bisericească”, sec­țiune moderată de asist. dr. Cristina Cojocaru. La finalul acestei secțiuni a avut loc o sesiune de dezbateri tematice moderată de Alexandru ­Nicolau, pictor bisericesc.

Conferinţa a continuat marți, 15 noiembrie, cu sus­ți­nerea lucrărilor în cadrul celorlalte două secțiuni, dedicate restaurării și arhitecturii bisericești, având temele „Restaurarea patrimoniului religios: dezbateri, norme, dimensiune litur­gică”, moderată de Cătălin Palamariu, restaurator și pictor bisericesc, și „Lăcașul de cult ortodox – loc al ­întâlnirii dintre teologie și artă”, moderată de lect. dr. Ștefan Ionescu-Berechet.