Cinstire adusă Apostolului românilor la Catedrala Națională

La Catedrala Mântuirii Neamului s-a sărbătorit vineri, 30 noiembrie, pentru prima dată, cel de-al doilea hram, „Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României”. Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu acest prilej de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor de 34 de ierarhi români și străini.

 

Credincioși bucureșteni, dar și din întreaga țară au participat la slujba săvârșită în Catedrala Națională, au adus cinstire Sfântului Apostol Andrei și au primit binecuvântarea Patriarhului Ierusalimului și a Patriarhului României. Unii dintre aceștia au purtat costume populare românești și steaguri tricolore, amintind că în ziua următoare se sărbătorea Centenarul Marii Uniri din 1918. Cântările liturgice au fost date de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale și Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

După citirea pericopei evanghelice, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea a subliniat importanța propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu în lume, făcând referire la chemarea la apostolat a primilor ucenici ai Domnului Hristos. „Din Cetatea Răstignirii și Învierii Împăratului împăraților și orașul Sfântului Apostol Iacov, fratele Domnului și cel dintâi Ierarh al Ierusalimului, am venit în binecuvântatul pământ unde a avut loc propovăduirea evanghelică a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, și pentru a aduce mulțumire și slavă lui Dumnezeu, cu ocazia evenimentului bineplăcut Domnului, a sfințirii acestei mărețe catedrale închinate Sfântului Apostol Andrei.Împreună cu dumnezeiescul Pavel vestim că nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus Domnul, iar noi înșine suntem slugile voastre pentru Iisus. Pentru că Dumnezeu, Care a zis să strălucească din întuneric lumina, El a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Această cunoștință a slavei lui Dumnezeu de pe fața lui Hristos a propovăduit-o nu ca Aristotel, ci ca un pescar, cel prăznuit astăzi în biserica ce-i poartă numele, Sfântul Apostol Andrei, cel care i-a spus fratelui său, am găsit pe Mesia, adică pe Hristos. Apostolul Andrei s-a făcut pricina celei dintâi întâlniri a Domnului cu Petru, cel care s-a arătat corifeu al Apostolilor, dar și cu Filip, cel din același loc cu el. Chemarea lui Andrei și a lui Petru a avut loc lângă Marea Galileii, atunci când, aflându-i acolo, le-a spus: «Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El» (Matei 4, 19-20)”, a reliefat Patriarhul Ierusalimului.

În continuare, Preafericirea Sa a subliniat că sângele muceniciei lui Iacov, fratele Domnului și al Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, precum și al tuturor Apostolilor, „constituie pecetea credinței noastre ortodoxe sănătoase, dar și temelia neclintită pe care a fost construită Biserica lui Hristos”. Patriarhul Teofil al III-lea a mai arătat că propovăduirea cuvântului Evangheliei lui Hristos în lume trebuie făcută întru nevoință și cu credință puternică, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel. „Întâlnirea noastră de astăzi – prilejuită de două sărbători: sfințirea acestei preafrumoase catedrale și slujirea euharistică, împreună cu iubitul Nostru frate și Arhipăstor, Preafericitul Patriarh Daniel al României, la cinstita pomenire a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat – ne cheamă să dăm ascultare îndemnului dumnezeiescului Pavel, care zice: «Să vă purtați numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos (…) și să stați într-un duh, nevoindu-vă împreună într-un suflet, pentru credința Evangheliei, fără să vă înfricoșați întru nimic de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mântuire, și aceasta este de la Dumnezeu. Căci vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El»“, a spus Preafericirea Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul Ierusalimului i-a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o icoană a Nașterii Domnului Iisus Hristos și i-a urat mulți ani în misiunea pe care o desfășoară. „Biserica Ierusalimului a avut și are o legătură îndelungată, specială, cu Biserica României. Această legătură este manifestată în multe feluri de-a lungul anilor și își găsește expresia în timpul nostru atât prin prezența Reprezentanței voastre în Sfânta Cetate a Ierusalimului, precum și prin mărturia pe care o aduc miile și zecile de mii de români pelerini care vin în Ţara Sfântă în fiecare an pentru a primi binecuvântările și pentru a se hrăni spiritual din Sfintele Locuri. Biserica României este păzitorul spiritual al poporului român. Este pe deplin potrivit ca această Catedrală Națională, care este cunoscută și ca fiind Catedrala Mântuirii Neamului, să fie o permanentă amintire că Biserica are misiunea de a fi în lume dătătoare de viață”, a reliefat Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului. La rândul său, Patriarhul României i-a mulțumit Patriarhului Ierusalimului pentru vizita în România și i-a oferit o icoană în mozaic cu chipul Sfântului Apostol Andrei. „Mulțumim Preafericirea Voastră pentru prezența în această zi de sărbătoare, primul hram al Sfântului Apostol Andrei celebrat aici în noua Catedrală Națională. De asemenea, vă mulțumim pentru părinteasca grijă pe care o arătați pelerinilor români care vin din ce în ce mai mulți în Ţara Sfântă și, în același timp, aveți o deosebită atenție și grijă părintească pentru Reprezentanța Patriarhiei Române la Ierusalim”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a invitat apoi pe Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului și la sfințirea picturii noii Catedrale Naționale. La finalul Sfintei Liturghii, credincioșii prezenți s-au putut închina în Sfântul Altar, unde au fost așezate fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ale Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina și racla cu sfintele moaște de la Mănăstirea Hozeva, în care se află și epitrahilul Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la ­Neamț, noul Hozevit.

Împreună cu Patriarhul Ierusalimului și Patriarhul României, la Sfânta Liturghie a slujit un impresionant sobor de arhierei, din care au făcut parte: Înalt­prea­sfințitul Părinte Aristarh, Arhiepiscop de Constantia; Înaltpreasfințitul Părinte Hristofor, Arhiepiscop de Kyriakoupolis, din cadrul Patriarhiei Ierusalimului, precum și ierarhi români din țară și străinătate.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfin­țitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a citit Actul solemn ­comemorativ semnat de către toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns