Centrul de Presă Basilica, un deceniu de misiune mediatică în Patriarhia Română /The BASILICA Press Centre, a Decade of Mission through Media in the Romanian Patriarchate

Inaugurarea studiourilor TRINITAS TV, București, 27 octombrie 2007 / The inauguration of the TRINITAS TV studios, Bucharest, 27th October 2007

 

Biserica Ortodoxă Română a înțeles necesitatea extinderii misiunii sale în societate prin mijloacele moderne de comunicare. Nevoia intensificării misiunii spirituale a Bisericii „dincolo de zidurile Bisericii” prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă a fost semnalată încă din momentul rostirii cuvântului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu ocazia întronizării sale ca Patriarh al României. Cuvintele Patriarhului Daniel s-au concretizat pe 27 octombrie 2007, atunci când a fost inaugurat Centrul de Presă Basilica, format din următoarele componente: Radio Trinitas, Trinitas TV, Publicațiile Lumina, cuprinzând cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista Vestitorul Ortodoxiei, Agenția de ştiri Basilica și Biroul de presă.

 

Televiziunea TRINITAS a fost înființată în octombrie 2007, la inițiativa și cu implicarea directă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prin intermediul acestei televiziuni cultural-religioase, Patriarhia Română informează opinia publică despre evenimentele bisericești, lucrarea pasto­ral-mi­sionară, socială, edu­cațională și culturală a Bisericii, aducând în atenția publicului istoria, cultura și tezaurul de credință și spiritualitate creștină românească în context european.

 

 

Patriarhul României a sfințit și inaugurat noile studiouri ale Radioului și Televiziunii TRINITAS

Postul de radio TRINITAS a fost înființat în anul 1996, din ini­ția­tiva și cu binecuvântarea Prea­fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bi­sericii Ortodoxe Române, în perioada respectivă Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Consacrarea postului de radio TRINITAS ca rețea radiofonică națională a Bisericii Ortodoxe Române s-a înfăptuit la 27 octombrie 2007, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucu­reștilor, data de înființare a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române.

Binecuvântarea noului sediu al Radio TRINITAS, București, 9 iunie 2014 / The blessing of the new headquarters of TRINITAS Radio, Bucharest, 9th June 2014

 

În prezent, Radio TRINITAS emite pe 51 de frecvențe terestre, acoperind peste 85% din teritoriul României, la care se adaugă o frecvență via satelit pentru Europa: Satelit EUTELSAT W2. Emisiunile se realizează în studioul central de la București și în studiourile locale de la Iași, Sibiu și Craiova. Ascultătorii au posibilitatea să audieze zilnic Sfânta Liturghie, Vecernia, Rugăciunile de seară și dimineață, Miezonoptica, precum și programe speciale de educație religioasă, de folclor românesc și muzică clasică, emisiuni de promovare a evenimentelor bisericești, știri și infor­mații utile, dialoguri și dezbateri privind probleme actuale ale vieții sociale și culturale.

 

Hramul Centrului de Presă Basilica, sărbătoarea Sfintei Treimi (5 iunie 2017)

 

Echipa TRINITAS TV / The TRINITAS TV team

 

Echipa Radio TRINITAS / The Radio TRINITAS team

 

Echipa redacțională a Agenției de știri BASILICA / The Editorial Team of the BASILICA News Agency

 

Echipa Biroului de presă / The Press Office team

 

Echipa redacțională a Publicațiilor LUMINA / The Editorial Team of the LUMINA Periodicals

 

Protocol de cooperare pentru promovarea culturii și identității naționale între Patriarhia Română și Televiziunea Română

 

Patriarhia Română și Televiziunea Română colaborează pentru realizarea și promovarea unor proiecte și programe cu caracter religios-spiritual, social și cultural-educațional, inclusiv a unor campanii umanitare pentru promovarea solidarității și ajutorarea oamenilor săraci, în baza unui protocol care a fost semnat în data de 26 septembrie 2013, la Palatul Patriarhiei, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Claudiu Săftoiu, președinte-director general al Televiziunii Române. Prin acest protocol de cooperare, cele două instituții își propun promovarea constantă a valorilor românești autentice, spirituale și culturale, mai ales în mediul rural și în diaspora română, care în ultimii ani a cunoscut o creștere considerabilă.

Patriarhul României a primit la Reşedinţa Patriarhală pe reprezentanţii Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române şi reprezentanții mass-media ai eparhiilor ortodoxe din România, care s-au întrunit la Bucureşti pe parcursul a două zile: 3-4 martie 2016.

Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” cu medalie oferită realizatorilor emisiunii „Universul credinței” de la Televiziunea Română, 16 martie 2017 / The editorial team of the „Universe of Faith“ programme of the Romanian Television, receive the „Jubilee Diploma of the Holy Martyr Antim of Iveria“. 16 March 2017

Patriarhul României a oferit Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” cu medalie jurnaliștilor Remus Rădulescu și Cristian Curte, de la Societatea Română de Radiodifuziune, și George Grigoriu, de la Realitatea TV, în semn de recunoștință pentru merite deosebite în păstrarea credinței ortodoxe și promovarea culturii creștine (Salonul „Sfinții Români“ al Reședinței Patriarhale, 30 martie 2017). / The Patriarch of Romania awarded the „Jubilee Diploma of the Holy
Martyr Antim of Iveria“ with medals to journalists Remus Radulescu and Cristian Curte of the
Romanian Radio Broadcasting Company and to George Grigoriu of Realitatea TV, in recognition of their special merits for the preservation of the Orthodox faith and the promotion of Christian
culture (The „Hall of the Romanian Saints“ in the Patriarchal Residence, 30th March 2017).

 

 

 

 

The BASILICA Press Centre, a Decade of Mission through Media in the Romanian Patriarchate

 

The Romanian Orthodox Church grasped the necessity of expanding its mission in society by means of modern communication. The need to intensify the spiritual mission of the Church „beyond the walls of the church building“ through channels of mass communication, was signalled already in the inaugural speech of His Beatitude Patriarch Daniel on the occasion of his enthronement as the Patriarch of Romania. The words of Patriarch Daniel became reality on 27th October 2007, when the BASILICA Press Centre was inaugurated, comprising: TRINITAS Radio, TRINITAS TV, the LUMINA periodicals – the daily „Lumina“ Newspaper („The Light“), the weekly „Lumina de Duminica“ („Light on Sunday“), the Herald of Orthodoxy magazine (Vestitorul Ortodoxiei), the BASILICA News Agency, and the Press Office.

At the initiative and with the direct involvement of His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, TRINITAS TV was launched in October 2007. By means of this cultural-religious TV station, the Romanian Patriarchate informs the public about events in the life of the Church, about the pastoral, missionary, social, educational and cultural activity of the Church. It brings to the attention of the public the history, culture and richness of the ­Romanian Christian faith and spiri­tuality in the European context.

 

The Blessing and Inauguration of the New TRINITAS Radio and Television
Studios by the Patriarch of Romania

TRINITAS Radio Station was launched in 1996, with the blessing of His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, then the Metropolitan of Moldavia and Bucovina. The blessing of the TRINITAS Radio Station as the nation-wide broadcaster of the Romanian Orthodox Church took place on 27th October 2007, on the feast day of Saint Demetrios the New, the Protector of Bucharest. This day coincided also with the establishment of the BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate. Currently, TRINITAS Radio broadcasts over 51 terrestrial frequencies, which cover over 85% of the territory of Romania. It also broadcasts in Europe via satellite on Satellite EUTELSAT W2. Programmes are produced both in the central studios in Bucharest and in the local studios in Iasi, Sibiu, and Craiova. Listeners have the opportunity to hear, on a daily basis, the services of the Divine Liturgy, Vespers, Evening and Morning Prayers, as well as special programmes of religious education, of Romanian folk music, classical music, together with programmes that advertise events in the life of the Church, news and useful information, dialogues and debates on relevant topics pertaining to contemporary society and culture.

 

The Patronal Feast of the BASILICA Press Centre, on the Feast of the Holy Trinity
(5th June 2017)

 

Protocol of Cooperation between the Romanian Patriarchate and the Romanian Television for the Promotion of Cultural and National Identity

Based on a protocol signed at the Patriarchal Palace on 26th September 2013 by His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church and Mr Claudiu Saftoiu, the President and General Manager of the Romanian Television, the Romanian Patriarchate and the Romanian Television are working together to produce and promote several projects and TV programmes with a religious-spiritual and socio-cultural and educational character, including several humanitarian campaigns aimed at fostering solidarity and aiding the poor. By means of this protocol of cooperation, the two institutions seek to promote sustainably the authentic spiritual and cultural Romanian values, especially in the rural milieu and in the Romanian diaspora, which has grown considerably in recent years.

The Patriarch of Romania welcomed representatives of the BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate together with media representatives of the Orthodox eparchies from Romania, at the Patriarchal Residence. The representatives met for a consultation in Bucharest on 3 and 4 March 2016.

 

Accolades for Christian journalists

The editorial team of the „Universe of Faith“ programme of the Romanian Television, receive the „Jubilee Diploma of the Holy Martyr Antim of Iveria“. 16 March 2017

The Patriarch of Romania awarded the „Jubilee Diploma of the Holy Martyr Antim of Iveria“ with medals to journalists Remus Radulescu and Cristian Curte of the Romanian Radio Broadcasting Company and to George Grigoriu of Realitatea TV, in recognition of their special merits for the preservation of the Orthodox faith and the promotion of Christian culture (The „Hall of the Romanian Saints“ in the Patriarchal Residence, 30th March 2017).

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns