Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române – 15 ani de vestire a binecuvântării Preasfintei Treimi

Mesajul Prea­fericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la ziua Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, Bucu­rești, 13 iunie 2022

 

În urmă cu aproape 15 ani, la 27 octombrie în anul 2007, lângă Catedrala Patriarhală, a fost înființat Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, un ansamblu mediatic necesar Bisericii Ortodoxe Române în menirea ei de comunicare a Evangheliei lui Hristos în lume.

Această fondare era o inițiativă nouă, însă nu o inovație în misiunea Bisericii. În acel an, cea mai veche componentă a Centrului de Presă, Radio TRINITAS, avea deja aproape 10 ani de experiență, iar cotidianul „Ziarul ­LUMINA”, doi ani de apariție neîntreruptă.

A fost nevoie, însă, ca Biserica Ortodoxă Română să folosească o nouă posibilitate de vestire a Evangheliei, oferită de dezvoltarea mijloacelor de comunicare în masă. Astfel, în toamna anului 2007, Radioului TRINITAS și „Ziarului LUMINA” li s-au adăugat, în alcătuirea Centrului de Presă BASILICA, Tele­viziunea TRINITAS TV și Agenția de știri BASILICA, înființate chiar atunci, precum și Biroul de presă, existent deja ca sector de ­activitate al Patriarhiei Române.

Deci, sunt cinci componente ale Centrului de Presă BASILICA. Ele se adresează celor care ascultă Cuvântul Evangheliei, celor care privesc chipurile sfinților și lucrările Bisericii, celor care citesc texte edificatoare de suflet, celor care se roagă și simt pacea și bucuria din Sfânta Liturghie, celor care iubesc valorile credinței și faptele iubirii milostive.

Centrul de Presă BASILICA, născut în Biserică şi purtând numele Bisericii, se adresează cu prioritate celor care simt în Biserică iubirea și ajutorul Preasfintei Treimi. Acest adevăr a fost important mai ales în cei doi ani de pandemie, când comunicarea plină de grijă a sus­ținut comuniunea spirituală între credincioși, despărțiți fizic unii de ceilalți, dar aproape de aproapele prin rugăciunea Bisericii transmisă la radio sau la televizor. Mai ales în acest An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului se remarcă misiunea de transmitere în direct, zilnic, a Sfintei Liturghii și de publicare a cuvintelor de învățătură rostite în cadrul sfintelor slujbe.

Această activitate mediatică a Patriarhiei Române, prin Centrul de Presă BASILICA, este cunoscută și apreciată nu doar de credincioșii români din țară, ci și de românii care trăiesc și lucrează în afara granițelor României. Anul 2021, pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat An omagial al pastorației românilor din afara României, a fost un timp în care activitatea mediatică a Bisericii Ortodoxe Române s-a intensificat prin noi emisiuni și rubrici (de radio, televiziune sau ziar), prin știri și mesaje mai numeroase în folosul românilor din țară și din diasporă.

În toți cei 15 ani de activitate de radio, tele­viziune, ziar, agenție de știri și birou de presă, s-a putut constata că tot ceea ce unește cele cinci componente mediatice este misiunea de receptare și de mărturisire a binecuvântării lui Dumnezeu roditoare în viața Bisericii și a ­poporului român. Astfel, Centrul de Presă ­BASILICA a devenit un promotor al comuniunii eclesiale și sociale în ţară şi în diaspora română.

În această zi de sărbătoare, adresăm calde mulțumiri celor care susțin activitatea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române: ierarhilor, clericilor, monahilor și cre­din­cioșilor mireni ai Bisericii Ortodoxe Române, pentru conlucrare misionară și umanitară.

Felicităm pe cei care lucrează cu multă dăruire în Centrul de Presă BASILICA și le mulțumim pentru activitatea lor bogată de comunicare în lume a iubirii milostive a lui Dumnezeu.

În acest an aniversar, ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe ostenitorii Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, ca să fie în continuare „izvor de lumină, de adevăr și de bucurie, ca prin glas curat, prin cântări duhovnicești, prin cuvinte alese și prin imagini folositoare”1 să împlinească misiunea de a vesti Evanghelia iubirii lui Hristos și lucrarea Bisericii Lui în lume.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Notă:

  1. Rugăciunea pentru binecuvântarea unui post creștin de radio sau televiziune, Molitfelnic, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2019, p. 742.