Centrul de Presă BASILICA – 10 ani de misiune mediatică

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate a Centrului de Presă BASILICA, sărbătoarea Sfintei Treimi, 5 iunie 2017

 

Sărbătoarea Sfintei Treimi este bucurie a Bisericii Ortodoxe de pretutindeni, dar și a fiecărei persoane care s-a botezat în numele Sfintei Treimi şi mărturiseşte prin fapte concrete „credinţa lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6), în lumina comuniunii de iubire a Preasfintei Treimi.

Iubirea desăvârșită existentă între Persoanele Preasfintei Treimi se împărtăşeşte, prin lucrarea sfinţitoare a Bisericii, tuturor credincioşilor ei, dar mai ales celor care adună prin rugăciune şi arată prin fapte bune iubire smerită şi milostivă.

În contextul actual al societăţii secularizate, caracterizat de individualism și egoism, când se încearcă destabilizarea tradițiilor sănătoase și a valorilor perene, când se cer libertate fără responsabilitate şi drepturi fără obligaţii, este vital să reflectăm la modelul de viaţă şi comuniune al Persoanelor distincte, dar nedespărţite, ale Preasfintei Treimi. Persoanele Preasfintei Treimi Se dăruiesc reciproc şi lucrează împreună în armonie desăvârşită, iar slava Lor arată sfinţenia şi frumuseţea iubirii lor eterne.

Omul zilelor noastre, asaltat de avalanşe de informaţii diverse şi rapide, dar şi de mode şi experimente şocante, devine din ce în ce mai dispersat şi superficial, sceptic şi suspicios în sufletul său. Din aceste motive, el are dificultăţi în a recepta mesajul Bisericii privind adevăruri eterne şi valori perene, dar poate înţelege mai uşor mesajul exprimat prin acţiuni culturale şi sociale ale Bisericii.

În acest sens, un efort major al Bisericii noastre este acela de a oferi informaţii care reflectă activitatea ei liturgică, pastorală, culturală, social-filantropică și educativă prin mijloace moderne de comunicare. Un astfel de demers misionar s-a concretizat acum 10 ani (2007), odată cu înfiinţarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei ­Române, format din cinci componente – Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Publicațiile ­LUMINA, Agenția de ştiri ­BASILICA și Biroul de presă. Centrul de Presă BASILICA este asemenea unei mâini cu cinci degete prin care Biserica lucrează pentru o corectă informare a credin­cioșilor cu privire la viața şi activitatea ei astăzi. Prin mijloacele de comunicare radiofonic, audiovizual, tipărit și on-line, Biserica evidenţiază cu prioritate lumina din oameni, prezentând chipuri de iubire milostivă şi coresponsabilitate, prin care invită indirect pe membrii ei și pe oamenii din afara ei să devină la rândul lor chipuri de lumină și iubire milostivă, adică persoane profund umane.

Astfel, prin mijloacele moderne de comunicare, Biserica devine mesager în lume al faptelor bune luminate de harul divin, pentru ca oamenii văzând aceste fapte bune să slăvească pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (cf. Matei 5, 16).

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate, dăm slavă Prea­sfintei Treimi pentru binecuvântările Sale revărsate asupra lucrării misionare a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române. Totodată, dorim să mulțumim tuturor eparhiilor şi persoanelor care au sprijinit și sprijină buna desfășurare a activităților mediatice ale Patriarhiei Române.

De asemenea, adresăm felicitări, mulțumiri și doriri de sănătate şi mântuire tuturor ostenitorilor din departamentele Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române care arată devotament, responsabilitate, profesionalism și dragoste de Biserică și de semeni!

În încheiere, ne rugăm Prea­sfintei Treimi să binecuvânteze pe toţi cititorii Ziarului Lumina, ai Agenţiei de ştiri BASILICA şi ai textelor Biroului de presă, pe ascultătorii Radioului TRINITAS şi pe telespectatorii postului TRINITAS TV din România şi de peste hotarele ei, dăruindu-le pace şi bucurie, lumină şi mult ajutor în toată fapta bună!

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns