Călăuză spirituală pentru identitatea, demnitatea și afirmarea românilor / A spiritual guide for the Romanians’ identity, dignity and self-affirmation

Festivitate dedicată împlinirii a 150 de ani deactivitate ai Academiei Române, 4 aprilie 2016 / Celebration devoted to the anniversary of 150 years of activity of the Romanian Academy, 4 April 2016

 

 

În cei 10 ani de Patriarhat, Preafericitul Părinte Daniel a participat activ la viața cultural-spirituală a românilor, susținând prelegeri și fiind onorat de instituții importante din România și din afara granițelor. Redăm câteva din titlurile pe care le-a primit, dar și întâlniri, prelegeri sau conferințe la care a participat în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

 

Patriarhul Daniel, membru de onoare al Academiei Române

Adunarea Generală a Academiei Române a decis în data de 19 decembrie 2007 ca Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să devină membru de onoare al Academiei Române. Propunerea a fost făcută de Prezidiul Academiei Române, cu acordul secției de Științe Istorice și Arheologie și al celei de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a participat la sesiunea solemnă a Academiei Române cu prilejul împlinirii a 150 de ani de existență a instituției,
4 aprilie 2016 / His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania, took part in the solemn
session of the Romanian Academy on its 150th anniversary, on 4 April 2016

 

Contemporanii Unirii Principatelor Române au numit, pe bună dreptate, data de 24 ianuarie 1859 „Ziua cea mare a veacului”, pentru că Unirea Principatelor Române, numită de unii „Unirea Mică”, a fost de fapt „Unirea de Bază” sau „Unirea Fundament”. De ce? Pentru că ea a constituit temelia de început pentru realizarea statului român modern, care, din anul 1862, se numea ROMÂNIA, temelie pentru obținerea independenței naționale românești (9 mai 1877) în urma Războiului de Independență din anul 1877, temelie pentru ridicarea României la rang de Regat în anul 1881, și mai ales temelie pentru Marea Unire de la Alba-Iulia, din 1 decembrie 1918.

Sesiunea de comunicări științifice „158 de ani de la Unirea Principatelor Române”, Palatul Patriarhiei, 24 ianuarie 2017 / The scholarly papers session entitled „158 years since the Union of the Romanian Principalities“, the Patriarchal Palace, 24 January 2017

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu membrii Comisiei de coordonare și coautorii lucrării „Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare”, volumul II, la Palatul Patriarhiei, 24 ianuarie 2017 / His Beatitude Patriarch Daniel together with members of the Coordinating Commission and the joint authors of „Romanian Orthodox Monasticism. History, contributions and archiving“, Volume II, at the Patriarchal Palace, 24 January 2017

 

 

A spiritual guide for the Romanians’ identity, dignity and self-affirmation

In the 10 years of Patriarchate, His Beatitude Daniel actively took part in the cultural and spiritual life of Romanians, delivering numerous talks and receiving distinctions from major institutions in Romania and abroad. We present below a few of the titles he has received, and also a number of meetings, lectures or conferences in which he participated as Patriarch of the Romanian Orthodox Church.

 

Patriarch Daniel, Honorary Member of the Romanian Academy

On 19 December 2007, the ­General Assembly of the ­Romanian Academy resolved that His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church be made an honorary member of the Romanian Academy. The Proposal was made by the Presidium of the Romanian Academy, with the consent of the Department of Historical Sciences and Archaeology ­and of the Department of Philosophy, Theology, Psychology and Pedagogy.

 

The contemporaries of the Union of the Romanian Principalities rightly named the date of 24 January 1859 „the greatest day of the century“, since the Union of the Romanian Principalities – deemed by some „the small union“ – represented in fact the „fundamental union“ or the „foundational union“. Why? Because it laid the initial groundwork for the making of the modern Romanian state, which, starting from 1862, was named Romania. It was a „foundational union“ also because it represented the cornerstone for obtaining the Romanian national independence (9 May 1877), following the War of Independence of 1877. It was also a foundation for the elevation of Romania to the status of Kingdom in 1881, and in particular a basis for the Great Union of Alba-Iulia of 1 December 1918.

 

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns