Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării a 10 ani de apariție neîntreruptă a săptămânalului Lumina de Duminică, 16 octombrie 2015

Anul acesta (2015), săptămânalul Patriarhiei Române, Lumina de Duminică, împlinește 10 ani de apariție neîntreruptă. Primul număr a fost publicat în 16 octombrie 2005, ca supliment de weekend al Ziarului Luminaprimul cotidian creș­tin din România, lansat la Iași în ziua de 7 februarie 2005. Lumina de Duminică își începea activitatea cu un număr special, dedicat sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Printre articolele acelei prime ediții se numără și proclamarea canonizării Sfântului Mitropolit Dosoftei al Moldovei, ierarh misionar și cărturar de seamă, prin acest gest simbolic deschizân­duse și mai mult perspectiva culturală și duhovnicească a ziarului. Tot atunci, pentru prima dată în istoria Ortodoxiei româ­nești, o părticică din moaștele Sfântului Apostol Pavel, considerat patronul spiritual al jurna­liștilor, era adusă în cetatea Sfintei Parascheva, pentru câteva zile. Pilda misionară și mărturisitoare a Apostolului neamurilor avea să rămână ca o lumină călăuzitoare pentru vocația noii publicații de spiritualitate și atitudine creștină, pregătită pentru misiune în rândul credincioșilor din toate zonele țării, dar și din diasporă, care se bucură de articolele oferite prin intermediul ediției online a săptămânalului.

Cum orice lucrare importantă din viața Bisericii a stat dintotdeauna sub semnul binecuvântării lui Dumnezeu, aducând rod bogat spre folosul și zidirea sufletească a credincioșilor, în cele peste 500 de numere apărute până acum, frumusețea gândirii teologice, profunzimea meditației duhovnicești și dinamica actuali­tății culturale și sociale din perspectivă creștină și‑au găsit loc aici, la sfârșit și la început de săptămână, pentru a întâmpina întrebările cititorilor care în ziua de duminică se apleacă asupra unor subiecte de spiritualitate creștină altfel decât în cursul săptămânii. Însoțind cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică a apărut ca o necesitate pentru păstrarea unui echilibru între ritmul alert al evenimentelor zilnice și reperele statornice ale sărbătorilor, popasuri duhovnicești din viața Bisericii.

De‑a lungul anilor, păstrân­du‑și specificul, săptămânalul sa îmbogățit prin diversitatea temelor. De la rubricile „Editorial“ și „Invitatul săptămânii“ la interviuri, reportaje, documentare și analize cu un conținut dinamic și ancorat în realitățile societății actuale, săptămânalul propune cititorilor atât reflecția teologică sau cugetarea duhovnicească, cât și mesajul plin de lumină al unor personalități din viața culturală românească. Începând din 2007, o noutate absolută în orizontul publicațiilor din România o constituie prezența neîntreruptă a predicii la Evanghelia fiecărei duminici. Printre cei care au tâlcuit textele evanghelice de‑a lungul anilor se numără cadre universitare de la facultățile de teologie din țară și din străinătate, în perioada 2009‑2012 contribuind și noi personal, cu multă bucurie, la această rubrică foarte folositoare și căutată în special de preoți.

O componentă importantă a săptămânalului o reprezintă dialogul dintre religie, filosofie și știință concretizat în abordări interdisciplinare de mare actualitate. Începând cu anul 2006, rubrica Religie și știință a adus în atenție articole dintre cele mai variate, tratând subiecte fascinante privind lumea microcelulară, legile care acționează în univers sau cele mai recente descoperiri din domeniul astronomiei. Punând în dialog teologia cu știința, această rubrică a adus de fiecare dată perspective noi cu privire la viață și la lumea în care trăim, la frumusețea și ordinea Creației, fiind de un real interes mai ales pentru publicul specializat în acest domeniu, dar și pentru tineretul care, bulversat de provocările modernității, se află în fața unor întrebări ce depășesc puterea lui de abstractizare sau de explicitare prin „teorii științi­fice“. Astfel, tineretului i se poate deschide un alt mod de a înțelege existența universului, unul în care providența lui Dumnezeu devine evidență sau sens al existenței.

Notabilă este și apariția celor două suplimente lunare care se distribuie împreună cu săptămânalul, Lumina pelerinului cu apariție neîntreruptă din martie 2012 și Lumina literară și artistică, din aprilie 2014. Primul supliment prezintă ofertele de pelerinaje în țară și străinătate, din care cei dornici pot afla informații pentru a vizita locuri deosebite din istoria Bisericii noastre sau din istoria creștinismului în general. Cel de‑al doilea supliment, Lumina literară și artistică, adună în paginile sale interviuri, eseuri, poeme, cronici literare, de film, de teatru și de artă plastică, semnatarii acestora fiind autori contemporani de literatură ce iubesc valorile cre­dinței ortodoxe și transmit prin scrisul lor, implicit sau explicit, un mesaj creștin.

La acest moment aniversar prilejuit de împlinirea a 10 ani de apostolat mediatic al săptămânalului ortodox Lumina de Duminică, aducem mulțumire Preasfintei Treimi și pomenim în rugăciune pe toți cei care au ostenit și ostenesc la această lucrare misionară sfântă de cultivare a conștiinței și unității eclesiale românești azi. Aniversarea primului deceniu de apariție neîntreruptă a acestei publicații reprezintă ceasul bucuriei de a vedea roadele cultivate cu iubire smerită, răbdare și jertfelnicie.

Având în suflet această bucurie sfântă, felicităm și binecuvântăm pe toți ostenitorii, tipografii, susținătorii și cititorii săptămânalului Lumina de Duminică și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos – „Lumina lumii“ (Ioan 8, 12) să le dăruiască tuturor sănăta­te și mântuire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în lucrarea lor misionară prezentă și viitoare.

 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter