Bucurie şi binecuvântare la Salzgitter

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la sfințirea picturii bisericii Parohiei Ortodoxe Românești, cu hramul Învierea Domnului, din Salzgitter, Germania, 28 august 2016

 

Sfințirea picturii interioare a bisericii cu hramul Învierea Domnului din Salzgitter, Germania, este un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat, în mod special pentru credincioșii români din acest oraș, din Landul Niedersachsen, care se adună în această biserică pentru a păstra vie flacăra credinţei ortodoxe şi a spori dragostea faţă de ţară, de neam şi de valorile autentice creştine.

Parohia Învierea Domnului din Salzgitter a fost înfiinţată în anul 1976 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Justinian şi prin râvna părintelui Vasile Florea, susţinut de un grup de credincioși ortodocşi români, reuniţi într‑un Comitet de inițiativă al parohiei.

Deşi începuturile au fost modeste şi cu greutăți, după o perioadă de aproape 5 ani (1976‑1981) în care slujbele pentru această comunitate au fost săvârșite în diferite locașuri sau spaţii puse la dispoziţie cu bunăvoință de Episcopia Catolică de Hidesheim, de Episcopia Evanghelică de Braunschweig şi Episcopia Evanghelică de Hannover, în anul 1979, o familie de creştini ortodocşi români a cumpărat un teren în orașul Salzgitter, pe care l‑a donat Parohiei Învierea Domnului pentru construcția unei biserici şi a unui centru parohial, cu sală de conferințe şi dependințele necesare.

Piatra de temelie a fost pusă la data de 9 noiembrie 1979, începând astfel lucrările de zidire a unui locaș de cult propriu. Prin efortul şi jertfa bunilor credincioși ortodocşi români din Landul Niedersachsen, biserica a fost construită şi apoi sfinţită la data de 3 mai 1981, în Duminica Sfântului Apostol Toma, slujba de sfințire fiind săvârșită de vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului. Ansamblul arhitectural a fost apoi întregit, tot prin jertfa credincioșilor din parohie, prin construirea unui turn-clopotniță, care îşi aşteaptă, într‑un viitor apropiat, clopotele pentru a vesti momentele de rugăciune.

Întrucât după anul 1990 numărul credincioșilor ortodocși români din diasporă a crescut foarte mult, biserica acestei comunități a devenit neîncăpătoare și astfel s‑a simțit nevoia extinderii spațiului de cult. În vara anului 2008 au început lucrările de extindere a bisericii, care au fost finalizate în vara anului 2012. Ca o încununare a eforturilor depuse, această biserică a primit şi veșmântul luminos al picturii liturgice ortodoxe, care coboară cerul pe pământ, icoanele fiind ferestre ale prezenţei harice a lui Hristos şi a Sfinţilor Săi,odată cu sfinţirea picturii, prin lucrarea Duhului Sfânt.

Acest eveniment binecuvântat ne oferă prilejul să constatăm vrednicia românilor care, deși departe de țară, s‑au străduit să păstreze credința ortodoxă strămoșească, identitatea şi cultura românească.

Astăzi, în diaspora română, biserica devine locul unde românii își păstrează adevărata identitate spirituală. Dorul de casă, de tradițiile şi obiceiurile românești, de mărturisirea comună a dreptei credințe îi adună pe românii din diasporă în biserica în care se slujește în limba lor maternă, se exprimă identitatea lor etnică şi confesională, dar şi comuniunea cu românii din ţară şi de pretutindeni.

De aceea, iubiţi români ortodocşi din Salzgitter, vă îndemnăm părintește să sporiți dragostea creștină şi conlucrarea frățească, pentru ca munca sau studiul departe de țară, în străinătate, să nu devină îndepărtare sau înstrăinare spirituală a unora față de alții.

Cu prilejul acestei întreite sărbători a parohiei voastre: sfin­țirea picturii interioare a bisericii cu hramul Învierea Domnului, împlinirea a 40 de ani de existenţă a Parohiei Ortodoxe Române din Salzgitter (1976 – 2016), precum şi împlinirea a 35 de ani de la sfințirea inițială a bisericii (1981 – 2016), felicităm pe Înalt­prea­sfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, şi pe părintele paroh dr. Vasile Florea pentru lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinței creș­tine ortodoxe, a spiritualității şi iden­tității românești.

Totodată, felicităm pe toţi credincioșii acestei parohii, harnici şi dinamici, luminaţi de credință şi rugăciune, pe toți binefăcătorii acestui sfânt locaș, precum şi pe toţi clericii şi credincioșii prezenți la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creștină şi demnitate românească.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic şi Capul Bisericii Sale, să ocrotească această biserică şi pe toţi închinătorii şi binefăcătorii ei, dăruindu‑le pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria credincioşilor!

 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns