Bucuria comuniunii şi dinamica misiunii creştine

Cuvânt rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, București, 14 septembrie 2016

 

Întâlnirea Tinerilor Orto­docși din toată lumea, organizată în aceste zile la Bucureşti, a fost prilej de a ne regăsi în duh de comuniune și de dragoste frățească, alături de tineri din diverse părţi ale lumii. Mărturia credinței și a bucuriei lor de a fi împreună reprezintă pentru noi un îndemn pentru intensificarea misiunii și activității Bisericii în rândul tinerilor. În același timp, tinerii mărturisitori ai credinței, prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acţiune, sunt misionari ai Bisericii în societatea de azi.

Progresând pe drumul propriei deveniri, prin participarea la viața liturgică a Bisericii și împărtășirea cu Sfintele Taine, prin participarea la viața spirituală şi socială a comunităților din care fac parte, tinerii descoperă izvoare noi de bucurie duhovnicească şi de formare a personalităţii lor. Venind în întâmpinarea celor care caută permanent răspunsuri la problemele cu care se confruntă, pe parcursul acestor patru zile ale Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, pe lângă momentele liturgice, recreative și culturale, au fost organizate ateliere de lucru dedicate im­portanței prezenţei și activității tinerilor în Biserică.

Sesiunile de lucru au oferit tinerilor oportunitatea de a‑și exprima opiniile cu privire la: relația lor cu Bisericaidentificarea propriilor nevoi spirituale (de consiliere, de sprijin, de implicare, de asociere etc.) și modul în care Biserica poate răspunde acestora; modalităţile în care se pot organiza tinerii în Biserică; tipurile de activități prin care tânăra generație poate contribui la îmbogăţirea vieţii creştine în parohie şi în organizaţiile de tineret.

În cadrul atelierelor de lucru, tinerii au evidențiat că, indiferent de tipurile și de varietatea activităților organizate la nivelul parohiei, este importantă prezenţa lor în viaţa comunităţii. Iar pentru a fi mai activi în viața parohială, tinerii trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte şi programe spirituale şi sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităţilor locale, mai ales când acestea se confruntă cu sărăcia, boala, singurătatea, izolarea sau lipsa de comuniune frăţească şi de solidaritate practică.

Totodată, tinerii sunt con­ști­enți că specificul demografic al fiecărei parohii reprezintă un factor determinant pentru mo­dul în care sunt organizate ac­ti­vitățile pastorale, orientate către generația lor. Acolo unde grupul de tineri din parohie este mai mare și resursele comu­ni­tății pot susține o astfel de ini­ți­ativă, tinerii se pot constitui întro asociație care să faciliteze dezvoltarea și implementarea de proiecte la nivel local sau regional.

Concluziile la care au ajuns tinerii vor fi prezentate și analizate în cadrul Congresului Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale, organizat de Patriarhia Română, în perioada 3‑7 septembrie 2016, urmând a fi publicate într‑un volum dedicat congresului.

Întâlnirea Tinerilor Orto­docși din toată lumea a reprezentat un eveniment spiritual major şi un schimb de expe­riență important pentru dezvoltarea ulterioară a activităților de tineret din Biserica Ortodoxă Română, prin prezența responsabililor de tineret din cadrul parohiilor. De asemenea, evenimentul a promovat intens voluntariatul în rândul tinerilor, aproximativ 500 de voluntari dobândind competențe specifice, pe care le pot folosi și în cadrul altor proiecte.

Mulțumim tuturor tinerilor participanți din România şi din toate ţările reprezentate aici pentru bucuria de a fi împreună la Bucureşti în aceste zile, mulţumim tinerilor voluntari și organizatorilor pentru di­­na­­mismul şi dăruirea lor. Totodată, mulțumim partenerilor și sponsorilor care au susținut, cu responsabilitate și generozitate, acest eveniment de im­portanță deosebită.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Izvorul bucuriei eterne, să binecuvânteze pe toţi par­ticipanții la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea și pe cei care împlinesc sau sprijină nobila lucrare de formare duhovnicească a tinerilor, pentru ca ei să fie o bucurie permanentă pentru Biserică şi pentru societate.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns