Binecuvântare pentru noua grădiniță a Patriarhiei Române

Grădinița „Buna Vestire” din București, a Patriarhiei Române, a fost binecuvântată marți, 15 septembrie 2020, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La final, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța educației creștine pentru societatea contemporană și a oferit distincții ostenitorilor implicați în acest proiect.

 

În contextul Anului omagial al pastorației părinților și copiilor și al Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români, după trei ani de lucrări de consolidare, reabilitare, modernizare și dotare, Grădinița „Buna Vestire” din Capitală, a Patriarhiei Române, și-a deschis porțile pentru prima generație de preșcolari. Astfel, marți, 15 septembrie 2020, la inaugurarea noii instituții de învățământ, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit slujba de binecuvântare a clădirii din strada Episcopul Chesarie nr. 9, destinată educației integrale a copiilor.

La slujba de sfințire au participat părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal; părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal coordonator al Sectorului teologic-edu­ca­țional al Patriarhiei Române; ing. Leonard Ciofu, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului pelerinaje; prof. Daniela Ciofu, directorul administrativ al insti­tuției; cadre didactice, părinți și copii.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ­Patriarhul României a subliniat că această inițiativă a pornit din dorința de a ajuta familia creștină în marea artă de educare și de modelare spirituală a sufletului ­copilului. „Copiii au nevoie de creștere fizică biologică, dar și de creștere spirituală, de creștere intelectuală și spirituală. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că acela care doar a dat naștere unui copil din punct de vedere fizic sau trupesc nu este părinte deplin, ci părinte deplin devine cel care arată iubire și grijă responsabilă pentru educarea și formarea copilului. Deci, creșterea spirituală prin educație a copiilor este tot atât de importantă precum creșterea fizică. De aceea, deodată cu creșterea fizică trebuie dezvoltată și creșterea emoțională edu­cațională de formare a per­sonalității copilului. (…) Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că investiția cea mai mare o reprezintă creșterea și educarea copiilor în credință. Prin credință, noi punem în legătură pe copii cu Dumnezeu și mai precis cu Domnul nostru Iisus Hristos, Care a spus: «Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este Împărăția lui Dumnezeu» (Marcu 10, 14). Deci, Mântuitorul Iisus Hristos a binecuvântat copiii, i-a ținut aproape și prin inocența lor i-a considerat ca fiind învățători în curăția sufletului lor pentru adulți. Deci, noi nu învățăm doar de la cei mai în vârstă decât noi, ci și de la copii, care sunt sinceri și inocenți, nevinovați. Această nevinovăție a sufletului, această sinceritate este nevoie ca să se arate în viața omului, fiind o condiție pentru mântuire”, a reliefat Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel.

 

„Filantropii au zidit așezăminte
pentru luminarea sufletului”

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat rolul pe care l-au avut marii filantropi la înființarea unor instituții puse în slujba educației. „Creșterea copiilor în credință și în cunoștințele necesare vieții, care formează un viitor cetățean al patriei pământești, dar și un posibil cetățean al patriei cerești, este o lucrare esențială. De aceea, reținem că aceste două lumini ale vieții, care trebuie transmise din generație în generație, sunt credința și educația. Anul acesta este și anul în care noi facem pomenirea filantropilor români, adică a acelor oameni care au fost harnici și darnici, care au dăruit din averea lor o mare parte pentru ca poporul nostru să beneficieze de instituții, în special puse în slujba educației. Aproape toți marii filantropi români au construit cu banii lor două instituții importante: biserici și școli. De asemenea, au construit spitale sau orfelinate sau case pentru bătrâni. Această filantropie, iubire de oameni, este izvorâtă din iubirea de oameni a lui Hristos, Care a vindecat o mulțime de bolnavi, Care a înviat din morți cei trei tineri, și anume pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair și pe prietenul Său, Lazăr din Betania, arătând prin aceasta că Învierea este simbolul tinereții veșnice. Deci, filantropii au zidit așezăminte pentru luminarea sufletului, și acestea sunt bisericile și școlile”.

De asemenea, Preafericirea Sa a arătat cât de importantă este educația copiilor atât în familie, cât și prin grădiniță, când se formează și modelează caracterul acestora. „În tradiția poporului român, Școala și Biserica au conlucrat pentru emanciparea generațiilor, pentru a lumina poporul. În general, școlile și bisericile erau aproape. Adesea, preotul era și învățător, sau soția lui era învățătoare. Până astăzi, noi avem această tradiție frumoasă de colaborare între Școală și Biserică. Însă școala nu începe doar cu clasa 0 sau cu clasa I, ci începe mai devreme, prin grădiniță. Astfel, grădinița, în pofida aparențelor, pare școala cea mai te­meinică și mai serioasă. Studii științifice în domeniul educației au demonstrat că primii șase sau șapte ani sunt determinanți pentru formarea caracterului. Deci, grădinița și familia, împreună, formează propriu-zis copilul atunci când ființa lui este foarte flexibilă. De modul în care familia și grădinița și apoi școala lucrează împreună pentru formarea tinerei generații depind prezentul și viitorul țării noastre. De aceea, noi ne rugăm Bunului Dumnezeu să dăruiască sănătate și ajutor tuturor celor care slujesc educația, sunt implicați, contribuie și sunt angajați în această lucrare sfântă și mare. Mântuitorul Iisus Hristos spune că cei care împlinesc voia lui ­Dumnezeu și îi învață și pe alții să facă aceasta mari se vor chema în Împărăția cerurilor. Cei care transmit cunoș­tințe tinerei generații sunt mari misionari, au lucrare sfântă, de transmitere a valorilor”, a spus Preafericirea Sa.

 

 

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit grădiniței o icoană cu Buna Vestire, iar Diploma omagială 2020 – „Anul omagial al pas­torației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români“ cu medalie comemorativă a fost acordată inginerului Leonard Ciofu, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului pelerinaje, atât pentru eforturile depuse pentru consolidarea, reabilitarea, extinderea și schimbarea funcționalității acestui imobil, cât și pentru dărnicia și susținerea pe care le-a arătat față de mai multe sectoare ale Patriarhiei Române prin Agenția de pelerinaje BASILICA TRAVEL. Totodată, Patriarhul României a oferit mai multe cărți pentru copii apărute la Editurile Patriarhiei Române.

Toți cei prezenți au primit din partea Prea­fericirii Sale iconițe cu Buna Vestire în semn de binecuvântare.

 

 

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns