Binecuvântare pentru aniversare

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la Ziua Constituției României – miercuri, 8 decembrie 2021 – sărbătorirea a 155 de ani de la adoptarea Constituției din 1866 și a 30 de ani de la adoptarea Constituției din anul 1991

Cu prilejul împlinirii a 155 de ani de la adoptarea Constituției din anul 1866 și a 30 de ani de la adoptarea Constituției din anul 1991, ne exprimăm bucuria de a transmite, din Aula Mare a Palatului Patriarhiei, mesajul nostru de omagiere faţă de cei care au realizat aceste două momente importante din istoria modernă și contemporană a statului român, legate de locul în care ne aflăm.

După cum se cunoaşte, Palatul Patriarhiei, fostul sediu al Camerei Deputaților până în anul 1996, a fost construit la începutul secolului XX (1906-1908) pe locul unei clădiri a Mitropoliei Țării Româ­nești. În clădirea respectivă, veche, a fost adoptată prima Constituție a României, în anul 1866. Iar în actuala clădire, Adunarea Constituantă a votat, în anul 1991, prima Constituție după căderea regimului comunist, prin care s-a stabilit și înfiinţarea Curţii Constituţionale a României, garantul respectării Constituției.

Între drepturile fundamentale garantate de către Consti­tuțiile României este afirmat şi dreptul la libertatea credințe­lor religioase, enunțat în prezent de articolul 29 din Constituție, care afirmă și garantează explicit libertatea şi autonomia cultelor, inclusiv libertatea lor de a elabora statute proprii şi a se conduce potrivit acestora în ce priveşte organizarea şi funcțio­narea lor.

Astfel, Statul și Biserica, fiecare potrivit propriilor compe­tențe, pot contribui la apărarea demnității persoanei umane, promovarea libertăţii şi a responsabilităţii omului, precum și la realizarea dreptății şi solidarităţii sociale în viaţa po­porului român.

Folosim acest prilej deosebit pentru a omagia cu recunoştinţă şi preţuire memoria tuturor membrilor Adunării Constituante din anul 1991, precum și a tuturor membrilor Curții Constitu­ționale a României trecuți din această viaţă. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletele lor în pacea și lumina vieții veșnice.

La acest ceas aniversar pentru Parlamentul României și Curtea Constituțională a României, ne bucurăm să felicităm cele două instituţii din acest edificiu istoric, consolidat și restaurat între anii 2014 şi 2016 cu fonduri europene.

În mod deosebit, ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze activitățile Curţii Constituţionale şi să dăruiască tuturor membrilor acestei importante instituţii a statului român mult ajutor în toată lucrarea folositoare societăţii româneşti şi demnităţii poporului român.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române